ستون آزاد
 
 
کتابها
 
جمعی از کارگران سوسیالیست داخل کشور
عروج سوسیالیسم کارگری و تغییر آرایش سیاسی
 
صفحه ویژه
 
دیگر سایتها
 
تلویزیون به‌پیش در ماهواره یاست
Satellite: Yahsat
Frequency: 11766
Polarization: Vertical
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6

خامنه‌ای ترسیده و رژیم اسلامی رفتنی است – رضا مقدم
ویژه‌گی‌های جدال طبقاتی آبان ۹۸ – محمدحسین مهرزاد

۱۲ آذر۱۳۹۸ – ۳ دسامبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
خیزش گرسنگان و پایان عمر رژیم – رضا مقدم
۵ آذر ۱۳۹۸ - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
ایران پس از خیزش ابان ۹۸ - خطوط کلی
رضا مقدم - ۳ آبان ۱۳۹۸

فوری: همه در دفاع از بازداشت شدگان آبان ۹۸!
محمدحسین مهرزاد - اول آذر ۱۳۹۸

جنبش توده‌ای؛ کدام تاکتیک‌ها، کدام استراتژی؟ - محمدحسین مهرزاد
دستگیری یکی از عاملان کشتار ۶۷ نشانه چه واقعیت‌هایی است؟ - محمدحسین مهرزاد

۲۱ آبان ۱۳۹۸ – ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
فوتبال، پان ترکیسم و مبارزه طبقاتی – سهند ریاحی
اولین تشکل کارگران شرکت نفت (زمینه اجتماعی و شکل‌گیری) – مسعود صنیع

۲۱ آبان ۱۳۹۸ – ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
عوامل آزادی اسماعیل بخشی و حامیان جنبش کارگری – محمدحسین مهرزاد
جنبش جهانی ضد سرمایه داری و تأثیرات آن در منطقه و ایران – محمدحسین مهرزاد

۱۴ آبان ۱۳۹۸ – ۵ نوامبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
گام اول آزادی همه زندانیان سیاسی – رضا مقدم
معما و عواقب ربوده شدن زم – رضا مقدم

۷ آبان ۱۳۹۸ – ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
جنبش نان کار آزادی، مجلس موسسان و حاکمیت شورایی – رضا مقدم
۳۰ مهر ۱۳۹۸ – ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
علیه پاکسازی مردم کردستان سوریه – رضا مقدم
رژیم اسلامی و عروج جریانات سرنگونی طلب – رضا مقدم

۲۳ مهر ۱۳۹۸ – ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
استراتژی فرامرزی رژیم اسلامی – رضا مقدم
اپوزیسیون سلطنت طلب و لیبرال در تفابل با جنبش نان کار آزادی – رضا مقدم

۱۶ مهر ۱۳۹۸ – ۸ اکتبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
وقاحت تمام عیار در مضحکه "احکام منصفانه"
رضا مقدم - ۷ مهر ۱۳۹۸

جدال و راهکارهای آزادی هفت تپه‌ای‌ها - محمدحسین مهرزاد
رژیم اسلامی در قمار همه یا هیچ - رضا مقدم

۹ مهر ۱۳۹۸ – اول اکتبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
موج تهاجم جدید به کارگران – محمدحسین مهرزاد
تحولات منطقه و تحرکات اپوزیسیون راست – محمدحسین مهرزاد

۲ مهر ۱۳۹۸ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
وقاحت تمام‌عیار در مضحکه احکام منصفانه – رضا مقدم
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
ماموریت رئیسی در دو شرایط متفاوت ۶۷ و ۹۷ - رضا مقدم
رژیم اسلامی تنها می‌تواند اشتباه بکند - رضا مقدم

۱۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
مقاومت یا تسلیم عاجزانه؟ - رضا مقدم
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۳ سپتامبر ۲۰۱۹
دانلود mp3
سمفونی مردگان! (۲)
دیپلماسی و روابط پنهان و آشکار حزب کمونیست ایران
۲۳ اوت ۲۰۱۹ - اول شهریور ۱۳۹۸

پیام تبریکیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان
به مناسبت برگزاری کنفرانس پانزدهم سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری
دوم اوت ۲۰۱۹ - ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

شلاق و زندان؛ احکام بربریت – رضا مقدم
عبور مردم از رژیم اسلامی – رضا مقدم
تحولات اپوزیسیون و تکالیف ما – محمدحسین مهرزاد

۵ شهریور ۱۳۹۸ – ۲۷ اوت ۲۰۱۹
دانلود mp3
کشتار ۶۷ و اعترافات اجباری – محمدحسین مهرزاد
دیگه تمامه ماجرا کی اتفاق می‌افتد؟ - رضا مقدم
فقر به تنهایی باعث انقلاب نمی‌شود – محمدحسین مهرزاد
حزبمان را چگونه می‌سازیم؟ - رضا مقدم
پیام سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

۲۹ مرداد ۱۳۹۸ – ۲۰ اوت ۲۰۱۹
دانلود mp3
نان کار آزادی در بیدادگاه اسلام – رضا مقدم
آرایش سیاسی جدید در جهان و بلوک بندی‌های اپوزیسیون – محمدحسین مهرزاد
تغییرات ساختاری در کردستان – ابراهیم شیخانی
نیاز جامعه به تغییرات بنیادی – علی خدری

