آزادی منصور اسانلو از زندان


دسامبر ٢٠٠٦- آذر ١٣٨٥


 

منصور اسانلو رئیس هیأت‌‏ مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد عصر روز سه‌‏ شنبه از زندان آزاد شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، اسانلو پس از تحمل یک ماه حبس با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار کفالت و معرفی کفیل به بازپرسی شعبه ۱۴ دادسرای انقلاب تهران آزاد شد.

بار اول، رهبر سندیکای کارگری شرکت واحد، روز ۲٨ آبان ماه سال جاری در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد. اسانلو پیش از آن روز اول دی ماه سال ٨۴ بازداشت شد و پس هفت ماه، با تأمین قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com