ستون آزاد
 
 
"اطلاعیه"   در رابطه با اعلام موجودیت کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری(منطقه ی تهران)  کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری جون ٢٠٠٨
جنبش کارگری   می ٢٠٠٨
بردگی در دوران ما
مترجم: س. آزاد   اسفند ١٣٨٦
جنگ و استراتژى شکست خورده
لنا   دى ماه ١٣٨٦
نشریهً کارگری خپه شماره ٢٠!
سازمان سوسياليست هاى کارگرى افغانستان   فوريه ٢٠٠٨
کارگران زندانی را آزاد کنید!
لیبر استارت    ٢٤ بهمن ١٣٨٦
وضعیت تکان دهنده محمود صالحی در مصاحبه‌ای با "محمد شریف"
کمیته دفاع از محمود صالحی    ٢٤ بهمن ١٣٨٦
شدت وخامت وضعیت جسمانی محمود صالحی کمیته دفاع از محمود صالحی    ٢٢ بهمن ١٣٨٦
این شعله خاموشی نمی گیرد!
گفت وگوی شهروند با فواد شمس - ٦ بهمن ١٣٨٦
بازي شيطان     معرفى     جلد اول    جلد دوم
رابرت دريفوس - ترجمه فريدون گيلانى
بحران کمیته هماهنگی و ضرورت پیشروی   محمد حسین- عضو کمیته هماهنگی
گاهنامه کمیته دفاع از محمود صالحی شماره1   کمیته دفاع از محمود صالحی
گاهنامه تریبون زن   فوریه ٢٠٠٧
روز کومله گرامی باد  ژانویه ٢٠٠٧
پیش بسوی افقی نو !   ژانویه ٢٠٠٧
مذهب از دید انگلس   ژانویه ٢٠٠٧
سيستم دستمزد   ژانویه ٢٠٠٧
باز هم درباره تشکل  نوامبر ٢٠٠٦
به پيش! شماره 17  نوامبر ٢٠٠٦
حمايت کارگران ايران خودرو از اعتصاب کارگران پرريس   جمعی از کارگران ايران خودرو - اول شهريور ١٣٨٥
اسانلو ، مبارز راه آزادی ایجاد تشکلات مستقل کارگری ، آزاد شد !    اتحاد بین المللی در دفاع از کارگران در ایران - ١٨ مرداد ١٣٨٥
برای محمد عبدی پور قرار منع تعقیب صادر شد    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - ٦ تير ١٣٨٥
ضرورت رشد قطب سوسياليستى    صلاح مازوجى - مه ٢٠٠٦
گزارش برگزارى اول ماه مه ٢٠٠٦ در سقز    محمود صالحى - خرداد ١٣٨٥
احضار محسن حکیمی و محمود صالحی به دادگاه    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - ١١ خرداد ١٣٨٥
احضاریه های مجدد برای دستگیرشدگان اول ماه مه    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - ٩ خرداد ١٣٨٥
مى خواست انقلابى راه اندازد ميان تواب ها   نازلى پرتوى - ارديبهشت ١٣٨٥
در سال ٢٠٠٥ در باره عراق چه شنيدم   ترجمه: حميد قربانى - ارديبهشت ١٣٨٥
همبستگى کارگرى، ويژه اول ماه مه  کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد - ارديبهشت ١٣٨٥
مصاحبه با محمود صالحى   على خدرى - ٩ ارديبهشت ١٣٨٥
بمناسبت اول ماه مه  جمعى از کارگران ايران خودرو   ٨ ارديبهشت ١٣٨٥
خواستهاى پايه اى جنبش کارگرى در ايران  جمعى از کمونيستهاى ايران - آذرخش   ٥ ارديبهشت ١٣٨٥
کشور "بيمار" فرانسه؟    ترجمه: ميترا شعبانى - آوريل ٢٠٠٦
شورش عليه پايين آوردن ارزش نيروي كار    ترجمه: آسيا تهراني - آوريل ٢٠٠٦
کُشتن برای دزدیدن و چپاوُل نمودن    ترجمه: حميد قربانى - آوريل ٢٠٠٦
تاريخى از ستم و مقاومت، از برده دارى تا جنگ داخلى    ترجمه: شاپور آذرخش - فوريه ٢٠٠٦
بر کارگران شرکت واحد چه گذشت ؟   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - ١٢ فروردين ١٣٨٥
اسرائيل: ملتی متحد و نژادپرست   گيدئون لوى - فروردين ١٣٨٥
کاریکاتورهای محمد!   سعید تبریزی - فروردين ١٣٨٥
آپارتاید در غزه باید پایان یابد    ترجمه: حميد قربانى - اسفند ١٣٨٤