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ – ۱۳ اوت ۲۰۱۹
دانلود mp3
محاکمه نمادهای نان، کار، آزادی - رضا مقدم
حزب عدالت و توسعه اردوغان در پایان خط؟ - سهند ریاحی

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ – ۶ اوت ۲۰۱۹
دانلود mp3
نان کار آزادی در بیدادگاه رژیم اسلامی!
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۴ اوت ۲۰۱۹

بند و بست احزاب ناسیونالیستی با رژیم اسلامی در کردستان - ابراهیم رستمی
۸ مرداد ۱۳۹۸ – ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۹
دانلود mp3
رژیم اسلامی در فاز استیصال – رضا مقدم
شکست استراتژی مدافعان مذاکره و سازش - رضا مقدم

۱ مرداد ۱۳۹۸ – ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹
دانلود mp3
تلاش برای آزادی کارگران و دانشجویان در بند - محمدحسین مهرزاد
احزاب ناسیونالیست کردستان در دالان سازش با رژیم اسلامی - رضا مقدم

۲۵ تیر ۱۳۹۸ – ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹
دانلود mp3
مذاکره یا سازش طبقاتی در کردستان؟ - محمدحسین مهرزاد
۱۸ تیر ۱۳۹۸ – ۹ ژوئیه ۲۰۱۹
دانلود mp3
فقر و اختناق بهای ایجاد هلال شیعی - رضا مقدم
کودکان کار – پروانه وزیری

۱۱ تیر ۱۳۹۸ – ۲ ژوئیه ۲۰۱۹
دانلود mp3
رژیم اسلامی در تنگنای تحریم، تسلیم یا جنگ - رضا مقدم
۴ تیر ۱۳۸۹ - ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹
دانلود mp3
کشته شدن علیرضا یک قتل طبقاتی - رضا مقدم
اتکا به خود مردم ایران علیه رژیم - رضا مقدم
رژیم اسلامی در بازی دوسرباخت مقاومت و تسلیم - رضا مقدم

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ – ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹
دانلود mp3
اوضاع سیاسی و موقعیت آلترناتیوها (بخش اول) – محمدحسین مهرزاد
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ – ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹
دانلود mp3
تقابل حزب کمونیست کارگری با جنبش‌های اجتماعی - رضا مقدم
۱۴ خرداد ۱۳۹۸ – ۴ ژوئن ۲۰۱۹
دانلود mp3
سرکوب در داخل، انتظار در خارج - رضا مقدم
مثلث آمریکا، رژیم اسلامی و جنبش توده‌ای - محمدحسین مهرزاد

۷ خرداد ۱۳۹۸ – ۲۸ می ۲۰۱۹
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری در کنار علی‌نژاد و علیه جنبش دانشجویی - رضا مقدم
تحولات از روز کارگر تا کنون – محمدحسین مهرزاد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۱ می ۲۰۱۹
دانلود mp3
اختلاف دوجناح حزب کمونیست ایران و راه سوم - رضا مقدم
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۱۴ می ۲۰۱۹
دانلود mp3
روز کارگر ۹۸؛ نقطه عطف اتحاد جنبش‌ها (بخش اول و دوم) - رضا مقدم
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۷ می ۲۰۱۹
دانلود mp3
نشریه به‌پیش! شماره ۹۵
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲ می ۲۰۱۹

روز کارگر ۹۸؛ نقطه عطف اتحاد جنبش‌ها - رضا مقدم
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۳۰ آوریل ۲۰۱۹
دانلود mp3
پیشروی‌های جنبش کارگری در آستانه اول ماه مه ۹۸
رضا مقدم: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۳۰ آوریل ۲۰۱۹
دانلود mp3
روز کارگر و تاکید مجدد بر "نان کار آزادی اداره شورایی"
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اول می، روز همبستگی جهانی کارگران
رضا مقدم و فهیم آزاد

پالتاک - سه شنبه ۳۰ آوریل ساعت ۲۰

تروریستی نامیدن سپاه؛ مین گذاری اقتصاد ایران - رضا مقدم
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۳ آوریل ۲۰۱۹
دانلود mp3
آیا هدف آمریکا سرنگونی رژیم است؟ - رضا مقدم
۲۷ فروردین ۱۳۹۸ – ۱۶ آوریل ۲۰۱۹
دانلود mp3
دورنمای جنبش انقلابی مردم در سال ۹۸ – رضا مقدم
۲۰ فروردین ۱۳۹۸ – ۹ آوریل ۲۰۱۹
دانلود mp3
ضرورت صف مستقل در جنبش زنان - محمدحسین مهرزاد
جنبش کارگری: کدام استراتژی؟ - محمدحسین مهرزاد

۱۳ فروردین ۱۳۹۸ – ۲ آوریل ۲۰۱۹
دانلود mp3
در باره سیل گلستان - محمدحسین مهرزاد
مروری بر وقایع سال ۹۷ و چشم‌اندازها - محمدحسین مهرزاد

