گزارشات" فعالین کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه" از اعتصاب اخیر

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری


اردیبهشت ١٣٨٧- می ٢٠٠٨


اعتصاب اخیر از روز دوشنبه 16/2/1387 آغاز شد که تا روز شنبه 21/2/87 در محوطه ی شرکت به صورت یک نشست تجمع کردند که متأسفانه در این مدت هیچ مقام مسئولی در جمع کارگران حاضر به پاسخگویی نشد. تا این که خود کارگران تصمیم گرفتند در روز یکشنبه 22./2/87 در مقابل محوطه ی فرمانداری شهرستان شوش خود تجمع خود را ادامه دهند.

روز چهارشنبه 25/2/87 قرار است فرماندار گزارش نهایی را از سفر خود به تهران و مذاکره با مسئولین، به کارگران بدهند. حالا قرار است فردا چهارشنبه تمام کارگران جلوی محوطه ی فرمانداری جمع شده، تا ببینند فرماندار چه می خواهد بگوید.

24/2/87 امروز، پنج شنبه برای پنجمین روز پی در پی تعداد زیادی از کارگران به همراه خانواده های شان مقابل فرمانداری شوش تجمع نموده و با سر دادن شعارهایی مانند کارگر هفت تپه، گرسنه ایم گرسنه- معیشت زندگی حق مسلم ماست- زیودار حیا کن، هفت تپه را رها کن.

منوچهر زیودار، همان مسئول حراست است که 500 هکتار از زمین های شرکت را به زیر کشت گندم برده و از این کار سود کلانی به جیب زده است. کارگران با این شعارها به طرف شهر راه افتادند که با ممانعت و ضرب و شتم نیروی انتظامی مواجه شدند. پلیس با باطوم کارگران را به شدت کتک زد و آن ها را تهدید به تیراندازی کرد و گفته شد: اگر ادامه بدهید به طرف شما شلیک خواهیم کرد. این مسئله باعث شد که کارگران روبروی فلکه ی ساعت در مرکز شهر توقف کردند. کارگران گفتند که روز شنبه تمام کارگران به اتفاق خانواده های شان مقابل فرمانداری جمع شده و به اعتراض خودشان ادامه خواهند داد.

26/2/1387 اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه که امروز هفتمین روز خود را می گذراند، ساعت 9 صبح حدود 1000 نفر از کارگران به همراه خانواده های شان روبروی فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند که پس از یک ساعت توقف سرانجام ساعت 10 صبح به طرف مرکز شهر به صورت راهپیمایی و دادن شعار به حرکت افتادند. شعارهایی مانند: مرگ بر ساعدی- مرگ بر شفیعی- مرگ بر زیودار- مرگ بر قاسمی- زیودار، قاسمی حیا کن- هفت تپه را رها کن. ساعدی حیا کن، شهر ما را رها کن.

پس از مدتی که کارگران با سر دادن این شعارها راه پیمایی کردند، ناگهان لباس شخصی ها و نیروی انتظامی اقدام به انداختن گاز اشک آور کردند این حمله برای دقایقی موجب توقف راه پیمایی شد. در ادامه نیروی انتظامی به ضرب و شتم کارگران و خانواده های شان پرداخت، که از بین خانواده ها، زنی طی درگیری با پلیس بر روی زمین افتاد، کارگران با دیدن این صحنه خشمگین شدند و با نیروی انتظامی و لباس شخصی ها درگیر شدند و راه را باز کردند و بدین ترتیب راه پیمایی به سمت مرکز شهر ادامه پیدا کرد. مغازه داران با مشاهده ی راه پیمایی کارگران اقدام به بستن مغازه ها ی شان کردند. راه پیمایی تا میدان هفت تیر ادامه پیدا کرد، در همین حین یکی از کارگران به نام سید عزیز فاضل توسط اصابت گاز اشک آور بر زمین افتاد که به بیمارستان منتقل شد. کارگر هفت تپه، گرسنه ایم گرسنه- معیشت زندگی حق مسلم ماست- زیودار حیا کن، هفت تپه را رها کن.

به امید موفقیت و پیروزی کارگران سراسر کشور

فعالین کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

29/2/1387

تکثیر از:

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com