خودکشی و خودسوزی زنان    نیلوفر آشتی - اسفند ١٣٨٤
آنها را مسموم کردند، چرا؟    ترجمه: حميد قربانى - اسفند ١٣٨٤
سنديكا حق مسلم كارگران است   سنديکای کارگران شرکت واحد - ١٦ اسفند ١٣٨٤
نامه به واحد شورای عالی تعیین دستمزد ها    سنديکای کارگران شرکت واحد - ٦ اسفند ١٣٨٤
نقش طبقات زحمتکش در مبارزه با امپراتورى   لوموند ديپلوماتيک فارسى
روز جهانی در دفاع از کارگران ایران     کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری - ١٩ بهمن ١٣٨٤
نامه سخنگوی سندیکای کارگران شرکت واحد   غلامرضا میرزائی - ١٣ بهمن ١٣٨٤
اعلام اعتصاب برای آزادی اسانلو و انعقاد پيمان دسته جمعی کار    سنديکای کارگران شرکت واحد - ٤ بهمن ١٣٨٤
نايبان جديد طبقه کارگر ايران   بهنام فروزش - ٢٦ دى ١٣٨٤
نگاهى به جوابيه حکيمى به ا.س.ک.   بهنام فروزش - ٢٨ دى ١٣٨٤
به خانواده کارگران دستگیر شده شرکت واحد    محمود صالحی - ١٠ دى ١٣٨٤
ادامه بازداشت رئيس اتحاديه شرکت واحد    دبير اول ICFTU - ٦ ژانويه ٢٠٠٦
اميد قدرت ميدهد نه ترور   ترجمه: حمید قربانى - دسامبر ٢٠٠٥
گذاری و گذری   فريدون ناظرى - دسامبر ٢٠٠٥
فاشیست ها در شهر گوتینگن   هوشنگ زمانى - دسامبر ٢٠٠٥
برپایی تجمعات علیه خشونت بر زنان در آلمان   پرشنگ رهبان - دسامبر ٢٠٠٥
فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد به اعتصاب   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - ٢ دى ١٣٨٤
گزارشی از تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - ٢ دى ١٣٨٤
استیصال سیاسی در مبارزه سیاسی    محمد حسين - ٢٨ آذر ١٣٨٤
نمی خواهم کسی به ما ترحم کند   نجیبه صالح زاده - اول آذر ١٣٨٤
مصاحبه با محمود صالحى پيرامون حكم اخير دادگاه انقلاب سقز   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى - ١٢ نوامبر ٢٠٠٥
عقب نشاندن رژيم ممكن است    على خدرى - ٢٢ آبان ١٣٨٤
اعلام جرم عليه فعالين کارگرى را با نيروى متحدانه ميتوان لغو کرد!   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى - ٢٢ آبان ١٣٨٤
احکام حبس و تبعيد فعالين صالحى و حسينى بايد لغو شود!   انجمن صنفى کارگران برق و فلز کار کرمانشاه - ٢٠ آبان ١٣٨٤
احکام ٤ تن از دستگير شدگان اول ماه مه سقز اعلام شد   کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى    ١٨ آبان ١٣٨٤
دیداری از مناطق آزاد اقتصادی در آسیا   ترجمه: حمید قربانی    ١٣ آبان ١٣٨٤
جامعه سوسياليستى چگونه خواهد بود؟   ترجمه: شاپور آذرخش    ابان ١٣٨٤
بدین دلیل آنها پینتر را تحمل نمی کنند   ترجمه: حمید قربانی    ١٣ آبان ١٣٨٤
مناطق آزاد اقتصادی – سابقه   ترجمه: حمید قربانی    ١٣ آبان ١٣٨٤
ما در یک کابوس زندگی می کنیم  ترجمه: حمید قربانی    ١٥ اکتبر ٢٠٠٥
چگونه بازارآزاد نيو اورلئان را از بين برد  ترجمه: شاپور آذرخش    مهر ١٣٨٤
سرمايه دارى قاتل کارگران معادن است  بهروز خباز   مهر ١٣٨٤
قربانیان می توانند قدرت داشته باشند!  ترجمه: حمید قربانی    ١٢ سپتامبر ٢٠٠٥
اشغال، مقاومت و توليد در آرژانتين  لوموند ديپلماتيک    سپتامبر ٢٠٠٥
خفت تروریسم متولد می کند  ترجمه: حمید قربانی    مرداد ١٣٨٤
درسهاى اعتصاب عمومى ١٦ مرداد  صلاح مازوجى    شهريور ١٣٨٤
چند اطلاعيه از "اتحاد کميته هاى کارگرى"   ١    ٢    ٣    شهريور ١٣٨٤