۶ فروردین ۱۳۹۸ – ۲۶ مارس ۲۰۱۹
دانلود mp3
آیا آزادی زندانیان سیاسی ممکن است؟ - محمدحسین مهرزاد
خمینیسم و شکل‌گیری بلوک قدرت - ایرج آذرین

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ – ۱۹ مارس ۲۰۱۹
دانلود mp3
زنان در افغانستان و اضطراب بازگشت طالبان – کبرا سلطانی
جنبش زنان و گامهای پیش رو – آیدا صادقی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ – ۱۲ مارس ۲۰۱۹
دانلود mp3
جنبش مستقل کارگری و جدال آلترناتیوها (۳) – محمدحسین مهرزاد
انقلاب بهمن: خمینیسم و جنبش توده‌ای ارتجاعی – ایرج آذرین

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ – ۵ مارس ۲۰۱۹
دانلود mp3
جایگاه مبارزه برای دستمزد ۷ میلیونی – محمدحسین مهرزاد
جنبش مستقل کارگری و جدال آلترناتیوها (بخش دوم) – رضا مقدم

۷ اسفند ۱۳۹۷ – ۲۶ فوریه ۲۰۱۹
دانلود mp3
ضرورت حیاتی مبارزۀ متحدانه برای مزدی معادل سطح متوسط هزینۀ خانوار در سال ۱٣٩۸
بیانیه مشترک سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان

اول اسفند ۱۳۹۷

جنبش مستقل کارگری و جدال آلترناتیوها (بخش اول) – رضا مقدم
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ – 1۹ فوریه ۲۰۱۹
دانلود mp3
دیدار با پمپئو و تقابل آلترناتیوها – محمدحسین مهرزاد
انقلاب بهمن و عروج خمینیسم – ایرج آذرین

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲ فوریه ۲۰۱۹
دانلود mp3
دیدار مسیح علی نژاد و پمپِئو و جدال آلترناتیوها
رضا مقدم – نهم فوریه ۲۰۱۹

استقلال مسیح علینژاد و بلوک پرو امریکایی!
محمدحسین مهرزاد - ۹ فوریه ۲۰۱۹

جنبش کارگری پیشتاز مباززه برای آزادیهای سیاسی – رضا مقدم
تاریخ‌ نگاری انقلاب بهمن – ایرج آذرین

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ – ۵ فوریه ۲۰۱۹
دانلود mp3
بحران در بحران و «نان کار آزادی» - محمدحسین مهرزاد
۹ بهمن ۱۳۹۷ – ۲۹ ژانویه ۲۰۱۹
دانلود mp3
کارگران ساکت نمی شوند!
اتحاد سوسیالبستی کارگری - اول بهمن ۱۳۹۷

من هم شکنجه شدم
یدی عزیزی - ۲۰ دی ۱۳۹۷

طرح سوخته یا بازی باخته؟ - محمدحسین مهرزاد
۲ بهمن ۱۳۹۷ – ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹
دانلود mp3
از خیزش مردمی دی ماه ۹۶ تا خیزش کارگری ۹۷ – رضا مقدم
۲۵ دی ۱۳۹۷ – ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹
دانلود mp3
اسماعیل بخشی و کارزار نه به شکنجه - محمدحسین مهرزاد
مبارزات اخیر جنبش کارگری: دستاوردها و چالش‌ها (بخش دوم) - محمدحسین مهرزاد

۱۸ دی ۱۳۹۷ – ۸ ژانویه ۲۰۱۹
دانلود mp3
نامه اسماعیل بخشی علیه شکنجه و شروط اتحادیه آزاد
"نان کار آزادی، نه به شکنجه"

رضا مقدم - ۱۵ دی ۱۳۹۷

مبارزات اخیر جنبش کارگری: دستاوردها و چالش‌ها (بخش اول) - محمدحسین مهرزاد
۱۱ دی ۱۳۹۷ – اول ژانویه ۲۰۱۹
دانلود mp3
نقش اسماعیل بخشی در عروج جنبش مستقل کارگری
رضا مقدم - اول دی ۱۳۹۷

حزب کمونیست کارگری و سانسور "نان کار آزادی اداره شورایی" در اعتراضات هفت تپه
رضا مقدم - ۲۹ آذر ۱۳۹۷

اعتصاب شکنی؛ اتحادیه آزاد در پایان راه (بخش دوم) - رضا مقدم
۲۹ آذر ۱۳۹۷ – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
اعتصاب شکنی؛ اتحادیه آزاد در پایان راه (بخش اول) - رضا مقدم
۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
جنبش دانشجویی و جنبش زنان؛ تولدی دیگر - رضا مقدم
۲۰ آذر ۱۳۹۷ – ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
شانزده آذر و "نان کار آزادی اداره شورایی"
رضا مقدم - ۱۲ آذر ۱۳۹۷

به تخریب کنندگان و همدستان شکنجه گران اسماعیل بخشی
رضا مقدم - ۱۲ آذر ۱۳۹۷

روزهای سرنوشت ساز جنبش مستقل کارگری
(در اهمیت شعار «نان، کار، آزادی، اداره شورایی»)

