انتخابات اساسنامه و اعضای هیئت مدیره سندیکای
شرکت نیشکر هفت تپه

هیئت موسس سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه


آبان ١٣٨٧- اکتبر ٢٠٠٨


منبع سایت دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای ایران

صبح امروز با ورود کارگران در حالی که خود را برای شرکت در انتخابات آماده می‌کردند با بخش‌نامه مسئولین کارخانه که آنان را از شرکت در انتخابات منع می‌کرد و انتخابات را منوط به دستور و اجازه اداره کار می‌دانست مواجه شدند.

انتخابات در ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 12 ادامه داشت. در کنار هر صندوق چهار ناظر از بخش کشاورزی و کارخانه حضور داشتند و پس از آن صندوق‌ها به مکانی دیگر منتقل و توسط ناظرین شمارش شد.

لازم به ذکر است با وجود مدت کم برای رای‌گیری (حدود چهار ساعت) و موانع ایجاد شده و جو موجود در کارخانه بیش از هزار نفر از کارگران در این رای‌گیری شرکت کردند.

در طی مدت رای‌گیری نیروهای امنیتی حضور پر رنگی داشتند اما برخورد خاصی صورت نگرفت.

در این انتخابات اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:

1- فریدون نیکو‌فرد 919 رای 2- نجات دهلی 667 رای 3- علی نجاتی 578 رای 4- رحیم بسحاق 540 رای 5- جلیل احمدی 398 رای 6- علی شریفی 394 رای 7- رضا رخشان 352 رای 8- محمد حیدری‌مهر 302 رای 9- قربان علی‌پور 284 رای

با پیگیری‌ها و تلاش کارگران انتخابات با نظم کامل و عادلانه برگذار شد.

گزارش تکمیلی و اسامی اعضای البدل به زودی اعلام خواهد شد.

هیئت موسس سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
چهارشنبه یکم آبان ماه 1387www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com