سياست ما در قبال "ان.جى.او" ها در کردستان  صلاح مازوجى    مرداد ١٣٨٤
NGOئیزه كردن مبارزه!  ترجمه: ادنا سپهرى   مرداد ١٣٨٤
بمب های بلر  ترجمه: حمید قربانی    ژوئيه ٢٠٠٥
١٦ مرداد نقطه عطفى در جنبش انقلابى کردستان!  حسن رحمان پناه   ٢٤ مرداد ١٣٨٤
دستگیری فعالین کارگرى در کردستان محکوم است!  انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   ٨ اوت ٢٠٠٥
جنایت منفعتی(ندارد)   برگردان: حميد قربانى    ٢٢ ژوئيه ٢٠٠٥
همه آنها حق دارند از سوگواری ما برخوردار شوند.  برگردان: حميد قربانى    ١٤ ژوئيه ٢٠٠٥
انتخابات و رئيس جمهور تازه در ايران  صلاح مازوجى   تير ١٣٨٤
جنبش دانشجویی و اعتصاب غذای اکبر گنجی  نشريه دانشجويى بذر، سورنا هدایت  ٢٠ تير ١٣٨٤
یک گام به پیش، باز هم به پیش!   علیرضا بیانی    ٢٤ تير ١٣٨٤
آیا وحشت می تواند پیروز شود؟   برگردان: حميد قربانى    تير ١٣٨٤
تحليل کدام آرا؟  سوسن آرام   ٢٦ ژوئن ٢٠٠٥
چه‌ مى‌خواستند، اما چه‌ شد!  ع‌. س   ٥ تير ١٣٨٤
بهترين راه بزرگداشت ١٨ تير  نشريه دانشجويى بذر  ١٢ تير ١٣٨٤
همه را بیرون کنید!   جان پيلجر - برگردان: حميد قربانى   ژوئيه ٢٠٠٥
تيم‌ امنيتي‌ ـ نظامي‌ و هاشمي‌  اميد حسيني‌   ٧ تير ١٣٨٤
اخبار خریده شده   جان پيلجر - برگردان: حميد قربانى   ژوئن ٢٠٠٥
ثروتمند شدن در " کمک کردن "   جان پيلجر - برگردان: حميد قربانى   ژوئن ٢٠٠٥
هراس و ترس؟ هدف این است   نائومى  کلا ين - برگردان: حميد قربانى   خرداد ١٣٨٤
در اعتراض به حضور عوامل خانه کارگر در اجلاس مجمع جهانی کار   جمعی از کارگران ایران خودرو   خرداد ١٣٨٤
نگاهی به نوشته بهمن شفیق   صادق خوش مرام   ٧ ژوئن ٢٠٠٥
چهره هاى پنهان جنگ دوم جهانى  لوموند ديپلوماتيک   مه ٢٠٠٥
مذاکرات سازمان جهانی کار با خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار فاقد اعتبار است.  کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى   خرداد ١٣٨٤
گزارش مراسم اول ماه مه ٢٠٠٥ تالار گل سرخ   کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى   خرداد ١٣٨٤
کارگران اخراجى شاهو با کسب موفقيت تعهد بازگشت به کار گرفتند  انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   ٢٨ مه ٢٠٠٥
چماقدارى نيز چاره کار نيست   محمود صالحى   ٢٩ ارديبهشت ١٣٨٤
کارگران به سياست خود و تشکيلات خود نياز دارند  جمعى از کمونيست هاى ايران   اول مه ٢٠٠٥
جايگاه اسلام در رژيم جمهوری اسلامی   تراب حق شناس   ٢٦ فوريه ٢٠٠٥
كميته هماهنگي، پيش به سوى وحدت   على رضا خباز   مه ٢٠٠٥
دستگيرى پرويز سالاروند و ضرورت مبارزه براى ايجاد تشکل کارگرى   کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى    ٢٨ ارديبهشت ١٣٨٤
جواب به تحليل گران فوق راديکال  جلال حسينى   ٢١ ارديبهشت ١٣٨٤
ایالات متحده آمریکا جزیره آنها را دزدید  برگردان: حميد قربانى   ٢٢ آوريل ٢٠٠٥
بگذار معتقدان به رويا در اضطراب و تب بسوزند  محمد عبدى پور   ٢١ ارديبهشت ١٣٨٤
تشکل طبقاتى و توده اى کارگران و برخورد گرايشات  جهان امروز ١٤٩ - جلال محمد نژاد
"کميته هماهنگى" را تقويت کنيم   على خدرى  ارديبهشت ١٣٨٤
تشکل کارگرى را به نيروى خود ايجاد کنيم!   محسن حکيمى، بهروز خباز، بهرام دزکى، محمود صالحى  کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى
گزارشى از برگزارى اول ماه مه در سقز   انجمن کارگرى جمال چراغ ‌ويسى   اول مه ٢٠٠٥
آنارشيسم، سنديکاليسم و انحلال طلبى   مدافعان سوسياليسم   ارديبهشت ١٣٨٤
گزارشى از برگزارى اول ماه مه در بوکان   انجمن کارگرى جمال چراغ ‌ويسى   اول مه ٢٠٠٥
برنامه هاى ويژه اول ماه مه - اتاق خانه کارگر آزاد    اطلاعيه اول   اطلاعيه دوم    اطلاعيه سوم    اطلاعيه چهارم    اطلاعيه پنجم
آمينه، قربانى توحش ارتجاع اسلامى حاکم در افغانستان   سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان   آوريل ٢٠٠٥
ايران: فعالين کارگرى اول ماه مه را جشن خواهند گرفت
کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى  ترجمه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
مفقود شدن يك كارگر ايران خودرو    ٢٧ فروردين ماه ١٣٨٤
نامه دبير کل ICFTU در اعتراض به نقض حقوق کارگران در ايران    ترجمه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران    ١٣ آوريل ٢٠٠٥
اول مه، روز جهانى کارگر گرامى باد   انجمن کارگرى جمال چراغ ‌ويسى   ٢٩ فروردين ١٣٨٤
از دستگيرى و محاکمه: تا به گلوله بستن   جلال حسينى و محمد عبدى پور   آوريل ٢٠٠٥
پرشکوه باد مراسمهاى اول ماه مه   على خدرى   آوريل ٢٠٠٥
اتهامات محمود صالحى  محمود صالحى    ٢٩ فروردين ١٣٨٤
برنامه هاى ويژه اول ماه مه    اتاق خانه کارگر آزاد - ويژه اول ماه مه   اطلاعيه اول   اطلاعيه دوم    اطلاعيه سوم
کشتار در کلمبيا  برگردان: حميد قربانى   آوريل ٢٠٠٥
برگزارى دادگاه دوم محمود صالحى و برهان ديوارگر   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  فروردين ١٣٨٤
برگزارى دادگاه دوم محسن حکيمى   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  فروردين ١٣٨٤
دادگاه دوم دستگيرشدگان اول ماه مه سقز  انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  فروردين ١٣٨٤
بولتن شورا - شماره سوم   نشريه جمعى از فعالين کارگرى    مارس ٢٠٠٥
مسئله زن از منظرطبقاتى   روناک آشناگر  مارس ٢٠٠٥
هشت مارس روز تجدید مبارزه جهانی برای آزادی، برابری و رفع تبعیض جنسی گرامی باد!   سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان  ٢٨ فوريه ٢٠٠٥
جلال حسينى محاکمه شد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  ٢٠ بهمن ١٣٨٣
عراق بعد از انتخابات   صلاح مازوجى  فوريه ٢٠٠٥
فجايع روزانه  برگردان: حميد قربانى   ژانويه ٢٠٠٥
محمد عبدى پور محاکمه شد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  ١٨ بهمن ١٣٨٣
سالروز کومه‌له گرامى باد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  ١٨ بهمن ١٣٨٣
محاکمه غير علنى محمود صالحى در بيدادگاه سقز   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  بهمن ١٣٨٣
کارفرماى «نساجى کردستان» در حال توطئه   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  ژانويه ٢٠٠٥
دادگاه دستگير شدگان سقز در پشت درهای بسته   ترچمه از ائتلاف بین المللی در حمایت از کارگران در ایران  ژانويه ٢٠٠٥
محاکمات غير قانونى فعالين کارگرى اول ماه مه سقز را محکوم کنيد  کميته عليه دادگاه فعالين کارگرى اول ماه مه سقز  ژانويه ٢٠٠٥
جمهورى اسلامى را بايد به پاى ميز محاکمه کشاند  کميته عليه دادگاه فعالين کارگرى اول ماه مه سقز  ژانويه ٢٠٠٥
