محکومیت کشتار اسرای مجاهد در عراق

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

فروردین ١٣٩٠- آپریل ٢٠١١


در حمله نیروهای نظامی رژیم دست نشانده آمریکا در عراق به اردوگاه اسرای مجاهد صدها تن کشته و زخمی شدند. این کشتار بطور سمبولیکی مطابق رسوم اسلامی قربانی دادن هنگام استقبال از مهمانان و برای خوش رقصی رژیم طالبانی ها و مالکی ها هنگام دیدار وزیر خارجه رژیم اسلامی در روز حمله از عراق انجام شد.

ما کشتار ساکنان اردوگاه مجاهدین را که از سال 2003 خلع سلاح شده اند شدیدا محکوم می کنیم. آلوده شدن دست طالبانی ها و مالکی ها به خون فعالین بی دفاع اپوزیسیون رژیم اسلامی به دوام رژیم خامنه ای کمکی نمی کند. تظاهرات 25 بهمن نشان داد که مردم ایران مرعوب دستگیریها، شکنجه ها، تجاوزات و کشتارهای رژیم اسلامی نشده اند و نشان دادن فیلم کشتار اسرای مجاهد در زندانهای ایران روحیه مقاوم زندانیان را تضعیف نمی کند. مردم ایران حکم پایان عمر رژیم اسلامی را داده اند و مبارزات خود را برای اجرای این حکم ادامه خواهند داد.

ما اتحاد جنایتکارانه طالبانی ها و مالکی ها در همکاری با رژیم اسلامی را در کشتار مخالفان رژیم ایران محکوم می کنیم و به همه بازماندگان کشتار اردوگاه اشرف تسلیت می گوئیم. مردم ایران خوشرقصی اینها را فراموش نخواهند کرد. کشتار اسرای مجاهد باید مورد تحقیق قرار گیرد و مسببین آن باید محاکمه و مجازات شوند. به اسرای مجاهد در اردوگاه اشرف باید پناهندگی سیاسی داده شود و تا آنزمان به مکانهای امن در دیگر کشورها فرستاده شوند.

سرنگون باد رژیم اسلامی

محکوم باد اتحاد جانیان حاکم بر ایران و عراق

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

دوازدهم آوریل 2011


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com