ستون آزاد
 
 
کتابها
 
جمعی از کارگران سوسیالیست داخل کشور
عروج سوسیالیسم کارگری و تغییر آرایش سیاسی
 
صفحه ویژه
 
دیگر سایتها
 
تلویزیون به‌پیش از اول ژوئن یا ۱۱ خرداد در ماهواره یاست
Satellite: Yahsat
Frequency: 11766
Polarization: Vertical
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6

شوراهای کارگری و کنترل کارخانه در انقلاب بهمن (بخش اول)
رضا مقدم

اول اسفند ۱۳۹۶ – ۲۰ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
در حمایت از مطالبه حداقل دستمزد ۵ میلیونی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
بهمن ماه ۱۳۹۶ - فوریه ۲۰۱۸

عفرین در چنگال زور آزمایی قدرت های امپریالیستی در منطقه
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
۲۰ بهمن ۱۳۹۶- ۹ فوریه ۲۰۱۸

پایان سیطره گفتمان اصلاح طلبی وآغاز دوران نوین در ایران و خاورمیانه
شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری
۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۷ ژانویه ۲۰۱۸

سرنگونی رژیم اسلامی؛ کدام استراتژی؟ - محمدحسین مهرزاد
۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – ۱۳ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
بیانیه مشترک در باره حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷
خیزش دی ۹۶؛ یک نقطه عطف (پاسخ به سوالات) - رضا مقدم
شرایط تداوم جنبش تود‌ه‌ای - محمدحسین مهرزاد

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ – ۶ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
حجاب بر دار!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
بهمن ۱۳۹۶ - اول فوریه ۲۰۱۸

جنایات هولناک و ددمنشانۀ تروریسم اسلامى در كابل و شهرهای دیگر افغانستان
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
ژانویه ۲۰۱۸

خیزش دی ۹۶؛ یک نقطه عطف - رضا مقدم
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ – ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
ارزیابی خیزش ۸۸ - رضا مقدم
زنان و مبارزه علیه ستم جنسی و طبقاتی - رضا مقدم

۳ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
پایان سیطره گفتمان اصلاح‌طلبی و عروج گفتمان انقلابی - رضا مقدم
۲۶ دی ۱۳۹۶ – ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
خیزش ۹۶؛ طلوع خونین دورانی نوین - رضا مقدم
۱۹ دی ۱۳۹۶ – ۹ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
کارگران و زحمتکشان ایران، به‌پیش!
اتحاد سوسیالیستی کارگری

دی ۱۳۹۶ - ژانویه ۲۰۱۸

پیروزی جنبش ۹۶ در گرو چیست؟ محمدحسین مهرزاد و رضا مقدم
۱۲ دی ۱۳۹۶ – ۲ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
بن‌بست رژیم و اتحاد حول مزد حداقل - رضا مقدم
۵ دی ۱۳۹۶ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
عبور مردم از رژیم و نگرانی لیبرالها - رضا مقدم
۲۸ آذر ۱۳۹۶ – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
دور تازه جنبش دانشجویی - محمدحسین مهرزاد
انقلاب کارگری اکتبر (۴) : دلایل شکست - محمدحسین مهرزاد

۲۱ آذر ۱۳۹۶ – ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
کبودی خشونت بر پیکر و روح زنان - آیدا صادقی
خشونت؛ زنان و کارگران - پروانه وزیری

۱۴ آذر ۱۳۹۶ – ۵ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
وضعیت کارگران زن مهاجر در آرژانتین - پروانه وزیری
در باره کار خانه‌داری - آیدا صادقی
انقلاب کارگری اکتبر (۳): دستاوردها - محمدحسین مهرزاد

۷ آذر ۱۳۹۶ – ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
وضعیت زنان مهاجر در عربستان سعودی - پروانه وزیری
زلرله و شکاف مردم و رژیم اسلامی - محمدحسین مهرزاد
استقلال کردستان و وادادگی ناسیونالیسم کرد (۲) - رضا مقدم

۳۰ آبان ۱۳۹۶ – ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
دستگیری فعالین کارگری به رژیم اسلامی کمکی نمی کند
وضعیت زنان چایکار در هند - پروانه وزیری
انقلاب کارگری اکتبر (۲): شرایط پیروزی - محمدحسین مهرزاد

۲۳ آبان ۱۳۹۶ – ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
وضعیت زنان کارگر در گواتمالا - پروانه وزیری
استقلال کردستان و وادادگی ناسیونالیسم کرد (۱) - ابراهیم شیخانی

۱۶ آبان ۱۳۹۶ – ۷ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
اوج گیری جنبش کارگری و دستگیری فعالین آن
در اعتراض به دستگیری محمود صالحی
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۷ آبان ۱۳۹۶

درویشیان، نویسنده سوسیالیست جنبش کارگری
انقلاب کارگری اکتبر (۱) : دوران تدارک - محمدحسین مهرزاد

۹ آبان ۱۳۹۶ – ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
پیام رضا شهابی از زندان رجایی شهر
استراتژی جدید آمریکا و اتحاد جناح‌های رژیم اسلامی – رضا مقدم

