افشین شمس آزاد شد

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩


امروز شنبه مورخ 26/11/87 افشين شمس فعال کارگري وعضو کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي

کارگري از زندان آزاد شد. لازم به ذکر است که آزادي نامبرده به طور مشروط بوده است.

   ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، آزادي افشين شمس را به خانواده ايشان و طبقه کارگر و تمام تشکلهاي کارگري و فعالان اين عرصه و ديگر جنبشهاي اجتماعي تبريک گفته و کماکان براي آزادي ديگر عزيزان دربند به تلاشهاي خود ادامه خواهيم داد.

   هرچه مستحکم تر باد پيوند مبارزاتي مان عليه استثمارگران  

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

25/11/1387

www.komitteyehamahangi.com

komite.hamahangi@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com