فراخوان شورای زنان به مناسبت اول ماه مه

شورای زنان


ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩


پنچشنبه / 10اردیبهشت 1388 کارگران ، زحمتکشان ، مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران

اول ماه مه روز جهانی کارگر در راه است . بار دیگر به یکی دیگر از عرصه های پر تلاطم و نمایش اتحاد و قدرت طبقه کارگر و زحمتکش نزدیک میشویم . اول ماه مه نماد قدرت اتحاد، تشکل و پشتیبانی سراسری و جهانی طبقه کارگر از یکدیگر است . اول ماه مه امسال با وجود بحران گسترده و فراگیر سیستم سرمایه داری که همزمان با تعرض بیشتر به سفره بی رونق کارگران و زحمتکشان خواهد بود باید به نسبت سالهای قبل هرچه باشکوهترو عظیم تر برگزار شود . سیستم سرمایه اری با تمام قوا و ابزارهای موجود خود سعی در کم رنگ کردن و حتی المقدور محو کردن این روز به بهانه های مختلف دارد . کارگران در این روز باید هرچه متحدانه تر و فشرده تر صفوف خود را به همدیگر نزدیک کنند و با برگزاری باشکوه این روز اتحاد و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

ما ضمن تبریک این روز به کارگران و زحمتکشان جهان وایران آنان را به شرکت گسترده و بی دریغ در این مراسم فرا می خوانیم .

زنده باد اول ماه مه

پرتوان باد اتحاد سراسری کارگران
شورای زنان 8/2/1388www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com