۲ آبان ۱۳۹۶ – ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب طبقه کارگر - ایرج آذرین
۲۵ مهر۱۳۹۶ – ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
در تجلیل صدمین سالگرد انقلاب کارگری اکتبر
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افعانستان
اتحاد سوسیالیستی کارگری

پالتاک - شنبه ۱۴ اکتبر

امتناع عامدانه رژیم اسلامی از معالجه رضا شهابی
رفراندوم استقلال و دستاویز ستم ملی - رضا مقدم

۱۸ مهر۱۳۹۶ – ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
رژیم سرمایه داری اسلامی مسئول مرگ محمد جراحی
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۶ اکتبر ۲۰۱۷

پایان مشروط اعتصاب غذای رضا شهابی
خروج ایران از حوزه نفوذ آمریکا - رضا مقدم

۱۱ مهر۱۳۹۶ – ۳ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
اشکال جدیدی از همبستگی با رضا شهابی
همه پرسی استقلال؛ ناسیونالیسم کرد و ارتجاع منطقه - رضا مقدم

۴ مهر ۱۳۹۶ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
زیر بار ستم نمی کنیم زندگی،
جان فدا می کنیم در راه آزادگی

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷

به رضا شهابی و حامیان وی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷

اعتراضات گسترده به زندانی شدن رضا شهابی
همه‌پرسی استقلال کردستان عراق و کارگران
ابراهیم شیخانی و رضا مقدم

۲۸ شهریور۱۳۹۶ – ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
درخواست خانواده‌ها برای پایان اعتصاب غذا در رجایی شهر
در دفاع از فراخوان به تجمع در مقابل مجلس
گزارشی از اعتراضات به حبس مجدد رضا شهابی
کشتار ۶۷؛ هولوکاست اسلامی – احسان کاوه

۲۱ شهریور۱۳۹۶ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی - گوتنبرگ سوئد
حکمرانی داعشی در کارخانه چسب هل
اتحادیه کارگران چاپ؛ اولین اتحادیه کارگری در ایران - مسعود صنیع

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۵ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
کنگره ۱۷ و جناح چپ کومه‌له - رضا مقدم
رضا شهابی را فوراً آزاد کنید! - اتحاد سوسیالیستی کارگری

۷ شهریور۱۳۹۶ – ۲۹ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
کودکان زندانی در دهه ۶۰ - محمدحسین مهرزاد
املی بر کشتار ۶۷ - مسعود صنیع

۳۱ مرداد۱۳۹۶ – ۲۲ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی حزب (معرفی بحث و پاسخ به سوالات) - محمدحسین مهرزاد
راه حل امپریالیستی مسئله کرد - محمدحسین مهرزاد

(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۲۴ مرداد۱۳۹۶ – ۱۵ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
قوه فاسد قضائیه رضا شهابی را مجددا به زندان برد
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۱۰ اوت ۲۰۱۷

برگزاری کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ژوئیه ۲۰۱۷

پیام به کنفرانس سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان - ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۷

بسوی حزب - رضا مقدم
(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۱۷ مرداد۱۳۹۶ – ۸ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
زلزله سیاسی و آمادگی جنبش کارگری
رضا مقدم - ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷

راه حل آمریکایی مسئله کُرد در منطقه!
محمدحسین مهرزاد - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

جهان سرمایه داری و کودکان
پروانه وزیری - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

حداقل دستمزد و آرایش گرایشات جنبش کارگری!
محمدحسین مهرزاد - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

جمهوری اسلامی و مضحکه ای بنام ایجاد خانه های امن!
پروانه وزیری - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

عروج ناسیونالیسم در حزب کمونیست ایران
ابراهیم شیخانی، حمید بشارت و رضا مقدم
(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۱۰ مرداد۱۳۹۶ – اول اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
نشریه به‌پیش! شماره ۹۲
۹ مرداد ۹۶ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

تحولات آتی در رژیم اسلامی - رضا مقدم و محمدحسین مهرزاد
گزارش سیاسی به کنفرانس ۱۳ اتحاد سوسیالیستی کارگری
۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
اوضاع سیاسی کنونی و بسوی حزب - محمدحسین مهرزاد
۲۷ تیر۱۳۹۶ – ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب طبقه کارگر - ایرج آذرین
۲۰ تیر۱۳۹۶ – ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
زلزله سیاسی و آمادگی جنبش کارگری - رضا مقدم
۱۳ تیر ۱۳۹۶ - ۴ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
سندیکای واحد و همبستگی کارگری - رضا مقدم
رفراندم استقلال؛ ناسیونالیسم کرد و مردم - علی خدری

