ستون آزاد
 
 
کتابها
 
جمعی از کارگران سوسیالیست داخل کشور
عروج سوسیالیسم کارگری و تغییر آرایش سیاسی
 
صفحه ویژه
 
دیگر سایتها
 
تلویزیون به‌پیش از اول ژوئن یا ۱۱ خرداد در ماهواره یاست
Satellite: Yahsat
Frequency: 11766
Polarization: Vertical
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6

جنبش دانشجویی و جنبش زنان؛ تولدی دیگر - رضا مقدم
۲۰ آذر ۱۳۹۷ – ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
شانزده آذر و "نان کار آزادی اداره شورایی"
رضا مقدم - ۱۲ آذر ۱۳۹۷

به تخریب کنندگان و همدستان شکنجه گران اسماعیل بخشی
رضا مقدم - ۱۲ آذر ۱۳۹۷

روزهای سرنوشت ساز جنبش مستقل کارگری
(در اهمیت شعار «نان، کار، آزادی، اداره شورایی»)

رضا مقدم - ۱۳ آذر ۱۳۹۷ – ۴ دسامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
در دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه
اسماعیل بخشی آزاد باید گردد

اتحاد سوسیالیستی کارگری
هفتم آذر ۹۷ - ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸

چرا برای رژیم، جنبش کارگری مقوله‌ای امنیتی است؟ - رضا مقدم
۶ آذر ۱۳۹۷ – ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
سمفونی مردگان!! (۱)
محمدحسین مهرزاد
۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸

ویژه‌گی‌های اعتصاب کارگران نیشکر ۷ تپه – محمدحسین مهرزاد
لکه ننگ دفاع از سندیکاسازی فرمایشی (۲) – غلامرضا غلامحسینی

۲۹ آبان ۱۳۹۷ – ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
تعیین تکلیف با پروژه ضدکارگری سندیکاسازی رژیمی – رضا مقدم
لکه ننگ دفاع از سندیکاسازی فرمایشی – غلامرضا غلامحسینی

۲۰ آبان ۱۳۹۷ – ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری مدافع سندیکاسازی دولتی – رضا مقدم
۱۵ آبان ۱۳۹۷ – ۶ نوامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
عبور کارگران از رژیم و سندیکا سازی وزارت اطلاعات - رضا مقدم
جناح راست و تشکل سازی موازی - محمدحسین مهرزاد

۸ آبان ۱۳۹۷ – ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
جنبش دانشجویی؛ گذار از نخبه‌گرایی به تشکل توده‌ای
محمدحسین مهرزاد و رضا مقدم

اول آبان ۱۳۹۷ – ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
تحصن سراسری معلمان یک گام روبه پیش
زمان علیه رژیم اسلامی است

اتحاد سوسیالیستی کارگری
۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸

افغانی یا ایرانی؟
محمدحسین مهرزاد
مهر ۹۷ - سپتامبر ۲۰۱۸

اعتصاب عمومی کردستان (بخش دوم):
آلترناتیو حزبی یا جنبشی؟ - رضا مقدم

۲۴ مهر ۱۳۹۷ – ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
اعتصاب عمومی کردستان (بخش اول):
کومه‌له، ناجی ناسیونالیسم کرد - رضا مقدم

۱۷ مهر ۱۳۹۷ – ۹ اکتبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
اعتصاب رانندگان کامیون علیرغم دستگیری بیش از 150 راننده و تهدید به اعدام ادامه دارد
اتحاد سوسیالیستی کارگری
۱۰ مهر ۹۷ - ۲ اکتبر ۲۰۱۸

پروژه جدید وزارت اطلاعات در ارتباط با سندیکاهای کارگری!
محمدحسین مهرزاد
مهر ۹۷ - سپتامبر ۲۰۱۸

افسار داعش در دست جمهوری اسلامی؟ - رضا مقدم
رژیم اسلامی در اتاق انتظار - رضا مقدم

۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲ اکتبر۲۰۱۸
دانلود mp3
وضعیت زنان کارگر و راهکارها - پروانه وزیری و ویدا صادقی
۳ مهر ۱۳۹۷ – ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
ورشکستگی اقتصادی، پیامدهای اجتماعی – سیاسی و اعتصاب عمومی در کردستان
محمدحسین مهرزاد
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ – ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
پیش به سوی اعتصاب و اعتراض عمومی در کردستان علیه جنایات اخیر جمهوری اسلامی!
اتحاد سوسیالیستی کارگری
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸

