دستگیری رضا شهابی، سعید ترابیان، بهنام ابراهیم زاده وعلیرضا اخوان عجز و ناتوانی رژیم در مقابل کارگران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

خرداد ١٣٨٩- جون ٢٠١٠


سعید ترابیان یکی از نمایندگان سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه و عضو هیات مدیره سندیکا را درمقابل چشمان اعضای خانوادهاش و درمنزلش با دستبند، توسط مامورین امنیتی رژیم دستگیر گردید. در تداوم چنین عملی آنهم بعد از سه روز از دستگیری ترابیان، یکی دیگر از هیات مدیره سندیکای کارگری شرکت واحد، رضا شهابی در ساعت 10 صبح 22 خرداد در اداره مرکزی اتوبوسرانی تهران و حومه دستگیر میشود. این دو فعال کارگری در شرایطی به اسارت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی درمیآیند، که منصور اسانلو دبیر اول و ابراهیم مددی معاون سندیکا هنوز در زندان بسر میبرند. بهنام ابراهیم زاده کارگرلوله سازی پلی اتیلن شور آباد شهر ری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری روز شنبه 22 خرداد در تهران دستگیر و به شیوه وحشیانه مورد ضرب وشتم قرار گرفته و در وضعیت وخیمی در زندان بسر میبرد. قابل به ذکر است که در تاریخ 13 خرداد، علیرضا اخوان از فعالین "کانون مدافعان حقوق کارگری" نیز دستگیر شده بود که هنوز در اسارت حاکمیت جهل و سرمایه قرار دارد.

ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری بازداشت رضا شهابی، سعید ترابیان، بهنام ابراهیم زاده و علیرضا اخوان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط همه اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی هستیم. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی کارگری ونیز تمامی زندانیان سیاسی هستیم. زنده باد همبستگی بین المللی

نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

13 ماه ژوئن 2010

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com

- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr

- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se

- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com

- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk

- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com

- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com