علی نجاتی آزاد شد

کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه

فروردین ١٣٨٧- آپریل ٢٠٠٩


امروز سه شنبه 25 فروردین ماه علی نجاتی در حدود ساعت 5 عصر به قرار کفالت از زندان دزفول آزاد شد.
علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که از 18 اسفند سال قبل توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود با روحیه ی بسیار عالی کماکان از بر حق بودن مبارزات ،مطالبات و خواسته های کارگران هفت تپه دفاع میکند. علی نجاتی در چند روز اولیه بازداشت در محل اطلاعات شوش و سپس در زندان دزفول و مدتی در اداره اطلاعات اهواز محبوس و تحت بازجویی و فشار بوده است و سرانجام وی را به زندان دزفول انتقال داده بودند.

کمیته دفاع از کارگران هفت تپه ضمن شادباش گفتن آزادی علی نجاتی به وی ،خانواده اش و کارگران هفت تپه اکیدا خواستار پایان دادن به پیگرهای قضایی برای وی و دیگر نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه میباشد.
این کمیته ضمن تشکر از تلاش های انجام شده تا کنون ،از تمامی افراد و تشکل ها میخواهد که بیش از پیش برای دفاع از مطالبات کارگران هفت تپه و حذف فوری و بدون قید و شرط فشار به نمایندگان این کارگران اقدامات لازم را پیگیری و اجرا نمایند.

کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه

سه شنبه 25/1/88


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com