برگی نو ازتاریخ مبارزه کارگری در ایران

بهنام


آبان ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨


منبع سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

عاقبت بعد از مدتها مقاومت دلیرانه و خستگی ناپذیر از طرف کارگران هفت تپه ، آنها موفق شدند علی رغم تهدیدها و ارعابات دولت و نیز تعیین تکلیف کردنها از طرف نیروهای وابسته به دولت ، سندیکای خود را به عنوان تشکلی مستقل و آزاد تشکیل دادند و مجمع عمومی خود را با حضور پر شور خود برگزار نموده و نمایندگان واقعی خود را انتخاب نمایند .

به راستی تحرکات و اعتراضات کارگران هفت تپه نقطه عطفی درخشان در تاریخ جنبش کارگری ایران محسوب می شود و می رود تا برگی دیگر از این تاریخ با سرافرازی هر چه تمام تر ورق بخورد . از حرکت کارگران شرکت واحد که بگذریم به راستی چنین حرکتی از طرف کارگران در ایران در چند ساله اخیر بی نظیر بود آنها توانستند با اتحاد پایدار خود بخش زیادی از خواسته های بر حق خود را به سرمایه داری ایران تحمیل نمایند از جمله مهم ترین این مطالبات همین ایجاد تشکل مستقل کارگری بود که برای آنها در قالب سندیکا متبلور گردید .

اما آنچه که نقطه تمایز چشمگیری است این است که این دستاوردها به دنبال یک مبارزه نفس گیر و طولانی مدت به دست آمد و این خود حاوی دو پیام مهم برای ما کارگران است اول اینکه هیچ درجه از مطالبات ما بدون مبارزه متحدانه و پیگیر و بدون دادن هزینه متحقق نخواهد شد . دوم ، قدرت سرکوب و فشار سیستم رسمی سرمایه ( دولت ) بی انتها و نامحدود نبوده و تغییر جزئی در توازن طبقاتی می تواند فضای خفقان و سرکوب را بی تآثیر و یا کم تآثیر نماید .

این برای ما کارگران بزرگترین تجربه محسوب می شود که علی رغم زندانی نمودن فعالان جنبش کارگری مانند صالحی ها ، شمس ها و نیز اسانلوها این جنبش با تمام نیروی خود از حرکت نایستاده ودائماً در حال پیشروی است زیرا همه ما با این درک و آگاهی رسیده ایم که هر کدام از ما و فعالان کارگری تنها یک بخش کوچک از طبقه کارگر محسوب می شویم و با متوقف ساختن چند نفر در زندان نمی توانند کل جنبش را متوقف سازند هر چند که طبقه کارگر ایران نتایج محرومیت از رهبران و فعالان علنی خود را با پوست و استخوان در طول سالهای سرکوب احساس کرده اند و با نتایج آن آشنایند ولی دردوره اخیر جنبش ما از این دست رهبران را به وفور به خود دیده است بنابر این شاید محرومیت دوره دهه 60 هرگز برای ما تکرار نشود .

فعالان این جنبش باید بعد از پشت سر گذاشتن این دوره به بررسی مشکلات و موانع پشت سر گذاشته شده و نیز پیش رو برای مبارزه آینده ، بپردازند قاعدتاً در هر دوره ای نقایص و کاستی های در جریان مبارزه به چشم می خورد که باید در فکر رفع آن بود .بررسی این تحولات و مبارزات برای درس گیری از آنها جهت ادامه مبارزه برای کل طبقه کارگر ایران سودمند است دیروز کارگران شرکت واحد این مسیر را طی نموده و امروز کارگران هفت تپه در راه پیوستن به این رود خروشان هستند و فردا نوبت کارگران پردیس و غرب بافت سنندج می رسد ، بنابر این از همین امروز باید به فکر حفظ این دستاوردهای گرانبها بود باید ما هم طبقه ایها ، با مشعلی که کارگران هفت تپه روشن نموده اند مسیر آنها را ادامه داده وبا تکیه بردستاوردهای گذشته گام در راه مبارزه برای رسیدن به مطالباتمان بگذاریم .

این درسی آموزنده برای همه ما کارگران است .

پیش به سوی ایجاد تشکلهای مستقل کارگری پر توان باد نیروی متحد ما کارگران

12/8/1387www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com