بهزاد سهرابی آزاد شد

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری


بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩


امروز یکشنبه مورخ 13 بهمن ماه بهزاد سهرابی آزاد شد.

بهزاد سهرابی پس از انتقال به دادگاه، اتهامات شرکت در تجمع غیرقانونی کارگری، شرکت در محافل کارگری به وی تفهیم شده و به وی اعلام کرده‌اند که روز دوشنبه 14 بهمن ماه ساعت 10 صبح، مجددا خود را به دادگستری شعبه 4 سنندج معرفی کند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
13/11/1387
www.komitteyehamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com