ستون آزاد
 
 
کتابها
 
جمعی از کارگران سوسیالیست داخل کشور
عروج سوسیالیسم کارگری و تغییر آرایش سیاسی
 
صفحه ویژه
 
دیگر سایتها
 
تلویزیون به‌پیش از اول ژوئن یا ۱۱ خرداد در ماهواره یاست
Satellite: Yahsat
Frequency: 11766
Polarization: Vertical
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6

بسوی حزب (معرفی بحث و پاسخ به سوالات) - محمدحسین مهرزاد
راه حل امپریالیستی مسئله کرد - محمدحسین مهرزاد

(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۲۴ مرداد۱۳۹۶ – ۱۵ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
قوه فاسد قضائیه رضا شهابی را مجددا به زندان برد
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ۱۰ اوت ۲۰۱۷

برگزاری کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - ژوئیه ۲۰۱۷

پیام به کنفرانس سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان - ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۷

بسوی حزب - رضا مقدم
(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۱۷ مرداد۱۳۹۶ – ۸ اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
زلزله سیاسی و آمادگی جنبش کارگری
رضا مقدم - ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷

راه حل آمریکایی مسئله کُرد در منطقه!
محمدحسین مهرزاد - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

جهان سرمایه داری و کودکان
پروانه وزیری - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

حداقل دستمزد و آرایش گرایشات جنبش کارگری!
محمدحسین مهرزاد - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

جمهوری اسلامی و مضحکه ای بنام ایجاد خانه های امن!
پروانه وزیری - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

عروج ناسیونالیسم در حزب کمونیست ایران
ابراهیم شیخانی، حمید بشارت و رضا مقدم
(مباحث کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری)
۱۰ مرداد۱۳۹۶ – اول اوت ۲۰۱۷
دانلود mp3
نشریه به‌پیش! شماره ۹۲
۹ مرداد ۹۶ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

تحولات آتی در رژیم اسلامی - رضا مقدم و محمدحسین مهرزاد
گزارش سیاسی به کنفرانس ۱۳ اتحاد سوسیالیستی کارگری
۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
اوضاع سیاسی کنونی و بسوی حزب - محمدحسین مهرزاد
۲۷ تیر۱۳۹۶ – ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب طبقه کارگر - ایرج آذرین
۲۰ تیر۱۳۹۶ – ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
زلزله سیاسی و آمادگی جنبش کارگری - رضا مقدم
۱۳ تیر ۱۳۹۶ - ۴ ژوئیه ۲۰۱۷
دانلود mp3
سندیکای واحد و همبستگی کارگری - رضا مقدم
رفراندم استقلال؛ ناسیونالیسم کرد و مردم - علی خدری

۶ تیر۱۳۹۶ – ۲۷ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
رژیم اسلامی در بن‌بست! - رضا مقدم
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ – ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ سیگنال به چپ، چرخش به راست! - رضا مقدم
۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
میزگرد: راه‌کار کارگران کردستان برای رفع ستم ملی
ابراهیم شیخانی، ایرج آذرین، بهزاد سهرابی، علی خدری، یدی عزیزی
مجری: پروانه وزیری - ۱۶ خرداد ۹۶ - ۶ ژوئن ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ در راهی بی بازگشت؟ - رضا مقدم
۹ خرداد ۹۶ - ۳۰ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
حزب کمونیست ایران؛ چرخش به راست؟ - ابراهیم شیخانی
کومه‌له و راه حل آمریکایی مسئله کرد - محمدحسین مهرزاد

۲ خرداد ۹۶ - ۲۳ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
معدن‌چیان یورت؛ در کمین مرگ
انتخابات؛ کارنامه سیاه رژیم اسلامی و اپوزیسیون کرد - رضا مقدم

۲۶ اردیبهشت ۹۶ - ۱۶ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
فاجعه معدن یورت و ضرورت تشکل معدن‌چیان - رضا مقدم
زنده بگور شدن معدن‌چیان - محمدحسین مهرزاد
روز کارگر ۹۶؛ دو قطعنامه، دو جهت‌گیری - رضا مقدم