رضا مقدم - ۱۳ آذر ۱۳۹۷ – ۴ دسامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
در دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه
اسماعیل بخشی آزاد باید گردد

اتحاد سوسیالیستی کارگری
هفتم آذر ۹۷ - ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸

چرا برای رژیم، جنبش کارگری مقوله‌ای امنیتی است؟ - رضا مقدم
۶ آذر ۱۳۹۷ – ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
سمفونی مردگان!! (۱)
محمدحسین مهرزاد
۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸

ویژه‌گی‌های اعتصاب کارگران نیشکر ۷ تپه – محمدحسین مهرزاد
لکه ننگ دفاع از سندیکاسازی فرمایشی (۲) – غلامرضا غلامحسینی

۲۹ آبان ۱۳۹۷ – ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
تعیین تکلیف با پروژه ضدکارگری سندیکاسازی رژیمی – رضا مقدم
لکه ننگ دفاع از سندیکاسازی فرمایشی – غلامرضا غلامحسینی

۲۰ آبان ۱۳۹۷ – ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری مدافع سندیکاسازی دولتی – رضا مقدم
۱۵ آبان ۱۳۹۷ – ۶ نوامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
عبور کارگران از رژیم و سندیکا سازی وزارت اطلاعات - رضا مقدم
جناح راست و تشکل سازی موازی - محمدحسین مهرزاد

۸ آبان ۱۳۹۷ – ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
جنبش دانشجویی؛ گذار از نخبه‌گرایی به تشکل توده‌ای
محمدحسین مهرزاد و رضا مقدم

اول آبان ۱۳۹۷ – ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
تحصن سراسری معلمان یک گام روبه پیش
زمان علیه رژیم اسلامی است

اتحاد سوسیالیستی کارگری
۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸

افغانی یا ایرانی؟
محمدحسین مهرزاد
مهر ۹۷ - سپتامبر ۲۰۱۸

اعتصاب عمومی کردستان (بخش دوم):
آلترناتیو حزبی یا جنبشی؟ - رضا مقدم

۲۴ مهر ۱۳۹۷ – ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
اعتصاب عمومی کردستان (بخش اول):
کومه‌له، ناجی ناسیونالیسم کرد - رضا مقدم

۱۷ مهر ۱۳۹۷ – ۹ اکتبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
اعتصاب رانندگان کامیون علیرغم دستگیری بیش از 150 راننده و تهدید به اعدام ادامه دارد
اتحاد سوسیالیستی کارگری
۱۰ مهر ۹۷ - ۲ اکتبر ۲۰۱۸

پروژه جدید وزارت اطلاعات در ارتباط با سندیکاهای کارگری!
محمدحسین مهرزاد
مهر ۹۷ - سپتامبر ۲۰۱۸

افسار داعش در دست جمهوری اسلامی؟ - رضا مقدم
رژیم اسلامی در اتاق انتظار - رضا مقدم

۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲ اکتبر۲۰۱۸
دانلود mp3
وضعیت زنان کارگر و راهکارها - پروانه وزیری و ویدا صادقی
۳ مهر ۱۳۹۷ – ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
ورشکستگی اقتصادی، پیامدهای اجتماعی – سیاسی و اعتصاب عمومی در کردستان
محمدحسین مهرزاد
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ – ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
پیش به سوی اعتصاب و اعتراض عمومی در کردستان علیه جنایات اخیر جمهوری اسلامی!
اتحاد سوسیالیستی کارگری
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸

آتش سوزی مریوان و نقش رژیم اسلامی در مرگ شریف باجور و یارانش – علی خدری
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ – ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
رزمندگی کارگران نیشکر ۷ تپه و شکنندگی رژیم اسلامی - رضا مقدم
۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۴ سپتامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
قدرت‌یابی کارگران؛ روز شمار مرگ رژیم اسلامی - رضا مقدم
۶ شهریور ۱۳۹۷ – ۲۸ اوت ۲۰۱۸
دانلود mp3
نشریه به‌پیش! شماره ۹۴
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱ اوت ۲۰۱۸

شوراهای کارگری و کنترل کارخانه‌ها – اسماعیل بخشی
سی‌امین سالگرد کشتار ۶۷ – محمدحسین مهرزاد
ماهیت طبقاتی کشتار ۶۷ - رضا مقدم

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ – ۲۱ اوت ۲۰۱۸
دانلود mp3
تاملی بر کشتار ۶۷ – مسعود صنیع
آیا هدف آمریکا سرنگونی رژیم است؟ - رضا مقدم

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ – ۱۴ اوت ۲۰۱۸
دانلود mp3
جمهوری اسلامی در آی سی یو - رضا مقدم
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ – ۷ اوت ۲۰۱۸
دانلود mp3
مصاف‌های سوسیالیسم کارگری در شرایط کنونی (بخش دوم)
محمدحسین مهرزاد، علی خدری، شاپور جوانمردی، رضا مقدم
( مباحث کنفرانس چهاردهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)

۹ مرداد ۱۳۹۷ – ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸
دانلود mp3
خط مشی سوسیالیسم کارگری پس از خیزش دی‌ماه ۹۶
مصوبه شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری
۲۰ خرداد ۹۷ - ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸

