کاندید ریاست جمهوری و موضوع سنديكا؟

رضا شهابی


خرداد ١٣٨٨- جون ٢٠٠٩


1388/03/10 ساعت 23:31:49

آقاي احمدي نژاد در جواب به سوال خبرنگار اعتماد ملي مبني بر قانوني يا غير قانوني بودن سنديكاها ميگويد، «سنديكا چيست و نمي‌دانم چرا برخي اصرار دارند از متخلفين دفاع كنند. متاسفانه برخي رسانه‌هاي ما يك فضاي ديكتاتوري راه انداخته‌اند كه در آن هر توهيني را مطرح مي‌كنند.»؟

کانديد رياست جمهوري و موضوع سنديكا؟

آقاي احمدي نژاد در جواب به سوال خبرنگار اعتماد ملي مبني بر قانوني يا غير قانوني بودن سنديكاها ميگويد، «سنديكا چيست و نمي‌دانم چرا برخي اصرار دارند از متخلفين دفاع كنند. متاسفانه برخي رسانه‌هاي ما يك فضاي ديكتاتوري راه انداخته‌اند كه در آن هر توهيني را مطرح مي‌كنند.»؟  در سياست رسم است که حافظه مصلحتي باشد ، هر جا لازم باشد قوي است و هر جا که لازم نباشد کار نميکند.

آقاي احمدي نژاد آنچنان از انتخاب احتمالي مجدد خود سر مست هستند که فکر نميکنند که جامعه کارگري ميداند موضوع از چه قرار است و به اين آساني راي خود را در کيسه کسي نميگذارند. و فعالين سنديکاي واحد به جامعه حقيقت را خواهند گفت. در  جلسه ي غير منتظره اي که در  مجلس قديم  برپا شده بود ، آقاي يعقوب سليمي از اعضاي سنديکا هم حضور داشت، در همان زمان آقاي سليمي به سياست دولت ايشان در رابطه با مشکلات سنديکاي کارگران شرکت واحد و رانندگان اخراجي اعتراض ميکند ، که آقاي احمدي نژاد از طريق مشاورش براي حل مشکلات سنديکاي کارگران شرکت واحد پيسنهاد جلسه اي را ميدهد، که اين جلسات در دو نوبت در استانداري تهران با حضور نمايندگان دولت و نمايندگان سنديکا برگزار شد.

شايد نمايند گان مسئول نتوانستد با وعده هاي توخالي از جمله تحويل اتوبوس هاي خصوصي  به فعالين سنديکاي کارگران شرکت واحد آنها را بخرند و اين نمايندگان نه براي منافع شخصي اشان بلکه براي منافع کل جامعه کارگري حاضر به تن دادن به هر شرايطي نبوده و نه خواهند بود . و اين نمايندگان  سوالشان از شما اين است که اگر نهادي «غير قانوني» بود چرا با نمايندگانش جلسه گذاشتيد. چرا همين نهاد «غير قانوني» از نهادهاي قانوني دست ساخته دولت شما در ميان کارگران با اعتبارتر است؟ چرا هنوز هم همين اعضاي نهاد «غير قانوني» قانونا از خودشان دفاع ميکنند؟ چرا فکر ميکنيد با غير قانوني اعلام کردن سنديکا در زمان انتخابات مشکلات بعد از انتخابات را کم کرديد.

چرا نميخواهيد اذعان کنيد که مشکل نهاد سنديکايي از چهارچوب اختيارات شما هر نهاد ديگري در ايران خارج  است و اين نهاد رهبري است که بايد آنرا بپذيرد و مشکل  اساسي جامعه کارگري را حل کند. چرا که کل ساختار قضايي و مدني جامعه ما تا زمان تصميم گيري رهبري از حل اين معما عاجز هستند؟ چرا که اين سوالي است که از سيزده مهر هزار سيصدو هشتادو سه با امضاء قرارداد سه جانبه از جانب وزارت کار بدون جواب مانده، و کل جامعه کارگري ميخواهد بداند که سنديکا در ساختار اقتصادي/سياسي ما چه جايگاهي دارد، قانوني است  يا غير قانوني؟      

كشور ايران جز اولين كشورهاي است که به عضويت سازمان جهاني كار در آمد. و در تمام اين شصت سال تمامي وزراي کار پادشاه، نخست وزير و رئيس جمهور از پذيرفتن نهاد صنفي مستقل از دولت طفره رفته اند.  ونبايد حتما دانشگاه رفته باشي تا علت آنرا بفهمي فقط کافي است به بيلان تمامي دارندگان قدرت نگاهي بياندازي علتش را در خواهي يافت، چه در دوران سلطنتي و چه در دوران جمهوري اسلامي کارگر وسيله اي بيش نبوده در دست حاکميت و اين بندگان بايد شنوندگان و مريدان خوبي باشند براي اربابان.

