شکايت کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری آزاد از ایران

محمد منظرپور


به نقل از سايت فارسى بى.بى.سى، ٤ مه ٢٠٠٤


 

  به دنبال دستگيری ۴۰ کارگر در راهپيمايی روز جهانی کارگر در شهر سقز، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری آزاد يا ICFTU شکايت رسمی را به اداره بين المللی امور کارگری سازمان ملل متحد يا ILO تحويل داده است.

اين سازمان همچنين از ILO خواسته است تا با تماس فوری با مقامات ايرانی، آزادی دستگير شدگان را تضمين کند.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری آزاد يک سازمان بين المللی است که از پيوند ۲۳۳ تشکل کارگری در ۱۵۲ کشور جهان تشکيل شده و ۱۵۰ ميليون کارگر را در سراسر جهان عضو تشکلهای زير مجموعه آن هستند خبرگزاری کار ايران تنها بنگاه خبری داخليست که خبر شکايت کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری آزاد از ايران را منتشر کرده است.

اين خبرگزاری در عين حال به نقل از يک منبع آگاه مدعی شد که افراد دستگير شده در جريان اين تجمع، جزو فعالان قانونی کارگری در ايران نبوده اند و احتمال وابستگی برخی از آنها با گروههای مخالف نظام نيز وجود دارد.

اين درحاليست که به گفته خانم آنا بيوندی، نماينده اين سازمان در امور کارگری ايران، برخی از دستگير شدگان پيش از مراسم روز کارگر دستگير شده اند و دو تن از آنها، آقايان محمود صالحی و محسن حکيمی از فعالان شاخص و شناخته شده صنفی هستند.

 بايد بگويم که متاسفانه در ايران اين گونه برخوردها موضوع جديدی محسوب نمی شود و پيش از اين در ژانويه سال جاری ICFTU ناگزير شد که شکايتی را به اداره بين المللی امور کارگری سازمان ملل متحد تحويل دهد

  آنا بيوندی خانم بيوندی که چهار روز پيش و قبل از انتشار خبر بازداشتها ايران را ترک کرده است، در خصوص علت طرح اين شکايت در اداره بين المللی امور کارگری سازمان ملل متحد چنين می گويد: "اولا ً من بايد بگويم که متاسفانه در ايران اين گونه برخوردها موضوع جديدی محسوب نمی شود و پيش از اين در ژانويه سال جاری ICFTU ناگزير شد که شکايتی را به اداره بين المللی امور کارگری سازمان ملل متحد تحويل دهد."

او اضافه می کند: "در بيست و چهارم ژانويه ۲۰۰۴ در شهر بابک در استان کرمان، در جريان يک اعتصاب در يک کارخانه ذوب مس، ۴ کارگر کشته و تعداد زيادی مجروح شدند. ما از کشته شدن اين تعداد کاملا ً اطمينان داريم، هر چند منابع ديگر تعداد کشته شدگان را بين ۷ تا ۱۵ نفر اعلام کرده اند."

خانم بيوندی در ادمه صحبتهايش گفت: "پيش از دستگيری های اخير من موفق شدم با آقای صالحی صحبت کنم و او توضيح داد که کارگران قصد دارند در روز اول ماه مه راهپيمايی آرامی را برگزار کنند. آنها برای گرامی داشت روز جهانی کارگز کميته ای را تشکيل داده بودند. در ملاقات من با آقای صالحی، آقای محسن حکيمی از اعضای سرشناس کانون نويسندگان ايران نيز حضور داشت. حال هر دوی اين آقايان توسط نيروهای امنيتی دستگير شده اند و ما اطمينان داريم که حداقل ۴ نفر ديگر نيز کماکان در بازداشت بسر می برند که اسامی دو تن از آنها جلال حسينی و محمد عبدی پور است. "

به گفته خانم بيوندی، محمود صالحی، يکی از فعالان شناخته شده کارگری از انجمن صنفی نانوايان سقز در سال ۲۰۰۱ نيز به مدت ده ماه بازداشت شده بود و با تلاش کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری آزاد و سازمان عفو بين الملل از زندان رهايی يافته بود.

وی در خصوص نحوه بازداشتهای جديد و شرايط بازداشت شدگان به بی بی سی چنين گفت: "مشکل اينجاست که اين افراد حتی قبل از آغاز راهپيمايی بازداشت شدند. من با همسر آقای حکيمی در تماس بوده ام و او گفت که وثيقه ای معادل ۲۵۰ هزار دلار برای همسرش تعيين شده که در ايران مبلغ عظيمی محسوب می شود. خانواده دستگير شدگان از محل نگهداری آنها اطلاع ندارند، ممکن است آنها را به سنندج يا تهران برده باشند. لذا خانواده های آنها و ما بسيار نگران هستيم. در نتيجه ما بلافاصله شکايت جديدی را در اداره بين المللی امور کارگری سازمان ملل متحد ثبت کرديم."

خانم بيوندی تاکيد کرد: "ما خواستار مداخله بلافاصله ILO برای آزادی اين افراد هستيم و همچنين به عنوان يک اتحاديه کارگری جهانی ما همه کارگران جهان را به اعلام همبستگی با دستگير شدگان فراخوانده ايم تا در اين برهه حساس قبل از صدور حکم، نيروهای امنيتی و قضايی ايران فشار جهانی در حمايت از اين کارگران بی گناه احساس کنند."

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری آزاد يک سازمان بين المللی است که از پيوند ۲۳۳ تشکل کارگری در ۱۵۲ کشور جهان تشکيل شده و ۱۵۰ ميليون کارگر را در سراسر جهان عضو تشکلهای زير مجموعه آن هستند.  


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com