آتش سوزی مریوان و نقش رژیم اسلامی در مرگ شریف باجور و یارانش – علی خدری
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ – ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
رزمندگی کارگران نیشکر ۷ تپه و شکنندگی رژیم اسلامی - رضا مقدم
۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۴ سپتامبر ۲۰۱۸
دانلود mp3
قدرت‌یابی کارگران؛ روز شمار مرگ رژیم اسلامی - رضا مقدم
۶ شهریور ۱۳۹۷ – ۲۸ اوت ۲۰۱۸
دانلود mp3
نشریه به‌پیش! شماره ۹۴
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱ اوت ۲۰۱۸

شوراهای کارگری و کنترل کارخانه‌ها – اسماعیل بخشی
سی‌امین سالگرد کشتار ۶۷ – محمدحسین مهرزاد
ماهیت طبقاتی کشتار ۶۷ - رضا مقدم

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ – ۲۱ اوت ۲۰۱۸
دانلود mp3
تاملی بر کشتار ۶۷ – مسعود صنیع
آیا هدف آمریکا سرنگونی رژیم است؟ - رضا مقدم

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ – ۱۴ اوت ۲۰۱۸
دانلود mp3
جمهوری اسلامی در آی سی یو - رضا مقدم
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ – ۷ اوت ۲۰۱۸
دانلود mp3
مصاف‌های سوسیالیسم کارگری در شرایط کنونی (بخش دوم)
محمدحسین مهرزاد، علی خدری، شاپور جوانمردی، رضا مقدم
( مباحث کنفرانس چهاردهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)

۹ مرداد ۱۳۹۷ – ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸
دانلود mp3
خط مشی سوسیالیسم کارگری پس از خیزش دی‌ماه ۹۶
مصوبه شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری
۲۰ خرداد ۹۷ - ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸

بحران آخر جمهوری اسلامی؟ (پاسخ به سوالات)
رضا مقدم و محمدحسین مهرزاد
( مباحث کنفرانس چهاردهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)

۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۸
دانلود mp3
مصافهای سوسیالیسم کارگری در شرایط کنونی - رضا مقدم
( مباحث کنفرانس چهاردهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)

۲۶ تیر ۱۳۹۷ – ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۸
دانلود mp3
بحران آخر جمهوری اسلامی؟ - رضا مقدم و محمدحسین مهرزاد
( مباحث کنفرانس چهاردهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)

۱۹ تیر ۱۳۹۷ – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۸
دانلود mp3
تورم و فروپاشی اقتصادی رژیم اسلامی - محمدحسین مهرزاد
تاریخ شفاهی چپ در کردستان (بخش پایانی) - علی خدری

۱۲ تیر ۱۳۹۷ – ۳ ژوئیه ۲۰۱۸
دانلود mp3
کردستان ایران؛ تحولات اجتماعی و نقش طبقه کارگر
ابراهیم شیخانی، علی خدری، رضا مقدم

۵ تیر ۹۷ - ۲۶ ژوئن ۲۰۱۸
دانلود mp3
خط مشی سوسیالیسم کارگری پس از خیزش دی‌ماه ۹۶ (پاسخ به سوالات) - رضا مقدم
تاریخ شفاهی چپ در کردستان (بخش دوم) - علی خدری (کردی)

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ – ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸
دانلود mp3
خط مشی سوسیالیسم کارگری پس از خیزش دی‌ماه ۹۶ - رضا مقدم
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸
دانلود mp3
آیا هدف آمریکا سرنگونی رژیم است؟ - رضا مقدم
۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۵ ژوئن ۲۰۱۸
دانلود mp3
بحران در بحران و آینده رژیم اسلامی – محمدحسین مهرزاد
تاریخ شفاهی چپ در کردستان (بخش اول): علی خدری

۸ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۹ مه ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری؛ لیبرالیسم در پوشش چپ (بخش پایانی):
ضدیت با اسلام نه استثمار! - رضا مقدم

۱ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۲ مه ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری؛ لیبرالیسم در پوشش چپ (۴)
حکومت انسانی!! - رضا مقدم

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۱۵ مه ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری؛ لیبرالیسم در پوشش چپ (۳):
نقش ابزاری کارگران - رضا مقدم

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۸ مه ۲۰۱۸
دانلود mp3
روز کارگر ۹۷؛ مبارزه تفکیک ناپذیر برای نان و آزادی - رضا مقدم
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – اول مه ۲۰۱۸
دانلود mp3
تجلیل روز جهانی کارگر در پالتاک
جنبش کارگری پس از خیزش دی‌ماه ۹۶ - رضا مقدم
وضعیت طبقه کارگر پس از سقوط رژیم طالبان - فهیم آزاد
شنبه ۲۸ آوریل ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی

بسوی ارتباط و اتحاد جنبش کارگری با جنبش زنان، دانشجویی و رفع ستم ملی
اطلاعیه به مناسبت روز کارگر ۹۷
اتحاد سوسیالیستی کارگری
۳ اردیبهشت ۹۷ - ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

اول ماه می به سوی نان، صلح، آزادی!
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
اتحاد سوسیالیستی کارگری
اردیبهشت / ثور ۱۳۹۷ ؛ اپریل ۲۰۱۸

در این بن‌بست
سه حزب کمونیست کارگری در انتهای راه
رضا مقدم

حزب کمونیست کارگری؛ لیبرالیسم در پوشش چپ (۲):
استراتژی غیر کارگری حزب و قدرت سیاسی - رضا مقدم

۴ اردیبهشت ۹۷ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری؛ لیبرالیسم در پوشش چپ (۱) - رضا مقدم
۲۸ فروردین ۹۷ - ۱۷ آوریل ۲۰۱۸
دانلود mp3
خیزش دی‌ماه ۹۶ و راهکار سوسیالیسم کارگری - رضا مقدم
۲۱ فروردین ۹۷ - ۱۰ آوریل ۲۰۱۸
دانلود mp3
حزب کمونیست کارگری در ورطه لیبرالیسم - محمدحسین مهرزاد
۱۴ فروردین ۹۷ - ۳ آوریل ۲۰۱۸
دانلود mp3
ترکیه، کشتار مردم عفرین و سکوت جهانی - علی خدری
۸ فروردین ۱۳۹۷ – ۲۷ مارس ۲۰۱۸
دانلود mp3
۸ مارس ۹۶؛ نقطه عطفی در جنبش زنان – رضا مقدم
مبارزات زنان کارگر نساجی در هند – پروانه وزیری

اول فروردین ۱۳۹۷ – ۲۰ مارس ۲۰۱۸
دانلود mp3
در تجلیل از روز جهانی زن - پروانه وزیری
زنان و مبارزه علیه ستم جنسیتی و طبقاتی - رضا مقدم

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ – ۱۳ مارس ۲۰۱۸
دانلود mp3
در تجلیل ۸ مارس روز جهانی زن
سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
اتحاد سوسیالیستی کارگری
شنبه دهم مارس - ساعت ۱۸

حکومت کارگری؛ حکومت طبقه یا حکومت احزاب؟ - رضا مقدم
۱۵ اسفند ۱۳۹۶ – ۶ مارس ۲۰۱۸
دانلود mp3
وزارت کار و کارفرمای هفت تپه برای کارگران نماینده جعلی تعیین کردند
رضا مقدم - ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

نشریه به‌پیش! - شماره ۹۳
۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۷ فوریه ۲۰۱۸

شوراهای کارگری و کنترل کارخانه در انقلاب ۵۷ - تجربه بنز خاور (۲) – رضا مقدم
اتحاد علیه بیکاری، یک نیاز طبقاتی - سیروان پرتونوری

۸ اسفند ۱۳۹۶ – ۲۷ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
شوراهای کارگری و کنترل کارخانه در انقلاب بهمن (بخش اول)
رضا مقدم

اول اسفند ۱۳۹۶ – ۲۰ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
در حمایت از مطالبه حداقل دستمزد ۵ میلیونی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
بهمن ماه ۱۳۹۶ - فوریه ۲۰۱۸

عفرین در چنگال زور آزمایی قدرت های امپریالیستی در منطقه
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
۲۰ بهمن ۱۳۹۶- ۹ فوریه ۲۰۱۸

پایان سیطره گفتمان اصلاح طلبی وآغاز دوران نوین در ایران و خاورمیانه
شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری
۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۷ ژانویه ۲۰۱۸

سرنگونی رژیم اسلامی؛ کدام استراتژی؟ - محمدحسین مهرزاد
۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – ۱۳ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
بیانیه مشترک در باره حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷
خیزش دی ۹۶؛ یک نقطه عطف (پاسخ به سوالات) - رضا مقدم
شرایط تداوم جنبش تود‌ه‌ای - محمدحسین مهرزاد

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ – ۶ فوریه ۲۰۱۸
دانلود mp3
حجاب بر دار!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
بهمن ۱۳۹۶ - اول فوریه ۲۰۱۸