براستي سنديكا چيست؟ خق داريد سنديکا را غير قانوني بدانيد زيرا سنديكا سازمان مبارزه طبقاتي است كه از اجماع كارگران و اصناف تشكيل شده و با توجه به منافع اقتصادي آن جمع حركت و مطالبات خود را بيان و در بدست آوردن آن تلاش مي كند. آقاي احمدي نژاد اين فعاليت سنديكاهاست كه در يك جامعه با بيان مطالبات صنفي و اقتصادي و كسب امتياز از طرف مقابل نمايان مي شود ، مطابق اصل 27 قانون اساسي تجمعات وراه پيمائيها بدون حمل سلاح آزاد مي باشد ، تجمعات کارگران در محل کار و يا در روز جهاني کارگر چه مغايرتي با قانون اساسي دارد که بايد به شديدترين نحو سرکوب شود و کارگران با برچسب هاي امنيتي بازداشت و روانه زندان شوندکارگران براي اين حداقل ها بهاي گزافي پرداخت کرده اند و در اساس از منشور قانون اساسي فرانسه ميباشد، هم آن جامعه وهم مردم ايران براي عدالت بهاي زيادي داده اند. برخورد امنيتي با سنديكا و صدور حكم غير قانوني براي فعالين كارگري توسط دولت وضعيت را چنان بهم ريخته است که در اساس شما نميخواهيد اعتراف کنيد که عملکرد چه نهادي غير قانوني است.

اين سنديکا نيست که غيرقانوني است اين اعمال لباس شخصي ها است که غير قانوني است. بجاي دستگيري و زنداني کردن فعالين کارگري که براي حق اشان مبارزه ميکنند آنها را دستگير کنيد.

داشتن سنديکاهاي که براي ابتداي ترين خواستهاي کارگران مانند عدم پرداخت حقوق، نبود ايمني کار در محيط کار، خواست اضافه دستمزد براي بهبود وضعيت کليه حقوق بگيراني که دستمزدهايشان يک چهارم مخارج واقعي است، استخدام زنان و جوانان و داشتن زندگي شايسته غير قانوني و جرم است؟ کارکرد هر نهاد و فردي را هميشه بعد از يکي دو دهه بررسي ميکنند و اين را بدانيد که اعمال شما و سنديکا در تاريخ اين کشور ثبت شده است و سنديکا در اين برهه از زماني با ايستادگي اش براي منافع کارگران جامعه امان از انجام هر اقدامي که از دستش بر مي آيد کوتاهي نکرده. سنديکاههايي که ميگويند نبايد بي پولي خانواده کارگري باعث اين شود که دختري براي داشتن يک مانتو تن فروشي کند و پسري براي نبود امکانات آموزشي به اعتياد روي بياورد و ميليونها انسان شب گرسنه سر به بالين خود بنهند را در پرونده خود دارد و افتخار آميز اين حرکتش را ادامه ميدهد .

ما برخلاف نظر شما که سنديکا را غير قانوني ميدانيد، اتفاقا به اين کار قانوني خود بر اساس توافق دولت و آي ال او در مهر هشتادوچهار افتخار ميکنييم. که در اين مقطع براي  بدست آوردن زندگي شايسته  مبارزه ميکنيم و  شما بدانيد که ما در اين راه تمام سختي ها را بجان ميخريم و همانند بسياري از گذشتگانمان که براي مبارزه با ظلم و حق خواهي از جان خودشان گذشتن ما نيز چاره اي نداريم که همان راه را برويم. و شما بدانيد که هنوز تا روز انتخابات زمان زيادي ماننده است و سياست مطلق نيست و هر احتمالي وجود دارد، همانطوري که آقاي رفسنجاني به خواب هم نميديد که مردم خصوصي سازيها و خودماني هايش را به چالش کشيدند و شما هم در اين قاعده مستثني نيستيد.

   رضا شهابي

خرداد هشتاد و هشتwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com