به مناسبت سالگرد کارگران جانباخته خاتون آباد   اتاق کارگران خاتون آباد  ژانويه ٢٠٠٥
جمع بندى مباحث کنگره ١١ کومه له  مصاحبه راديو کومه له با ابراهيم عليزاده
گزارش جان پيلجر از افغانستان  برگردان: حميد قربانى   ژانويه ٢٠٠٥
گرامي باد ياد كارگران به خون خفته خاتون آباد    كميته كارگرى كارخانجات توليدى تهران    ديماه ١٣٨٣
همكاران نساج دست تان را به گرمي مي فشاريم   كميته كارگرى كارخانجات توليدى تهران    ديماه ١٣٨٣
محسن حکيمى امروز محاکمه شد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   ٢٧ ديماه ١٣٨٣
دادگاه اسماعيل خودکام برگزار نشد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   ٢٢ ديماه ١٣٨٣
درود به کارگران پيروز نساجى کردستان در سنندج   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  ١٩ ديماه ١٣٨٣
دادگاه هادى تنومند برگزار نشد  انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   ١٥ ديماه ١٣٨٣
ازحرکت خرد مندانه کارگران نساجی کردستان حمايت می کنيم  کميته کارخانجات توليدى تهران   ٩ دى ماه ١٣٨٣
حمايت از کارگران نساجی يک وظيفه است   محمود صالحی ،محمد عبدی پور،جلال حسينی   ٦ دى ماه ١٣٨٣
پنجمين روز اعتصاب کارگران نساجى کردستان   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  ٦ ديماه ١٣٨٣
برگزارى اولين جلسه دادگاه برهان ديوانگر   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى ٦ ديماه ١٣٨٣
"دموکراسى اسلامى" يک مقوله تازه  بصير زيار    اوت ٢٠٠٤
اطلاعيه در حمايت از کارگران نساجى کردستان   کميته حمايت از كارگران اعتصابى   ٦ دى ١٣٨٣
گرايشات اجتماعى در کردستان و استراتژى مجزا   جلال محمدنژاد   دسامبر ٢٠٠٤
اعتصاب کارگران نساجى کردستان وارد چهارمين روز خود شد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   ٤ دى ١٣٨٣
طبقه کارگر و مبارزه ضد سرمايه دارى   مصاحبه نشريه نگاه با صلاح مازوجى    دسامبر ٢٠٠٤
چپ و مسئوليت انسان سفید  برگردان: حميد قربانى   ١٠ دسامبر ٢٠٠٤
اين عکس جامعه آمريکا را منقلب کرده است  برگردان: حميد قربانى   ٣٠ نوامبر ٢٠٠٤
درسهاى دو پيروزى  حسن رحمان پناه   ٢٨ نوامبر ٢٠٠٤
دادگاه جلال حسينى هم به تعويق افتاد  انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   ١٥ آذر ١٣٨٣
دادگاه محمد عبدى پور نيز مجددا به تعويق افتاد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   ٩ آذر ١٣٨٣
کابوس مى تواند ادامه يابد  برگردان: حميد قربانى
اول مردن، بعد رای دادن  برگردان: حميد قربانى
اعتصاب کارگران نساجى کردستان با موفقيت پايان يافت   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   ١٣ آبان ١٣٨٣
دادگاه تفتيش عقايد جمهورى اسلامى محکوم است    کميته عليه دادگاه فعالين اول مه سقز - استکهلم    اکتبر ٢٠٠٤
اكنون آنها توليد تسمه نقاله اى را رها مى كنند   برگردان: حميد قربانى  ٢٢ اکتبر ٢٠٠٤
تکذيب نامه يدى عزيزى    اول آبان ١٣٨٣
دادگاه هادى تنومند به تعويق افتاد  انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  مهر ١٣٨٣
دادگاه برهان ديوانگر برگزار نشد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  مهر ١٣٨٣
دادگاه جلال حسينى هم به تعويق افتاد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  مهر ١٣٨٣
