ارجاع محمود صالحی به پزشک قانونی

کمیته دفاع از محمود صالحی


دسامبر ٢٠٠٧-آذر ١٣٨٦


روز چهارشنبه 28 آذر ماه محمود صالحی را به پزشک قانونی جهت آزمایش مبنی بر اینکه آیا و ضعیت جسمانی محمود صالحی پدیرای تحمل 3 ماه باقیمانده به دوران محکومیتش هست یا خیر ، منتقل کردند. پزشک قانونی در این خصوص تصمیمی نگرفته است از آنجا پرونده پزشکی محمود صالحی را همراه نداشتند.

لازم به ذکر است که صبح همین روز، دادستان به زندان مرکزی شهر سنندج جهت دیدار محمود صالحی مراجعه کرده و به محمود صالحی پیشنهاد کرده است که بنا به وضعیت وخیم جسمانی، شما را آزاد خواهیم کرد. محمود صالحی در جواب به دادستان گفته است: " من 9 ماه از دوران محکومیتم را با وضعیت وخیم جسمانی و در کمال ناعدالتی و نابرابری گذرانده‌ام، سه ماه به پایان دوران محکومیتم باقی مانده است که این 3 ماه را هم خواهم گذراند" محمود صالحی همجنین اضافه کرده است که "اگر دادستان وضعیت جسمی من برایش مهم بود پیشتر از این میتوانست مجوز مراجعه به پزشک متخصص را برایم فراهم سازد".

لازم به ذکر است که به دنبال پیشنهاد دادستان، محمود صالحی را به پزشک قانونی انتقال داده که به علت دسترسی نداشتن به پرونده پزشکی او، پزشک قانونی هیچ اقدامی در این رابطه به عمل نیاورده است.

محمود صالحی به جرم دفاع از ابتدائی‌ترین حقوق خود و هم‌طبقه‌ایهایش به مدت 9 ماه است که علیرغم وضعیت وخیم جسمانی در زندان مرکزی شهر سنندج به سر میبرد.

در حال حاظر وضعیت جسمی محمود صالحی به شدت وخیم است. یکی از کلیه‌های او از کار افتاده و بدلیل محرومیت از مداوای موثر، کلیه دیگرش نیز دارد از کار می‌افتد. فشار خون او متغییر و چربی قندش بالا رفته است، او روزانه بیشتر از دو بار بیهوش میشود. عدم مداوای کلیه، بر قلب وی نیز تاثیر گذاشته است. پاهای او ورم کرده و تزریق بیش از حد امپول آرام بخش، سلامتی او را بیشتر به مخاطره میندازد.

کمیته دفاع از محمود صالحی

چهار‌شنبه مورخ28 /9/1386

Kdms50@yahoo.com

www.kdmahmodsalehi.blogfa.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com