فراخوان اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به مردم سنندج

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار


می ٢٠٠٧-اردیبهشت ١٣٨٦


اطلاعیه شماره 2

کارگران، معلمان، دانشجویان؛ جوانان

سه روز از سرکوب وحشیانه مراسم اول ماه مه و ضرب و شتم و بازداشت کارگرانی که در این مراسم حضور داشتند میگذرد. در طول این مدت علیرغم پیگیری خانواده های بازداشت شدگان، این کارگران همچنان در زندان بسر می برند و تازه، ماموران سرکوب طی دیروز و امروز شیث امانی، خالد سواری و طیب چتانی را نیز بازداشت کرده و همچنان به دنبال بازداشت سایر اعضای هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار هستند.

کارگران بازداشتی هیچ کاری جز دفاع از حقوق انسانی شان و برگزاری مراسم اول ماه مه که حق مسلم آنهاست نکرده اند. سرکوبگران با بازداشت محمود صالحی در پیش از اول ماه مه، تلاش کردند تا با ایجاد جو رعب و وحشت مانع از برگزاری مراسم اول ماه مه بشوند، اما اعضای اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار و دیگر فعالین کارگری در مقابل این وضعیت تسلیم نشده و در اقدامی جسورانه و حق طلبانه، اقدام به برگزاری مراسم این روز کردند. این حق ماست که اول ماه مه را برگزار کنیم، تشکلهای خود را بر پا داریم و از حقوق انسانیمان دفاع کنیم. هیچکس نمیتواند این ابتدائی ترین حقوق انسانی را از ما کارگران سلب کند.

تعرض به کارگران، به دلیل برگزاری مراسم اول ماه مه و ضرب و شتم آنان، لگد مال کردن وحشیانه ی ابتدائی ترین حقوق انسانی کارگران است. بدیهی است، اگر ما امروز اجازه دهیم تا ابتدائی ترین حقوق تولید کنندگان اصلی ثروت در جامعه، اینچنین لگد مال شود، می باید فردا برای نفس کشیدن در خانه هایمان نیز، از حکومتگران کسب تکلیف کنیم. اینان از ما کارگران توقع دارند تا همانند بردگان هزاران سال پیش، هم فقر و گرسنگی مفرط و بی پایانی را متحمل شویم و هم صدایمان در نیاید، اما ما ذره ای از حقوق انسانی خود کوتاه نخواهیم آمد.

مردم آزادیخواه و برابری طلب! ما در اعتراض به این وضعیت ضد انسانی و دفاع از حقوق کارگرانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده اند، شما را فرا میخوانیم تا به اتفاق هم و دوشادوش خانواده های کارگران بازداشتی، ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 15/2/1386 در مقابل دادگاه، در میدان بسیج سنندج گرد هم آئیم و متحدانه خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران بازداشتی و محاکمه عاملین و آمرین حمله به کارگران شویم.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد آزادی و برابری

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار

13/2/1386


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com