جنایات هولناک و ددمنشانۀ تروریسم اسلامى در كابل و شهرهای دیگر افغانستان
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
ژانویه ۲۰۱۸

خیزش دی ۹۶؛ یک نقطه عطف - رضا مقدم
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ – ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
ارزیابی خیزش ۸۸ - رضا مقدم
زنان و مبارزه علیه ستم جنسی و طبقاتی - رضا مقدم

۳ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
پایان سیطره گفتمان اصلاح‌طلبی و عروج گفتمان انقلابی - رضا مقدم
۲۶ دی ۱۳۹۶ – ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
خیزش ۹۶؛ طلوع خونین دورانی نوین - رضا مقدم
۱۹ دی ۱۳۹۶ – ۹ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
کارگران و زحمتکشان ایران، به‌پیش!
اتحاد سوسیالیستی کارگری

دی ۱۳۹۶ - ژانویه ۲۰۱۸

پیروزی جنبش ۹۶ در گرو چیست؟ محمدحسین مهرزاد و رضا مقدم
۱۲ دی ۱۳۹۶ – ۲ ژانویه ۲۰۱۸
دانلود mp3
بن‌بست رژیم و اتحاد حول مزد حداقل - رضا مقدم
۵ دی ۱۳۹۶ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
عبور مردم از رژیم و نگرانی لیبرالها - رضا مقدم
۲۸ آذر ۱۳۹۶ – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
دور تازه جنبش دانشجویی - محمدحسین مهرزاد
انقلاب کارگری اکتبر (۴) : دلایل شکست - محمدحسین مهرزاد

۲۱ آذر ۱۳۹۶ – ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
کبودی خشونت بر پیکر و روح زنان - آیدا صادقی
خشونت؛ زنان و کارگران - پروانه وزیری

۱۴ آذر ۱۳۹۶ – ۵ دسامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
وضعیت کارگران زن مهاجر در آرژانتین - پروانه وزیری
در باره کار خانه‌داری - آیدا صادقی
انقلاب کارگری اکتبر (۳): دستاوردها - محمدحسین مهرزاد

۷ آذر ۱۳۹۶ – ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
وضعیت زنان مهاجر در عربستان سعودی - پروانه وزیری
زلرله و شکاف مردم و رژیم اسلامی - محمدحسین مهرزاد
استقلال کردستان و وادادگی ناسیونالیسم کرد (۲) - رضا مقدم

۳۰ آبان ۱۳۹۶ – ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
دستگیری فعالین کارگری به رژیم اسلامی کمکی نمی کند
وضعیت زنان چایکار در هند - پروانه وزیری
انقلاب کارگری اکتبر (۲): شرایط پیروزی - محمدحسین مهرزاد

۲۳ آبان ۱۳۹۶ – ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
وضعیت زنان کارگر در گواتمالا - پروانه وزیری
استقلال کردستان و وادادگی ناسیونالیسم کرد (۱) - ابراهیم شیخانی

۱۶ آبان ۱۳۹۶ – ۷ نوامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
اوج گیری جنبش کارگری و دستگیری فعالین آن
در اعتراض به دستگیری محمود صالحی
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۷ آبان ۱۳۹۶

درویشیان، نویسنده سوسیالیست جنبش کارگری
انقلاب کارگری اکتبر (۱) : دوران تدارک - محمدحسین مهرزاد

۹ آبان ۱۳۹۶ – ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
پیام رضا شهابی از زندان رجایی شهر
استراتژی جدید آمریکا و اتحاد جناح‌های رژیم اسلامی – رضا مقدم

۲ آبان ۱۳۹۶ – ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب طبقه کارگر - ایرج آذرین
۲۵ مهر۱۳۹۶ – ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
در تجلیل صدمین سالگرد انقلاب کارگری اکتبر
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افعانستان
اتحاد سوسیالیستی کارگری

پالتاک - شنبه ۱۴ اکتبر

امتناع عامدانه رژیم اسلامی از معالجه رضا شهابی
رفراندوم استقلال و دستاویز ستم ملی - رضا مقدم

۱۸ مهر۱۳۹۶ – ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
رژیم سرمایه داری اسلامی مسئول مرگ محمد جراحی
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۶ اکتبر ۲۰۱۷

پایان مشروط اعتصاب غذای رضا شهابی
خروج ایران از حوزه نفوذ آمریکا - رضا مقدم

۱۱ مهر۱۳۹۶ – ۳ اکتبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
اشکال جدیدی از همبستگی با رضا شهابی
همه پرسی استقلال؛ ناسیونالیسم کرد و ارتجاع منطقه - رضا مقدم