۶ تیر۱۳۹۶ – ۲۷ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
رژیم اسلامی در بن‌بست! - رضا مقدم
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ – ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ سیگنال به چپ، چرخش به راست! - رضا مقدم
۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
میزگرد: راه‌کار کارگران کردستان برای رفع ستم ملی
ابراهیم شیخانی، ایرج آذرین، بهزاد سهرابی، علی خدری، یدی عزیزی
مجری: پروانه وزیری - ۱۶ خرداد ۹۶ - ۶ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ در راهی بی بازگشت؟ - رضا مقدم
۹ خرداد ۹۶ - ۳۰ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ چرخش به راست؟ - ابراهیم شیخانی
کومه‌له و راه حل آمریکایی مسئله کرد - محمدحسین مهرزاد

۲ خرداد ۹۶ - ۲۳ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
معدن‌چیان یورت؛ در کمین مرگ
انتخابات؛ کارنامه سیاه رژیم اسلامی و اپوزیسیون کرد - رضا مقدم

۲۶ اردیبهشت ۹۶ - ۱۶ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
فاجعه معدن یورت و ضرورت تشکل معدن‌چیان - رضا مقدم
زنده بگور شدن معدن‌چیان - محمدحسین مهرزاد
روز کارگر ۹۶؛ دو قطعنامه، دو جهت‌گیری - رضا مقدم

۱۹ اردیبهشت ۹۶ - ۹ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
زنده به گور شدن کارگران!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - مه ۲۰۱۷

جنبش کارگری در سال ۹۵ - علی خدری
اطلاعیه‌های تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

۱۲ اردیبهشت ۹۶ - ۲ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی اول ماه مه!
روز کارگر؛ مبارزه برای دستمزد و تشکل - رضا مقدم

۵ اردیپهشت ۹۶ - ۲۵ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی اول ماه می!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - آوریل ۲۰۱۷

کاندید شدن خزعلی و عمق فاصله مردم با رژیم - رضا مقدم
روز کارگر و انتخابات - محمدحسین مهرزاد
اول ماه مه ۸۳ و انجمن جمال چراغ ویسی - علی خدری

۲۹ فروردین ۹۶ - ۱۸ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
ترکیه؛ همه‌ پرسی قانون اساسی و آینده جمهوریت - سهند ریاحی
۲۲ فروردین ۹۶ - ۱۱ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه ی مرگ و زندگی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - آوریل ۲۰۱۷

ترامپ وافول قدرت آمریکا - محمدحسین مهرزاد
شهروندان دو تابعیتی؛ خودی و غیرخودی - رضا مقدم

۱۵ فروردین ۹۶ - ۴ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
موسم انتخابات و مخالفت اکبر گنجی با تحریم
رضا مقدم - ۳۱ مارس ۲۰۱۷

کاندید شدن خزعلی و عمق فاصله مردم با رژیم
رضا مقدم - ۳۰ مارس ۲۰۱۷

انتخابات؛ فقدان راه حل درون سیستمی - رضا مقدم
۸ فروردین ۹۶ - ۲۸ مارس ۲۰۱۷
دانلود mp3
آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟
پنج تشکل فعالان کارگری
مزد حداقل و تناقضات بنیادی اتحادیه آزاد – رضا مقدم

اول فروردین ۹۶ - ۲۱ مارس ۲۰۱۷
دانلود mp3
از رضا شهابی و کارگران زندانی حمایت کنیم!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - فوریه ۲۰۱۷

رادیکال، همچون واقعیت
اروپا در چنگال ناسیونالیسم
م. ا. برزین - ژانویه ۲۰۱۷

نئولیبرالیسم بر سر دوراهی!
مهرزاد - نوامبر ۲۰۱۶

هیولا در گرگ و میش
ایرج آذرین - ۱۸ نوامبر ۲۰۱۶

علیه کار ارزان
مبارزه کارگران علیه قانون کار

رضا مقدم - اسفند ۱۳۸۹ - فوریه ۲۰۱۱

 
 
مقالات به‌پیش! ۹۲
 
 
 
 
بیانیه
 
 
اطلاعیه
 
زنان كارگر درراه مصافی سرنوشت ساز!
اتحاد سوسیالیستی كارگری - اسفند ١٣٨٩- فوریه ٢٠١١
اوضاع سیاسى
 
اپوزیسیون پارلمانی در رژیم بی پارلمان
ایرج آذرین   مارس ٢٠٠٨ - اسفند ١٣٨٦
 
فایل صوتى - تصویری
 
جنبش کارگری و اول ماه مه
رضا مقدم - اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بخش اول    دوم  
موج دوم
موقعیت فعلی و چشم انداز آتی جنبش توده ای
ایرج آذرین -اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بخش اول   دوم   سوم    چهارم   
 
كارگرى
 
علیه کار ارزان
رضا مقدم - اسفند ١٣٨٩- مارچ ٢٠١١
خطر فساد در جنبش كارگری ایران
رضا مقدم - سپتامبر ٢٠٠٦- مهر ١٣٨٥
قضیه تشکل ایدئولوژیک
 ایرج آذرین    آبان ١٣٨٥
بیراههً سوسیالیسم
   ایرج آذرین- اردیبهشت ١٣٨٥
 
به‌روز شده در ۲۰ فوریه ۲۰۱۸