...و باز هم جنایتی دیگر

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور

اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠


این بار نیزجلادان رژیم سرمایه جمهوری اسلامی با اعدام ناگهانی و غیر منتظره 5 نفر از فعالین سیاسی به اسامی : فرازدکمانگر٬ علي حيدريان٬ فرهادوکيلي٬ شيرين علم هولي و مهدي اسلاميان خاطره کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 را در اذهان زنده نمود . این رفقا در حالی اعدام گردیدند که جنایتکاران حتی به وکیل و خانواده های آنان نیز اطلاعی نداده بودند و آنها را در شامگاه یکشنبه 9 می در زندان اوین به دار آویختند .

رژیم جمهوری اسلامی ایران سالهاست که بر دریایی از خون هزاران انسان ستم دیده و فعال سیاسی، کشتی قدرت خود را به پیش برده است اما دیگر این کشتی قدرت با برخورد به صخره عظیم توده های معترض ترک برداشته و به گل نشسته است و رژیم این جنایتها را در چنین دوره ای مرتکب می شود که نسبت به دوره های گذشته بر اثر تعرضات توده ای و بحران اقتصادی و سیاسی که در یکسال اخیر با آن دست به گریبان است در حالت ضعف قرار گرفته است و اعدامهای اخیر نه نشان از قدرت رژیم که نشانی از ضعف آن و نیز شاخ و شانه کشیدن در مقابل موج دومی از اعتراضات اقشار و طبقات زحمتکش - که حتی خود به آن نیز معترف است - می باشد .

مسلماً مردم ایران این جنایت را از یاد نخواهند برد و با ابراز همدردی گسترده با خانواده های اعدام شدگان اعتراضات خود را گسترده تر خواهند نمود. ما هم به نوبه خود نباید در مقابل این جنایات گسترده رژیم سکوت کنیم و باید با اعتراضات هماهنگ و گسترده در سراسر جهان به این اقدامات ددمنشانه اعتراض نماییم.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ضمن محکوم نمودن این جنایات ضد بشری همدردی خود را با خانواده های این رفقا و دوستان اعلام داشته و با تمام توان اعتراض خود را با صدای رسا به تعرض رژیم به جان انسانهای بی گناه اعلام می دارد. ما تمام سازمانها، نهادها، کانونها و کمیته های مترقی را فراخوانده تا به هرشکل که میتوانند در مقابل توحش رژیم اسلامی ایستاده گی کرده، آکسیونها و گردهمائیهای اعتراضی براه اندازند.

نابود باد رژیم اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی ایران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور 9 می 2010

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com

- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com 

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه  sstiran@yahoo.fr

- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد  isask@comhem.se

- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com

- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی  ankjch@yahoo.co.uk

  - شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com

- کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com