تجمع کارگران در اعتراض به اصلاح قانون کار

اتحاد کمیته های کارگری


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


در سه روز متوالی از سه شنبه 10/8/85 تا 12/8/85 صدها تن از کارگران و بازنشستگان در مقابل مجلس دست به تجمع زدند و نسبت به اصلاح قانون کار و باز پس گیری حداقل دست آوردهای کارگری، اعتراض کردند و شعار سر دادند. به اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس هر بار قانونی در تعرض به حقوق کارگران وتوده ها به تصویب می رسانند، تا راه برای استثمار و غارت بیشتر توسط سرمایه داران باز شود. اگر کارگران به خیابان بیایند و به هر شکل مناسب اعتراضشان را نشان دهند، سرمایه داران و مجلسشان قادر نخواهند بود هر چه می خواهند انجام دهند و مجبور به عقب نشینی می شوند. باید در مقابل تعرض به سفره مان بی تفاوت نباشیم و اعتراضاتمان را یکپارچه تر و متحدانه به پیش ببریم.

نباید تصور کنیم، کارگرانی که دستمزد نگرفته اند واقدام به بستن خیابانی نموده اند به ما کارگرانی که دستمزدمان را گرفته ایم ارتباطی ندارد ویا اگر بخشی از کار گران به اصلاح قانون کار که مستقیما آنها را هدف قرار داده است اعتراض دارند به ما کارگرانی که در حاشیه این اصلاحیه قرار داریم ارتباطی ندارد.

واقعیت آن است که تا زمانی که ما به حمایت و پشتیبانی از هم نشتابیم، تا زمانی که هر بخشی از کارگران جداگانه و کاملا بی ارتباط با هم گام برمی دارند، ره به جایی نخواهیم برد. باید در حد توانمان به حمایت و همکاری با هم بپردازیم تا سرمایه داران را به عقب نشینی واداریم، حل مشکلات ما کارگران در گرو مبارزه یکپارچه و متحدانه است.

ماضمن محکوم کردن اصلاح قانون کار توسط مجلس اسلامی، از اجتماع و اعتراض کارگران در مقابل مجلس حمایت می نماییم.

 

15/8/85 اتحاد کمیته های کارگری

komiteye_kargari@yahoo.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com