شوراى اسلامى کار پاسخ دهد    کميته کارگرى کارخانجات توليدى تهران   مهر ١٣٣٨٣
دادگاه محسن حکيمى هم به تعويق افتاد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  اکتبر ٢٠٠٤
دادگاه محمد عبدى پور هم به تعويق افتاد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  سپتامبر ٢٠٠٤
مبارزه کارگران سقز، دور تازه اى از اعتلاى جنبش کارگرى در ايران   سازمان سوسياليست هاى کارگرى افغانستان   سپتامبر ٢٠٠٤
دادگاه اسماعيل خودکام به تعويق افتاد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  سپتامبر ٢٠٠٤
دادگاه اسماعيل خودکام به تعويق افتاد   نمايندگى کومه له در خارج کشور  سپتامبر ٢٠٠٤
تاريخ جديد دادگاه کارگران اول ماه مه سقز   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  سپتامبر 2004
حزب دمکرات و زيگزاگ هاى استراتژيک   محمد نبوى  سپتامبر ٢٠٠٤
تعويق دوباره دادگاه محمود صالحى   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى  سپتامبر ٢٠٠٤
شب همبستگى با فعالين کارگرى شهر سقز    کميته عليه محاکمه فعالين کارگرى اول ماه مه سقز  سپتامبر ٢٠٠٤
در باره محاکمه فعالين کارگرى در سقز    گاى رايدر، دبير کل I.C.F.T.U  ١٣ سپتامبر ٢٠٠٤
اطلاعيه دستگير شدگان اول ماه مه سقز    دهم شهريور ١٣٨٣ - ٣١ اوت ٢٠٠٤
ليست اتهامات دستگير شدگان اول ماه مه سقز   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   دهم شهريور ١٣٨٣
گزارش حرکت اعتراضى در استکهلم عليه محاکمه فعالين کارگرى اول مه سقز
کميته عليه دادگاه فعالين اول مه سقز - استکهلم  ٢٤ اوت ٢٠٠٤
موقعيت کنونى جنبش کارگرى ايران و سازمانيابى آن   مصاحبه جهان امروز با صلاح مازوجى  تير ١٣٨٣
دادگاه دستگيرشدگان سقز به تعويق افتاد   انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى   اول شهريور ١٣٨٣
در حمايت از کارگران سقز   کميته کارگرى کارخانجات توليدى تهران  ٢٥ مرداد ١٣٨٣
احضار دستگيرشدگان اول ماه مه سقز به دادگاه   انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى  چهارشنبه ١٠ تير ١٣٨٣
کارگران سقز   على خدرى   ١٥ آوريل ٢٠٠٤
اتحاد و همبستگی رمز پيروزی است    کارگران ايران خودرو  ٢٢ ارديبهشت ١٣٨٣
سپاسگزارى   محمود صالحى، محسن حکيمى و ...   ٢٧ ارديبهشت ١٣٨٣
بيست روز تلاش،دلهره،تلاش ودلشوره و سرانجام پيروزی   على خدرى سخنگوى انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى   ١٣ مه ٢٠٠٤
پايان اعتصاب غذاى دستگير شدگان اول ماه مه سقز    انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى   ٢٢ ارديبهشت ١٣٨٣
حال دستگيرشدگان اول ماه مه سقز هر چه بيشتر روبه وخامت ميرود    انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى   ٢١ ارديبهشت ١٣٨٣
ديدار خانواده ها با دستگير شدگان اول ماه مه سقز   انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى   ٢٠ ارديبهشت ١٣٨٣
قطعنامه مراسم روز جهانی کارگر   شورای کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه    ١٢ ارديبهشت ١٣٨٣
کميته هاى کارگرى راه کار نوين مبارزه طبقاتى   سينا جوان    ١٢ ارديبهشت ١٣٨٣
گزارش مراسم گلگشت به مناسبت برگزارى اول ماه مه   جمعى از کارگران مراسم خور جاده چالوس    ١٥ ارديبهشت ١٣٨٣
