بهرام رحمانی و معلم جان باخته فرزاد کمانگر

احسان کاوه

مهر ١٣٩٠- اکتبر ٢٠١١


به نقل از وبلاگ آموزه های سوسیالیستی

http://amooze.wordpress.com

احسان کاوه 5 اکتبر 2011 در 04:44

با سلام

متن زیر کامنتی است که در بخش نظرات سایت روشنگری نوشته شده است تا بعد از بازبینی چاپ شود. امید این است که از حذف آن خودداری کنند.

آقای بهرام رحمانی!

شما در شرایطی قرار دارید که باید به چند پرسش مهم و تعیین کننده پاسخ دهید. تا زمانی که به این پرسش ها پاسخ نگفته اید به هیچ عنوان صلاحیت دفاع از کارگران افغانی را ندارید. پرداختن به آنها برای گریز از مساله ای که در حکم مرگ و زندگی سیاسی شماست، اهانتی نابخشودنی به افغانی هاست.همه سوالات را فعلا کنار میگذارم و به یکی بسنده می کنم.

شما با جعل شعر فردی به نام فرزاد کمانگر که دانشجوست و هم اینک حی و حاضر به زندگی مشغول است، به نام معلم شهید فرزاد کمانگر، و استفاده از آن برای کوبیدن اتحاد سوسیالیستی کارگری مرتکب یک جرم بزرگ شده اید. شما باید از شهید فرزاد کمانگر، رفیق رضا مقدم، خانواده و رفقای فرزاد و همچنین سایتهایی که مطلب شما را چاپ کردند رسما عذرخواهی کنید!

سایت محترم روشنگری نیز تا زمان روشن شدن مطلب باید در قبال چاپ مقاله ی بهرام رحمانی به مردم و طبقه کارگر ایران و شهدایشان پاسخگو باشد.

آدرس وبلاگ و مشخصات فرد صاحب وبلاگ که به عنوان فرزاد کمانگر اصلی معرفی شده ذیلا می آید.

نامم را برادرم فرزاد نهاد ونام خانوادگیم برگرفته از نام طایفه ای بزرگ در کردستان است.

در سال های جنگ وخون در سنندج به دنیا آمدم در کامیاران بزرگ شده ام و درحال حاضر درشهر سنندج زندگی میکنم.

لیسانسم مهندسی صنایع است و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی هستم. به فلسفه و ادبیات علاقه زیادی دارم/همیشه مینویسم اما نه آشکارا.

برای آنانی که میخواهند مرا بشناسند!

http://www.sorodekhashm.blogfa.com/post-39.aspx

رونوشت این کامنت برای دیگر سایتها ارسال خواهد شد.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com