بحران آخر جمهوری اسلامی؟ (پاسخ به سوالات)
رضا مقدم و محمدحسین مهرزاد
( مباحث کنفرانس چهاردهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)

۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۸
دانلود mp3
مصافهای سوسیالیسم کارگری در شرایط کنونی - رضا مقدم
( مباحث کنفرانس چهاردهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)

۲۶ تیر ۱۳۹۷ – ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۸
دانلود mp3
بحران آخر جمهوری اسلامی؟ - رضا مقدم و محمدحسین مهرزاد
( مباحث کنفرانس چهاردهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)

۱۹ تیر ۱۳۹۷ – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۸
دانلود mp3
تورم و فروپاشی اقتصادی رژیم اسلامی - محمدحسین مهرزاد
تاریخ شفاهی چپ در کردستان (بخش پایانی) - علی خدری

۱۲ تیر ۱۳۹۷ – ۳ ژوئیه ۲۰۱۸
دانلود mp3
کردستان ایران؛ تحولات اجتماعی و نقش طبقه کارگر
ابراهیم شیخانی، علی خدری، رضا مقدم

۵ تیر ۹۷ - ۲۶ ژوئن ۲۰۱۸
دانلود mp3
خط مشی سوسیالیسم کارگری پس از خیزش دی‌ماه ۹۶ (پاسخ به سوالات) - رضا مقدم
تاریخ شفاهی چپ در کردستان (بخش دوم) - علی خدری (کردی)

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ – ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸
دانلود mp3
خط مشی سوسیالیسم کارگری پس از خیزش دی‌ماه ۹۶ - رضا مقدم
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸
دانلود mp3
آیا هدف آمریکا سرنگونی رژیم است؟ - رضا مقدم
۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۵ ژوئن ۲۰۱۸
دانلود mp3
بحران در بحران و آینده رژیم اسلامی – محمدحسین مهرزاد
تاریخ شفاهی چپ در کردستان (بخش اول): علی خدری

۸ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۹ مه ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری؛ لیبرالیسم در پوشش چپ (بخش پایانی):
ضدیت با اسلام نه استثمار! - رضا مقدم

۱ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۲ مه ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری؛ لیبرالیسم در پوشش چپ (۴)
حکومت انسانی!! - رضا مقدم

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۱۵ مه ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری؛ لیبرالیسم در پوشش چپ (۳):
نقش ابزاری کارگران - رضا مقدم

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۸ مه ۲۰۱۸
دانلود mp3
روز کارگر ۹۷؛ مبارزه تفکیک ناپذیر برای نان و آزادی - رضا مقدم
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – اول مه ۲۰۱۸
دانلود mp3
تجلیل روز جهانی کارگر در پالتاک
جنبش کارگری پس از خیزش دی‌ماه ۹۶ - رضا مقدم
وضعیت طبقه کارگر پس از سقوط رژیم طالبان - فهیم آزاد
شنبه ۲۸ آوریل ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی

بسوی ارتباط و اتحاد جنبش کارگری با جنبش زنان، دانشجویی و رفع ستم ملی
اطلاعیه به مناسبت روز کارگر ۹۷
اتحاد سوسیالیستی کارگری
۳ اردیبهشت ۹۷ - ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

اول ماه می به سوی نان، صلح، آزادی!
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
اتحاد سوسیالیستی کارگری
اردیبهشت / ثور ۱۳۹۷ ؛ اپریل ۲۰۱۸

در این بن‌بست
سه حزب کمونیست کارگری در انتهای راه
رضا مقدم

حزب کمونیست کارگری؛ لیبرالیسم در پوشش چپ (۲):
استراتژی غیر کارگری حزب و قدرت سیاسی - رضا مقدم

۴ اردیبهشت ۹۷ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری؛ لیبرالیسم در پوشش چپ (۱) - رضا مقدم
۲۸ فروردین ۹۷ - ۱۷ آوریل ۲۰۱۸
دانلود mp3
خیزش دی‌ماه ۹۶ و راهکار سوسیالیسم کارگری - رضا مقدم
۲۱ فروردین ۹۷ - ۱۰ آوریل ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری در ورطه لیبرالیسم - محمدحسین مهرزاد
۱۴ فروردین ۹۷ - ۳ آوریل ۲۰۱۸
دانلود mp3
ترکیه، کشتار مردم عفرین و سکوت جهانی - علی خدری
۸ فروردین ۱۳۹۷ – ۲۷ مارس ۲۰۱۸
دانلود mp3
۸ مارس ۹۶؛ نقطه عطفی در جنبش زنان – رضا مقدم
مبارزات زنان کارگر نساجی در هند – پروانه وزیری

اول فروردین ۱۳۹۷ – ۲۰ مارس ۲۰۱۸
دانلود mp3
در تجلیل از روز جهانی زن - پروانه وزیری
زنان و مبارزه علیه ستم جنسیتی و طبقاتی - رضا مقدم

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ – ۱۳ مارس ۲۰۱۸
دانلود mp3
در تجلیل ۸ مارس روز جهانی زن
سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
اتحاد سوسیالیستی کارگری
شنبه دهم مارس - ساعت ۱۸