۱۹ اردیبهشت ۹۶ - ۹ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
زنده به گور شدن کارگران!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - مه ۲۰۱۷

جنبش کارگری در سال ۹۵ - علی خدری
اطلاعیه‌های تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

۱۲ اردیبهشت ۹۶ - ۲ مه ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی اول ماه مه!
روز کارگر؛ مبارزه برای دستمزد و تشکل - رضا مقدم

۵ اردیپهشت ۹۶ - ۲۵ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
بسوی اول ماه می!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - آوریل ۲۰۱۷

کاندید شدن خزعلی و عمق فاصله مردم با رژیم - رضا مقدم
روز کارگر و انتخابات - محمدحسین مهرزاد
اول ماه مه ۸۳ و انجمن جمال چراغ ویسی - علی خدری

۲۹ فروردین ۹۶ - ۱۸ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
ترکیه؛ همه‌ پرسی قانون اساسی و آینده جمهوریت - سهند ریاحی
۲۲ فروردین ۹۶ - ۱۱ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه ی مرگ و زندگی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - آوریل ۲۰۱۷

ترامپ وافول قدرت آمریکا - محمدحسین مهرزاد
شهروندان دو تابعیتی؛ خودی و غیرخودی - رضا مقدم

۱۵ فروردین ۹۶ - ۴ آوریل ۲۰۱۷
دانلود mp3
موسم انتخابات و مخالفت اکبر گنجی با تحریم
رضا مقدم - ۳۱ مارس ۲۰۱۷

کاندید شدن خزعلی و عمق فاصله مردم با رژیم
رضا مقدم - ۳۰ مارس ۲۰۱۷

انتخابات؛ فقدان راه حل درون سیستمی - رضا مقدم
۸ فروردین ۹۶ - ۲۸ مارس ۲۰۱۷
دانلود mp3
آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟
پنج تشکل فعالان کارگری
مزد حداقل و تناقضات بنیادی اتحادیه آزاد – رضا مقدم

اول فروردین ۹۶ - ۲۱ مارس ۲۰۱۷
دانلود mp3
از رضا شهابی و کارگران زندانی حمایت کنیم!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری - فوریه ۲۰۱۷

رادیکال، همچون واقعیت
اروپا در چنگال ناسیونالیسم
م. ا. برزین - ژانویه ۲۰۱۷

نئولیبرالیسم بر سر دوراهی!
مهرزاد - نوامبر ۲۰۱۶

هیولا در گرگ و میش
ایرج آذرین - ۱۸ نوامبر ۲۰۱۶

علیه کار ارزان
مبارزه کارگران علیه قانون کار

رضا مقدم - اسفند ۱۳۸۹ - فوریه ۲۰۱۱

 
 
مقالات به‌پیش! ۹۲
 
 
 
 
بیانیه
 
 
اطلاعیه
 
زنان كارگر درراه مصافی سرنوشت ساز!
اتحاد سوسیالیستی كارگری - اسفند ١٣٨٩- فوریه ٢٠١١
اوضاع سیاسى
 
اپوزیسیون پارلمانی در رژیم بی پارلمان
ایرج آذرین   مارس ٢٠٠٨ - اسفند ١٣٨٦
 
فایل صوتى - تصویری
 
جنبش کارگری و اول ماه مه
رضا مقدم - اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بخش اول    دوم  
موج دوم
موقعیت فعلی و چشم انداز آتی جنبش توده ای
ایرج آذرین -اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بخش اول   دوم   سوم    چهارم   
 
كارگرى
 
علیه کار ارزان
رضا مقدم - اسفند ١٣٨٩- مارچ ٢٠١١
خطر فساد در جنبش كارگری ایران
رضا مقدم - سپتامبر ٢٠٠٦- مهر ١٣٨٥
قضیه تشکل ایدئولوژیک
 ایرج آذرین    آبان ١٣٨٥
بیراههً سوسیالیسم
   ایرج آذرین- اردیبهشت ١٣٨٥
 
به‌روز شده در ۱۵ اوت ۲۰۱۷