۴ مهر ۱۳۹۶ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
زیر بار ستم نمی کنیم زندگی،
جان فدا می کنیم در راه آزادگی

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷

به رضا شهابی و حامیان وی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷

اعتراضات گسترده به زندانی شدن رضا شهابی
همه‌پرسی استقلال کردستان عراق و کارگران
ابراهیم شیخانی و رضا مقدم

۲۸ شهریور۱۳۹۶ – ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
درخواست خانواده‌ها برای پایان اعتصاب غذا در رجایی شهر
در دفاع از فراخوان به تجمع در مقابل مجلس
گزارشی از اعتراضات به حبس مجدد رضا شهابی
کشتار ۶۷؛ هولوکاست اسلامی – احسان کاوه

۲۱ شهریور۱۳۹۶ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی - گوتنبرگ سوئد
حکمرانی داعشی در کارخانه چسب هل
اتحادیه کارگران چاپ؛ اولین اتحادیه کارگری در ایران - مسعود صنیع

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۵ سپتامبر ۲۰۱۷
دانلود mp3
کنگره ۱۷ و جناح چپ کومه‌له - رضا مقدم
رضا شهابی را فوراً آزاد کنید! - اتحاد سوسیالیستی کارگری

۷ شهریور۱۳۹۶ – ۲۹ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
کودکان زندانی در دهه ۶۰ - محمدحسین مهرزاد
املی بر کشتار ۶۷ - مسعود صنیع

۳۱ مرداد۱۳۹۶ – ۲۲ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی حزب (معرفی بحث و پاسخ به سوالات) - محمدحسین مهرزاد
راه حل امپریالیستی مسئله کرد - محمدحسین مهرزاد

(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۲۴ مرداد۱۳۹۶ – ۱۵ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
قوه فاسد قضائیه رضا شهابی را مجددا به زندان برد
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۱۰ اوت ۲۰۱۷

برگزاری کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ژوئیه ۲۰۱۷

پیام به کنفرانس سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان - ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۷

بسوی حزب - رضا مقدم
(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۱۷ مرداد۱۳۹۶ – ۸ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
زلزله سیاسی و آمادگی جنبش کارگری
رضا مقدم - ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷

راه حل آمریکایی مسئله کُرد در منطقه!
محمدحسین مهرزاد - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

جهان سرمایه داری و کودکان
پروانه وزیری - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

حداقل دستمزد و آرایش گرایشات جنبش کارگری!
محمدحسین مهرزاد - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

جمهوری اسلامی و مضحکه ای بنام ایجاد خانه های امن!
پروانه وزیری - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

عروج ناسیونالیسم در حزب کمونیست ایران
ابراهیم شیخانی، حمید بشارت و رضا مقدم
(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۱۰ مرداد۱۳۹۶ – اول اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
نشریه به‌پیش! شماره ۹۲
۹ مرداد ۹۶ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

تحولات آتی در رژیم اسلامی - رضا مقدم و محمدحسین مهرزاد
گزارش سیاسی به کنفرانس ۱۳ اتحاد سوسیالیستی کارگری
۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
اوضاع سیاسی کنونی و بسوی حزب - محمدحسین مهرزاد
۲۷ تیر۱۳۹۶ – ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب طبقه کارگر - ایرج آذرین
۲۰ تیر۱۳۹۶ – ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
زلزله سیاسی و آمادگی جنبش کارگری - رضا مقدم
۱۳ تیر ۱۳۹۶ - ۴ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
سندیکای واحد و همبستگی کارگری - رضا مقدم
رفراندم استقلال؛ ناسیونالیسم کرد و مردم - علی خدری

۶ تیر۱۳۹۶ – ۲۷ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
رژیم اسلامی در بن‌بست! - رضا مقدم
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ – ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ سیگنال به چپ، چرخش به راست! - رضا مقدم
۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
میزگرد: راه‌کار کارگران کردستان برای رفع ستم ملی
ابراهیم شیخانی، ایرج آذرین، بهزاد سهرابی، علی خدری، یدی عزیزی
مجری: پروانه وزیری - ۱۶ خرداد ۹۶ - ۶ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ در راهی بی بازگشت؟ - رضا مقدم
۹ خرداد ۹۶ - ۳۰ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ چرخش به راست؟ - ابراهیم شیخانی
کومه‌له و راه حل آمریکایی مسئله کرد - محمدحسین مهرزاد