حکومت کارگری؛ حکومت طبقه یا حکومت احزاب؟ - رضا مقدم
۱۵ اسفند ۱۳۹۶ – ۶ مارس ۲۰۱۸
دانلود mp3
وزارت کار و کارفرمای هفت تپه برای کارگران نماینده جعلی تعیین کردند
رضا مقدم - ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

نشریه به‌پیش! - شماره ۹۳
۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۷ فوریه ۲۰۱۸

شوراهای کارگری و کنترل کارخانه در انقلاب ۵۷ - تجربه بنز خاور (۲) – رضا مقدم
اتحاد علیه بیکاری، یک نیاز طبقاتی - سیروان پرتونوری

۸ اسفند ۱۳۹۶ – ۲۷ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
شوراهای کارگری و کنترل کارخانه در انقلاب بهمن (بخش اول)
رضا مقدم

اول اسفند ۱۳۹۶ – ۲۰ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
در حمایت از مطالبه حداقل دستمزد ۵ میلیونی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
بهمن ماه ۱۳۹۶ - فوریه ۲۰۱۸

عفرین در چنگال زور آزمایی قدرت های امپریالیستی در منطقه
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
۲۰ بهمن ۱۳۹۶- ۹ فوریه ۲۰۱۸

پایان سیطره گفتمان اصلاح طلبی وآغاز دوران نوین در ایران و خاورمیانه
شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری
۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۷ ژانویه ۲۰۱۸

سرنگونی رژیم اسلامی؛ کدام استراتژی؟ - محمدحسین مهرزاد
۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – ۱۳ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
بیانیه مشترک در باره حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷
خیزش دی ۹۶؛ یک نقطه عطف (پاسخ به سوالات) - رضا مقدم
شرایط تداوم جنبش تود‌ه‌ای - محمدحسین مهرزاد

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ – ۶ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
حجاب بر دار!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
بهمن ۱۳۹۶ - اول فوریه ۲۰۱۸

جنایات هولناک و ددمنشانۀ تروریسم اسلامى در كابل و شهرهای دیگر افغانستان
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
ژانویه ۲۰۱۸

خیزش دی ۹۶؛ یک نقطه عطف - رضا مقدم
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ – ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
ارزیابی خیزش ۸۸ - رضا مقدم
زنان و مبارزه علیه ستم جنسی و طبقاتی - رضا مقدم

۳ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
پایان سیطره گفتمان اصلاح‌طلبی و عروج گفتمان انقلابی - رضا مقدم
۲۶ دی ۱۳۹۶ – ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
خیزش ۹۶؛ طلوع خونین دورانی نوین - رضا مقدم
۱۹ دی ۱۳۹۶ – ۹ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
کارگران و زحمتکشان ایران، به‌پیش!
اتحاد سوسیالیستی کارگری

دی ۱۳۹۶ - ژانویه ۲۰۱۸

پیروزی جنبش ۹۶ در گرو چیست؟ محمدحسین مهرزاد و رضا مقدم
۱۲ دی ۱۳۹۶ – ۲ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
بن‌بست رژیم و اتحاد حول مزد حداقل - رضا مقدم
۵ دی ۱۳۹۶ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
عبور مردم از رژیم و نگرانی لیبرالها - رضا مقدم
۲۸ آذر ۱۳۹۶ – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
دور تازه جنبش دانشجویی - محمدحسین مهرزاد
انقلاب کارگری اکتبر (۴) : دلایل شکست - محمدحسین مهرزاد

۲۱ آذر ۱۳۹۶ – ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
کبودی خشونت بر پیکر و روح زنان - آیدا صادقی
خشونت؛ زنان و کارگران - پروانه وزیری

۱۴ آذر ۱۳۹۶ – ۵ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
وضعیت کارگران زن مهاجر در آرژانتین - پروانه وزیری
در باره کار خانه‌داری - آیدا صادقی
انقلاب کارگری اکتبر (۳): دستاوردها - محمدحسین مهرزاد

۷ آذر ۱۳۹۶ – ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
وضعیت زنان مهاجر در عربستان سعودی - پروانه وزیری
زلرله و شکاف مردم و رژیم اسلامی - محمدحسین مهرزاد
استقلال کردستان و وادادگی ناسیونالیسم کرد (۲) - رضا مقدم

۳۰ آبان ۱۳۹۶ – ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
دستگیری فعالین کارگری به رژیم اسلامی کمکی نمی کند
وضعیت زنان چایکار در هند - پروانه وزیری
انقلاب کارگری اکتبر (۲): شرایط پیروزی - محمدحسین مهرزاد

۲۳ آبان ۱۳۹۶ – ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
وضعیت زنان کارگر در گواتمالا - پروانه وزیری
استقلال کردستان و وادادگی ناسیونالیسم کرد (۱) - ابراهیم شیخانی

۱۶ آبان ۱۳۹۶ – ۷ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
اوج گیری جنبش کارگری و دستگیری فعالین آن
در اعتراض به دستگیری محمود صالحی
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۷ آبان ۱۳۹۶