کليه دستگيرشدگان اول مه سقز بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد گردند   انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى   ١٥ ارديبهشت ١٣٨٣
تظاهرات کارگران شهر سقز مورد يورش قرار گرفت   انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى    اول مه ٢٠٠٤
هائيتى، آن بهشتِ نفرين شده    برگردان: حميد قربانى    آوريل ٢٠٠٤
بازديدى از احمد فرديد و نظريه غرب زدگى    داريوش آشورى    فوريه ٢٠٠٤
چرا آمريکا مايل به آفريدن هرج و مرج مى باشد؟    ناومى کلاين    برگردان: حميد قربانى    آوريل ٢٠٠٤
اکنون اين آمريکاست که نفرت مى آفريند!    ناومى کلاين    برگردان: حميد قربانى    آوريل ٢٠٠٤
گزارشى از مراسم گلزار خاوران    پيک ايران    فروردين ١٣٨٣
بحران سياسى رژيم جمهورى اسلامى و انتخابات مجلس هفتم    جمعى از کمونيستهاى ايران   ١٨ بهمن ١٣٨٢
مبارزه براى آزادى زنان    مهدى رياضى    ١٨ اسفند ١٣٨٢
گرامی باد روز اعتراض به نابرابری جنسی!   سازمان سوسياليستهاى کارگرى افغانستان
بياد کارگران بخون خفته خاتون آباد   سازمان سوسياليستهاى کارگرى افغانستان
مبارزه عليه تورم و بيکارى    مهدى رياضى    اسفند ١٣٨٢
نويسندگان، شما به جهان خيانت مى کنيد!    جان پيلجر    برگردان: حميد قربانى    فوريه ٢٠٠٤
اعتراض حق طبيعى کارگران است    ١    ٢    جمعى از پناهنده گان ايرانى در ترکيه
کشتار کارگران متحصن و مردم خاتون آباد شهر بابک    گفتگوى راديو آواى آشنا با محسن حکيمى
سرکوب خونين کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد را محکوم کنيد!    جمعى از کارگران ايران    ١١ بهمن ١٣٨٢
کشتار کارگران مجتمع ذوب مس را به کارزارى اجتماعى عليه رژيم بدل کنيم    کميته عمل در دفاع از کارگران مجتمع ذوب مس    ٨ بهمن ١٣٨٢
جنايت چهارم بهمن بى کيفر نخواهد ماند    انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى    ٨ بهمن ١٣٨٢
آنچه که آنها ميل ندارند ما بدانيم    جان پيلجر    برگردان: حميد قربانى    ژانويه ٢٠٠٤
سالروز تاسيس کومه له را گرامى مى داريم     انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى    ژانويه ٢٠٠٤
موانع بسيج جنبش ضد سرمايه دارى کارگران
محسن حکيمى    ژانويه ٢٠٠٤
سخنرانى    پرسش و پاسخ
مبارزه کارگران شاهو براى حقوق هاى پرداخت نشده    انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى    ژانويه ٢٠٠٤
معاملات سرگيجه آور    ناومى کلين    دسامبر ٢٠٠٣
بديل سنديکا بى ستون فقرات نيست    مهدى رياضى    آذر ١٣٨٢
جنگ به خانه مى آيد    ناومى کلين    نوامبر ٢٠٠٣
نفرين ثروت    ادواردو گالى    نوامبر ٢٠٠٣
اسلام امروزى طبقه مرفه مصر    لوموند ديپلوماتيک فارسى    سپتامبر ٢٠٠٣
سنديکا بى بديل نيست    محسن حکيمى    ١٦ نوامبر ٢٠٠٣
قهرمانان دروغين آمريکاى لاتين    جان ومن    اکتبر ٢٠٠٣
سخنرانى محسن حكيمى در اتاق شبكه همبستگى كارگرى - تشكل كارگرى به مثابه جنبش اجتماعى طبقه كارگر عليه سرمايه داري
  اول   دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم   هفتم
مرگ هنگام كار   ايناسيو رامونه
زنده باد همبستگي جهاني طبقه كارگر!   سازمان سوسياليستهاي كارگري افغانستان
زنده باد همبستگي جهاني كارگران   انجمن كارگري جمال چراغ ويسي
 
 
   
به روز شده در ٢١ نوامبر ٢٠١١