"شورای همکاری": ترور و سرکوب نمي‎تواند مانع پيشروي جنبش کارگري شود!!

شورای همکاری تشکل‎ها و فعالين کارگری


اکتبر ٢٠٠٧-مهر ١٣٨٦


کارگران و مردم آزادي ‎‎خواه:

با کمال تاسف مطلع شديم، مجيد حميدي از اعضاي کميته هماهنگي و عضو کميته دفاع از محمود صالحي، ساعت 9 صبح ديروز (پنجشنبه 26/7/86) در مقابل منزل مسکوني‎اش با شليک هفت گلوله توسط افرادي که نقاب به صورت داشتند، ترور شده است و در حال حاضر به علت شدت جراحات وارده، پس از اعزام به تهران در بيمارستان اميرعلم بستري مي‎باشد.

عوامل سرمايه‎داري مذبوحانه در تلاشند تا با چنين تحرکاتي، سد و مانعي در برابر جنبش کارگري ايجاد کنند. برخلاف تصور اين عوامل مزدور، اين جنبش مدت‎ها است از چنين موانعي عبور کرده است. فعالان کارگري امروز با استفاده از تجارب گذشته در صدد هستند شرايط عيني کنوني را بيش از پيش درک کرده و هوشمندانه‎تر اهداف انساني خود را پيگيري نمايند.

ما اعلام مي‎کنيم، ترور و سرکوب فعالين کارگري نه تنها نمي‎تواند سدي در مقابل پيشروي جنبش کارگري باشد، بلکه ما را در پيگيري اهداف‎مان جدي‎تر خواهد کرد. ما ضمن محکوم کردن اين عمل وحشيانه از کليه فعالين کارگري، دانشجويي و زنان مي‎خواهيم تا در برابر چنين اعمالي سکوت نکرده و از هر طريق ممکن به آن اعتراض کنند.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com