درویشیان، نویسنده سوسیالیست جنبش کارگری
انقلاب کارگری اکتبر (۱) : دوران تدارک - محمدحسین مهرزاد

۹ آبان ۱۳۹۶ – ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
پیام رضا شهابی از زندان رجایی شهر
استراتژی جدید آمریکا و اتحاد جناح‌های رژیم اسلامی – رضا مقدم

۲ آبان ۱۳۹۶ – ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب طبقه کارگر - ایرج آذرین
۲۵ مهر۱۳۹۶ – ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
در تجلیل صدمین سالگرد انقلاب کارگری اکتبر
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افعانستان
اتحاد سوسیالیستی کارگری

پالتاک - شنبه ۱۴ اکتبر

امتناع عامدانه رژیم اسلامی از معالجه رضا شهابی
رفراندوم استقلال و دستاویز ستم ملی - رضا مقدم

۱۸ مهر۱۳۹۶ – ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
رژیم سرمایه داری اسلامی مسئول مرگ محمد جراحی
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۶ اکتبر ۲۰۱۷

پایان مشروط اعتصاب غذای رضا شهابی
خروج ایران از حوزه نفوذ آمریکا - رضا مقدم

۱۱ مهر۱۳۹۶ – ۳ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
اشکال جدیدی از همبستگی با رضا شهابی
همه پرسی استقلال؛ ناسیونالیسم کرد و ارتجاع منطقه - رضا مقدم

۴ مهر ۱۳۹۶ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
زیر بار ستم نمی کنیم زندگی،
جان فدا می کنیم در راه آزادگی

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷

به رضا شهابی و حامیان وی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷

اعتراضات گسترده به زندانی شدن رضا شهابی
همه‌پرسی استقلال کردستان عراق و کارگران
ابراهیم شیخانی و رضا مقدم

۲۸ شهریور۱۳۹۶ – ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
درخواست خانواده‌ها برای پایان اعتصاب غذا در رجایی شهر
در دفاع از فراخوان به تجمع در مقابل مجلس
گزارشی از اعتراضات به حبس مجدد رضا شهابی
کشتار ۶۷؛ هولوکاست اسلامی – احسان کاوه

۲۱ شهریور۱۳۹۶ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی - گوتنبرگ سوئد
حکمرانی داعشی در کارخانه چسب هل
اتحادیه کارگران چاپ؛ اولین اتحادیه کارگری در ایران - مسعود صنیع

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۵ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
کنگره ۱۷ و جناح چپ کومه‌له - رضا مقدم
رضا شهابی را فوراً آزاد کنید! - اتحاد سوسیالیستی کارگری

۷ شهریور۱۳۹۶ – ۲۹ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
کودکان زندانی در دهه ۶۰ - محمدحسین مهرزاد
املی بر کشتار ۶۷ - مسعود صنیع

۳۱ مرداد۱۳۹۶ – ۲۲ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی حزب (معرفی بحث و پاسخ به سوالات) - محمدحسین مهرزاد
راه حل امپریالیستی مسئله کرد - محمدحسین مهرزاد

(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۲۴ مرداد۱۳۹۶ – ۱۵ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
قوه فاسد قضائیه رضا شهابی را مجددا به زندان برد
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۱۰ اوت ۲۰۱۷

برگزاری کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ژوئیه ۲۰۱۷

پیام به کنفرانس سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان - ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۷

بسوی حزب - رضا مقدم
(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۱۷ مرداد۱۳۹۶ – ۸ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
زلزله سیاسی و آمادگی جنبش کارگری
رضا مقدم - ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷

راه حل آمریکایی مسئله کُرد در منطقه!
محمدحسین مهرزاد - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

جهان سرمایه داری و کودکان
پروانه وزیری - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

حداقل دستمزد و آرایش گرایشات جنبش کارگری!
محمدحسین مهرزاد - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

جمهوری اسلامی و مضحکه ای بنام ایجاد خانه های امن!
پروانه وزیری - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

عروج ناسیونالیسم در حزب کمونیست ایران
ابراهیم شیخانی، حمید بشارت و رضا مقدم
(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۱۰ مرداد۱۳۹۶ – اول اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
نشریه به‌پیش! شماره ۹۲
۹ مرداد ۹۶ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

تحولات آتی در رژیم اسلامی - رضا مقدم و محمدحسین مهرزاد
گزارش سیاسی به کنفرانس ۱۳ اتحاد سوسیالیستی کارگری
۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
اوضاع سیاسی کنونی و بسوی حزب - محمدحسین مهرزاد
۲۷ تیر۱۳۹۶ – ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب طبقه کارگر - ایرج آذرین
۲۰ تیر۱۳۹۶ – ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
زلزله سیاسی و آمادگی جنبش کارگری - رضا مقدم
۱۳ تیر ۱۳۹۶ - ۴ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
سندیکای واحد و همبستگی کارگری - رضا مقدم
رفراندم استقلال؛ ناسیونالیسم کرد و مردم - علی خدری

