افشین شمس فعال کارگری یه یک سال زندان محکوم شد

"کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"

آبان ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨


امروز شنبه 11 آبان ماه 1387 حکم صادر شده توسط دادگاه به افشین شمس ابلاغ گردید.

قاضی پرونده، افشین شمس را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. لازم به ذکر است که صدور حکم فوق در غیاب وکیل ایشان اقای محمد شریف به افشین شمس ابلاغ گردیده است.

افشین شمس، فعال کارگری و عضو فعال" کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" و عضو کانون کاریکاتوریست ها، به دلیل  فعالیت های کارگری و دفاع از حقوق کارگران در محل کار خود در شهرستان الیگودرز در تاریخ سیزده هم تیر ماه 87 دستگیر و روانه زندان دستگرد اصفهان شد.

  چند روز بعد منزل پدری وی در اصفهان مورد بازرسی قرار گرفته و کلیه دست نوشت‌های وی که در رابطه با مسا ئل کار گری بود توسط  ما مورین اداره اطلاعات اصفهان جمع آوری گردید.

وی نزذیک به 5 ماه است که دستگیر شده و با توجه به اعتراضات انجام گرفته در رابطه با ازادی بی فید و شرط و فوری وی امروزدر غیاب وکیل ایشان حکم صادره ابلاغ و افشین شمس یه یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

ما هر گونه دادگاهی کردن فعالین کارگری را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط افشین شمس هستیم .

"کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"

11 آبان ماه 87www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com