وقتی كه گرسنگی جرم می شود

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری:


جون ٢٠٠٨-خرداد ١٣٨٧


صبح روزسه شنبه 21 خرداد ماه، بیش از صد نفر از كارگران نیشكر هفت تپه در حالی که پلاکارد هایی با مضمون دفاع از حقوق و مطالبات کارگری خویش در دست داشتند اقدام به راهپیمایی از بازار شوش به سمت فرمانداری این شهر نمودند. كارگران كه بیش از 4 ماه است دستمزد دریافت ننموده اند و شدیدا تحت فشار اقتصادی قرار دارند با شعار " كارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه ایم"، دردشان را فریاد زدند. كارگران هفت تپه در شهر كوچك شوش امكان دیگری برای امرار معاش ندارند و براستی شعاری كه می دهند بیان وضعیت وخیم و گرسنگی به معنای واقعی كلمه است.در طول یك ماه گذشته كه آنها به روشهای مختلف صدای اعتراضشان را بلند نموده اند، از سوی مسولین گوش شنوایی نیافتند. چرا که سیاست كلی دولت مبنی بر نادیده گرفتن حقوق و مطالبات آنها بود. اما به مرور كه صدای كارگران گرسنه هفت تپه بگوش دیگران رسیده است، دولتمردان گرسنگی را جرم تشخیص دادند و به آنها حمله نمودند. نیروهای ضد شورش رژیم بر سر كارگران ریختند و با با طوم آنها را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. ظاهرا در دنیای امروز لازم نیست گرسنگان صورتشان را با سیلی سرخ كنند، صورت و بدنها را ماموران با باطوم سرخ می كنند! پس از ضرب و شتم كارگران 4 نفر به نامهای : ایرج عابدینی، نجات دهلی،عباس خمیس نیا و حبیب ناصر، دستگیر و روانه اداره آگاهی شدند. ظاهرا در اینگونه مواقع نه بروكراسی وجود دارد ونه قانونی. مسئله اعتصاب و تظاهرات كارگران بهیچ وجه به اداره آگاهی مربوط نمی شود،اما آنها كارگران بازداشتی را به اداره آگاهی منتقل و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند . اما كارگران هفت تپه با عزمی راسخ اعلام نموده اند كه از این پس این قبیل برخوردها آنان را مرعوب نخواهد کرد وکارگران با تمام توان به اعتراضات و مبارزات خویش ادامه خواهند داد. آری، امروزه در کشور ما گرسنگان مجرمند و اعتراض برای گرسنگی جرم شناخته می شود، چون همین كارگران گرسنه اگر با هم متحد شوند و از یكدیگر حمایت نمایند ارتشی از گرسنگان خواهند ساخت که بساط گرسنگی و عاملان آن ،یعنی سرمایه داران و نظام سرمایه داری را بر خواهند چید.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری 25/3/1387


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com