۶ تیر۱۳۹۶ – ۲۷ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
رژیم اسلامی در بن‌بست! - رضا مقدم
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ – ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ سیگنال به چپ، چرخش به راست! - رضا مقدم
۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
میزگرد: راه‌کار کارگران کردستان برای رفع ستم ملی
ابراهیم شیخانی، ایرج آذرین، بهزاد سهرابی، علی خدری، یدی عزیزی
مجری: پروانه وزیری - ۱۶ خرداد ۹۶ - ۶ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ در راهی بی بازگشت؟ - رضا مقدم
۹ خرداد ۹۶ - ۳۰ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ چرخش به راست؟ - ابراهیم شیخانی
کومه‌له و راه حل آمریکایی مسئله کرد - محمدحسین مهرزاد

۲ خرداد ۹۶ - ۲۳ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
معدن‌چیان یورت؛ در کمین مرگ
انتخابات؛ کارنامه سیاه رژیم اسلامی و اپوزیسیون کرد - رضا مقدم

۲۶ اردیبهشت ۹۶ - ۱۶ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
فاجعه معدن یورت و ضرورت تشکل معدن‌چیان - رضا مقدم
زنده بگور شدن معدن‌چیان - محمدحسین مهرزاد
روز کارگر ۹۶؛ دو قطعنامه، دو جهت‌گیری - رضا مقدم

۱۹ اردیبهشت ۹۶ - ۹ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
زنده به گور شدن کارگران!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - مه ۲۰۱۷

جنبش کارگری در سال ۹۵ - علی خدری
اطلاعیه‌های تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

۱۲ اردیبهشت ۹۶ - ۲ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی اول ماه مه!
روز کارگر؛ مبارزه برای دستمزد و تشکل - رضا مقدم

۵ اردیپهشت ۹۶ - ۲۵ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی اول ماه می!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - آوریل ۲۰۱۷

کاندید شدن خزعلی و عمق فاصله مردم با رژیم - رضا مقدم
روز کارگر و انتخابات - محمدحسین مهرزاد
اول ماه مه ۸۳ و انجمن جمال چراغ ویسی - علی خدری

۲۹ فروردین ۹۶ - ۱۸ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
ترکیه؛ همه‌ پرسی قانون اساسی و آینده جمهوریت - سهند ریاحی
۲۲ فروردین ۹۶ - ۱۱ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه ی مرگ و زندگی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - آوریل ۲۰۱۷

ترامپ وافول قدرت آمریکا - محمدحسین مهرزاد
شهروندان دو تابعیتی؛ خودی و غیرخودی - رضا مقدم

۱۵ فروردین ۹۶ - ۴ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
موسم انتخابات و مخالفت اکبر گنجی با تحریم
رضا مقدم - ۳۱ مارس ۲۰۱۷

کاندید شدن خزعلی و عمق فاصله مردم با رژیم
رضا مقدم - ۳۰ مارس ۲۰۱۷

انتخابات؛ فقدان راه حل درون سیستمی - رضا مقدم
۸ فروردین ۹۶ - ۲۸ مارس ۲۰۱۷
دانلود mp3
آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟
پنج تشکل فعالان کارگری
مزد حداقل و تناقضات بنیادی اتحادیه آزاد – رضا مقدم

اول فروردین ۹۶ - ۲۱ مارس ۲۰۱۷
دانلود mp3
از رضا شهابی و کارگران زندانی حمایت کنیم!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - فوریه ۲۰۱۷

رادیکال، همچون واقعیت
اروپا در چنگال ناسیونالیسم
م. ا. برزین - ژانویه ۲۰۱۷

نئولیبرالیسم بر سر دوراهی!
مهرزاد - نوامبر ۲۰۱۶

هیولا در گرگ و میش
ایرج آذرین - ۱۸ نوامبر ۲۰۱۶

علیه کار ارزان
مبارزه کارگران علیه قانون کار

رضا مقدم - اسفند ۱۳۸۹ - فوریه ۲۰۱۱

خیزش دی‌ماه ۹۶
 
 
مقالات به‌پیش! ۹۴
 
 
 
 
بیانیه
 
 
اطلاعیه
 
زنان كارگر درراه مصافی سرنوشت ساز!
اتحاد سوسیالیستی كارگری - اسفند ١٣٨٩- فوریه ٢٠١١
اوضاع سیاسى
 
اپوزیسیون پارلمانی در رژیم بی پارلمان
ایرج آذرین   مارس ٢٠٠٨ - اسفند ١٣٨٦
 
فایل صوتى - تصویری
 
جنبش کارگری و اول ماه مه
رضا مقدم - اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بخش اول    دوم  
موج دوم
موقعیت فعلی و چشم انداز آتی جنبش توده ای
ایرج آذرین -اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بخش اول   دوم   سوم    چهارم   
 
كارگرى
 
علیه کار ارزان
رضا مقدم - اسفند ١٣٨٩- مارچ ٢٠١١
خطر فساد در جنبش كارگری ایران
رضا مقدم - سپتامبر ٢٠٠٦- مهر ١٣٨٥
قضیه تشکل ایدئولوژیک
 ایرج آذرین    آبان ١٣٨٥
بیراههً سوسیالیسم
   ایرج آذرین- اردیبهشت ١٣٨٥
 
به‌روز شده در ۹ آوریل ۲۰۱۹