۲ خرداد ۹۶ - ۲۳ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
معدن‌چیان یورت؛ در کمین مرگ
انتخابات؛ کارنامه سیاه رژیم اسلامی و اپوزیسیون کرد - رضا مقدم

۲۶ اردیبهشت ۹۶ - ۱۶ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
فاجعه معدن یورت و ضرورت تشکل معدن‌چیان - رضا مقدم
زنده بگور شدن معدن‌چیان - محمدحسین مهرزاد
روز کارگر ۹۶؛ دو قطعنامه، دو جهت‌گیری - رضا مقدم

۱۹ اردیبهشت ۹۶ - ۹ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
زنده به گور شدن کارگران!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - مه ۲۰۱۷

جنبش کارگری در سال ۹۵ - علی خدری
اطلاعیه‌های تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

۱۲ اردیبهشت ۹۶ - ۲ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی اول ماه مه!
روز کارگر؛ مبارزه برای دستمزد و تشکل - رضا مقدم

۵ اردیپهشت ۹۶ - ۲۵ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی اول ماه می!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - آوریل ۲۰۱۷

کاندید شدن خزعلی و عمق فاصله مردم با رژیم - رضا مقدم
روز کارگر و انتخابات - محمدحسین مهرزاد
اول ماه مه ۸۳ و انجمن جمال چراغ ویسی - علی خدری

۲۹ فروردین ۹۶ - ۱۸ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
ترکیه؛ همه‌ پرسی قانون اساسی و آینده جمهوریت - سهند ریاحی
۲۲ فروردین ۹۶ - ۱۱ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه ی مرگ و زندگی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - آوریل ۲۰۱۷

ترامپ وافول قدرت آمریکا - محمدحسین مهرزاد
شهروندان دو تابعیتی؛ خودی و غیرخودی - رضا مقدم

۱۵ فروردین ۹۶ - ۴ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
موسم انتخابات و مخالفت اکبر گنجی با تحریم
رضا مقدم - ۳۱ مارس ۲۰۱۷

کاندید شدن خزعلی و عمق فاصله مردم با رژیم
رضا مقدم - ۳۰ مارس ۲۰۱۷

انتخابات؛ فقدان راه حل درون سیستمی - رضا مقدم
۸ فروردین ۹۶ - ۲۸ مارس ۲۰۱۷
دانلود mp3
آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟
پنج تشکل فعالان کارگری
مزد حداقل و تناقضات بنیادی اتحادیه آزاد – رضا مقدم

اول فروردین ۹۶ - ۲۱ مارس ۲۰۱۷
دانلود mp3
از رضا شهابی و کارگران زندانی حمایت کنیم!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - فوریه ۲۰۱۷

رادیکال، همچون واقعیت
اروپا در چنگال ناسیونالیسم
م. ا. برزین - ژانویه ۲۰۱۷

نئولیبرالیسم بر سر دوراهی!
مهرزاد - نوامبر ۲۰۱۶

هیولا در گرگ و میش
ایرج آذرین - ۱۸ نوامبر ۲۰۱۶

علیه کار ارزان
مبارزه کارگران علیه قانون کار

رضا مقدم - اسفند ۱۳۸۹ - فوریه ۲۰۱۱

خیزش دی‌ماه ۹۶
 
 
مقالات به‌پیش! ۹۴
 
 
 
 
بیانیه
 
 
اطلاعیه
 
زنان كارگر درراه مصافی سرنوشت ساز!
اتحاد سوسیالیستی كارگری - اسفند ١٣٨٩- فوریه ٢٠١١
اوضاع سیاسى
 
اپوزیسیون پارلمانی در رژیم بی پارلمان
ایرج آذرین   مارس ٢٠٠٨ - اسفند ١٣٨٦
 
فایل صوتى - تصویری
 
جنبش کارگری و اول ماه مه
رضا مقدم - اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بخش اول    دوم  
موج دوم
موقعیت فعلی و چشم انداز آتی جنبش توده ای
ایرج آذرین -اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بخش اول   دوم   سوم    چهارم   
 
كارگرى
 
علیه کار ارزان
رضا مقدم - اسفند ١٣٨٩- مارچ ٢٠١١
خطر فساد در جنبش كارگری ایران
رضا مقدم - سپتامبر ٢٠٠٦- مهر ١٣٨٥
قضیه تشکل ایدئولوژیک
 ایرج آذرین    آبان ١٣٨٥
بیراههً سوسیالیسم
   ایرج آذرین- اردیبهشت ١٣٨٥
 
به‌روز شده در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