در آستانه روز کارگر، محمود صالحی دستگیر شد


اپریل ٢٠٠٧-فروردین ١٣٨٦


محمود صالحی یکی از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ایران، ظهر امروز، دوشنبه 20 فروردین در شهر سقز دستگیر شد. محمود صالحی ابتدا به دادسری سقز احضار شد و از آن جا تحت تدابیر امنیتی به نقطه نامعلومی منتقل گشت.

محمد شریف، وکیل مدافع محمود صالحی در گفت و گو با ایلنا گفت: به اطلاع حاصله، صبح امروز محمود صالحی از فعالان کارگری شهرستان سقز و متهم ردیف اول پرونده اتهامی مربوط به روز جهانی کارگر سال 1383، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

وی افزود: لازم به توضیح است که در مورد پرونده مزبور، دادگاه تجدید نظر استان کردستان روز بیستم اسفند ماه سال گذشته در مورد اتهام مجدد وارده به موکلم که طبق رای دادگاه بدوی چهار سال حبس محکومیت یافته بود، تشکیل جلسه داد اما تاکنون هیچ تصمیم قضایی در مورد پرونده صالحی با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم به بنده ابلاغ نشده است.

محمود صالحی در اعتراض به نحوه دستگیری و اجرای حکمش از امضای ابلاغیه خودداری کرده است.

نجیبه صالحی، همسر محمود صالحی در تماس با رادیو صدای نو در سیدنی استرالیا، از وضعیت جسمی و نارسایی کلیوی وی ابراز نگرانی کرد و گفت در زندان مسلما وضعیت وی رو به وخامت خواهد گذاشت.

جلال حسینی از دیگر فعالین کارگری نیز روز سه شنبه به دادسرای سقز احضار شده است.

برگزاری مراسم روز کارگر مستقل از دولت و شوراهای اسلامی حق طبیعی، جهانی و انکار ناپذیر کارگران است. هیچ کارگری نباید برای برگزاری روز خود مورد اذیت و آزار قرار گیرد و دستگیر و زندانی شود. دستگیری محمود صالحی خللی بر برگزاری مراسم روز کارگر امسال که خود وی مطابق روال هر ساله در تدارک برگزاری هر چه با شکوه تر آن بود، ایجاد نخواهد کرد. خواست آزادی محمود صالحی به لیست خواستهای کارگران در روز کارگر اضافه خواهد شد.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com