اتحاد سر مایه داران با اتکا به نیروی های پلیسی در اخراج و سرکوب کارگران سنندج

( کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ( منطقه غرب


مرداد ١٣٨٧- اگوست ٢٠٠٨


در روزهای اخیر، کارفرمایان و صاحبان سرمایه در سنندج در طرحی مشترک و برنامه ریزی شده جهت سرکوب اعتراضات کارگری، با هم دست به اخراج کارگران زده اند.

در این راستا، کیومرث امینی کارفرمای شرکت های نساجی "شین بافت – پیروز باف" برای مرعوب کردن کارگران و فعالین کارگری و جلوگیری از اعتراضات و مبارزات کارگران برای خواست و مطالبات خود، به اداره اطلاعات سنندج رفته و از ابوبکر فطنی کارگر آن شرکت و نیز تعدادی دیگر از فعالین کارگری شکایت کرده است.

لازم به ذکر است که کیومرث امینی با حضور در شرکت ریسندگی پرریس سنندج و طی جلسات و مشاوره‌های ضد کارگری با مید و کار فرمای این شرکت امیر اسفند یاری و مدیر داخلی ان محسن یاراحمدی در رابطه با شیوه خورد با اعتراضات کارگری در شرکت پرریس سنندج به توافقاتی رسیده اند. بدنبال این جلسه آقای فر زاد زند سلیمی یکی از کارگران شرکت پرریس، اخراج میشود. در طی روزهای بعد 6 نفر دیگر از کارگران این کارخانه به اسامی آرش عزتی امینی، حسین صفری نژاد، هادی رحیمی، اقبال محمدی، سالار قریشی و سالار سلیمانپور مورد جریمه و توبیخ قرار گرفته و مبالغی از حقوقی را که هنوز دریافت نکرده اند به عنوان جریمه از فیش حقوقی نامبرده گان کسر شده است. امیر اسفندیاری کارفرمای شرکت پرریس، با اتکاء به قوانین موجود همچنان قراردادهای یک ماهه با کارگران را منعقد کرده و کارگران معترض به شرایط موجود را جریمه و یا اخراج میکند. همچنین کارفرمای شرکت پرریس برای استثمار بیشتر نیروی کار، شروع به استخدام کارگران زن کرده است که بدون پرداخت دستمزد قانونی، بیمه و سایر مزایا، به مدت 2 ماه آنان را استخدام و بعدا بدون پرداخت هیچگونه مزایائی، آنها را اخراج میکند. آخرین مورد، اخراج خانم میترا میرکی در مورخه 31/04/87 میباشد.

در ادامه این سیاست های ضد کارگری و ضد انسانی، امیر اسفندیاری برای اینکه فشار بیشتری را به کارگران تحمیل کند، کارگران معترض و بخصوص کارگرانی که در اعتصابات گذشته شرکت پرریس نقش داشته اند را به انحاء مختلف، از جمله فشار روحی و جابجائی شغلی، آنها را وادار به ترک کار می‌نماید.

در این راستا طیب چتانی و فخرالدین زندکریمی در تاریخ 31/4/87 اخراج شده اند که نامبردگان شکایت را به اداره کار در مورد ابقاء به کار خود ارائه داده اند.

به دنبال پی گیری کارگران شرکت غرب بافت و مراجعه به اداره کار جهت رسیدگی به پرونده خود در تاریخ 5/5/87 و نیز تجمع در مقابل اداره کار سنندج، اقبالپور یکی از مسئولین در جمع کارگران حضور یافته و اعلام کرده است که تا زمانی که کارگران با فعالین کارگری در ارتباط باشند به هیچ کدام از خواستهای آنها رسیدگی نخواهد شد.

لازم به ذکر است که مدیران نساجی کردستان مجمع عمومی کارگران این شرکت را به رسمیت نشناخته و از پذیرش نمایندگان منتخب کارگران خود داری می‌کنند.

شرکت نیرو رخش نیز به کارگران این شرکت اعلام کرده است که "جهت تسویه حساب به حسابداری مراجعه نمایند" کارفرمایان این شرکت نیز بدین شیوه میخواهند که تحت عنوان ورشکستی، تمامی کارگران را اخراج کنند. این در حالی است که کارگران این شرکت حقوق خرداد و تیر ماه خود را دریافت نکرده اند.

در پی این اخراج سازی‌ها، شرکت فرش نقشین تمامی کارگران این شرکت را به بیمه بیکاری معرفی کرده و نیز کارفرمای شرکت آرتیلا ارتوپد، 50 نفر از کارگران خود را اخراج نموده است.

در ادامه این گزارش آمده است که ما خواهان پایان دادن به هر گونه اخراج، ارعاب و توهین به کارگران بوده و هرگونه شکایت و معرفی کارگران و فعالین کارگری به مراکز پلیس و امنیتی را شدیدا محکوم میکنیم.

کارگران؛ همانطور که اطلاع دارید صاحبان سرمایه و مدافعان و حامیان آنان به اشکال مختلف و با استفاده از قوانین ضد کارگری موجود، دست به ارعاب و اخراج ما کارگران زده و در این رابطه کارفرمایان حمله به سفره خالی ما را حق طبیعی خود می‌دانند و متحدانه وارد عمل می‌شوند.

کارگران؛

برای دفاع از مطالبات طبقاتی‌مان، برای دفاع از کار و زندگی خود، برای احقاق مطالبات برحق خود و دیگر هم زنجیران، ناچاریم خود را متشکل نمائیم تا بتوانیم با قدرت و توانمندی بیشتر از گذشته درمقابل صفوف سرمایه داران از خود دفاع نمائیم.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کار گران !

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ( منطقه غرب)

6/5/87


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com