خبر دستگیری علی نجاتی رئیس هئیت مدیره سندیکای کارگران نیشگر هغت و 2 خبر دیگر کارگری

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری


اسفند ١٣٨٧- مارچ ٢٠٠٩


علي نجاتي دستگير شد

طبق گزارش رسیده امروز یکشنبه 18 اسفند ماه 1387 ساعت 11 صبح ماموران امنیتی به منزل مسکونی علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یورش برده و وی را با خودبردند. لازم به ذکر است که از وضعیت آقای نجاتی هنوز خبری در دست نیست.

این در حالی است که پیشتر هفت نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت دستگیر شده که همگی آنها با قرار کفالت آزاد شده بودند. گفتنی است که در پی بازداشت نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، به نظر می‌رسد که کارگران این شرکت دست به اقداماتی خواهند زد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

18/12/87

www.komitteyehamahangi.com

komite.hamahangi@gmail.com

احضار فعالان کارگری سقز به اداره اطلاعات

امروز صبح مورخه 18/12/87 محمودصالحی، محمدعبدی پور و جلال حسینی به اداره اطلاعات فراخوانده شدند. احضار این فعالین در ارتباط با گرامیداشت روز زن صورت گرفته بود تا با تهدید و ارعاب از شرکت آنان در مراسم روز جهانی زن ممانعت به وجود آید و در همین رابطه تنی چند از فعالان کارگری سنندج هم به همین اداره در روزهای قبل فراخوانده شده بودند. در روز 15/12/87 خواهر و برادری به نامهای فواد و شلیر مصطفی پورتوسط نیروهای لباس شخصی دستگیر وهم اکنون در بازداشت بسر میبرند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

18/12/1387

www.komitteyehamahangi.com

komite.hamahangi@gmail.com

خبری از دستگیر شدگان شهر مریوان

طبق خبر رسیده، آزاد حسینی که در تاریخ 19/11/87 درشهر مریوان همراه با خالد اسدی و سلام قادری دستگیر شده بودند، پس از گذشت تقریبا یک ماه در روز پنج شنبه 15 اسفند با وثیقه 20 میلیون تومان آزاد شد. اما سلام قادری و خالد اسدی همچنان در زندان به سر میبرند وهیچ تاریخ مشخصی جهت مراجعه آنها به دادگاه اعلام نشده است. لازم به ذکر است که وضعیت سلامتی سلام قادری بسیار بد بوده و با وجود انواع بیماریها همچنان در زندان به سر میبرد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

18/12/1387

www.komitteyehamahangi.com

komite.hamahangi@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com