"اطلاعیه"

در رابطه با اعلام موجودیت کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری(منطقه ی تهران)

 

اخیراً اطلاعیه ای با عنوان اعلام موجودیت" کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری( منطقه ی تهران)"، توسط اعضای این کمیته، منتشر شده است. بدین وسیله به اطلاع کلیه ی تشکل ها و فعالین کارگری می رساند، که فعالیت کنونی کمیته ی هماهنگی منطقه ی تهران، به تبعیت از مجمع عمومی سراسری آن و در راستای تداوم فعالیت های آن کمیته بوده است، که با رویکردی جدید ، با نام " کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ( منطقه ی تهران )" صورت می گیرد. لذا ما ضمن قدردانی از عملکرد اعضای این کمیته(منطقه ی تهران) و ارج نهادن به استمرار کار آن، اعلام میکنیم که با توجه به مستندات فوق، عملاً نیازی به اعلام موجودیت مجدد کمیته ی منطقه ی تهران، نبوده است.

 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

25/3/1387

Komite.hamahangi@yahoo.com