اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در ارتباط با جنجال تبلیغاتی رهبری حزب حکمتیست

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩


 

مدتی است که رهبری حزب حکمتیست با انتشار مطالبی در سایتهای اینترنتی، تبلیغات جنجالی بی مقداری را بر علیه کومه له و حزب کمونیست ایران براه انداخته است. شکل این تبلیغات غیر سیاسی، غیر اخلاقی است و تنها در چهارچوب یک عقده گشایی روانی میتوان آنرا درک کرد.  محتوای بهانه ها و مستسمک های آن نیز بر پایه دروغ و کذب محض استوار است چون قرار نیست در هیچ مرجع حقیقی و حقوقی ثابت شوند. این ادعاها بر تحلیل و تفاسیر کارآگاه مابانه، دلبخواهی و نهایتا اتهام زنی متکی است و اساس را بر این گذاشته است که از فرط تکرار، و با مسموم کردن فضای مبارزه سیاسی تعقل انسانهای دور و بر خود را با موهومات بی سر و تهش مسخ کند.

  با همه اینها سوال این است که علت واقعی این ضدیت کور با کومه له و حزب کمونیست ایران چیست؟ واقعیت این است که حزب حکمتیست یک جریان منزوی، حاشیه ای و بی ریشه ای است که از طریق "فیل هوا کردن" و جنجال سازی حیات سیاسی حقیر خود را معنی میکند. رهبری حزب حکمتیست بدنبال شکست های پی در پی و سردرگمی استراتژیکی که بدان گرفتار آمده است اینگونه فرهنگ و رفتارها، اخلاقیات و سبک کار را به  استراتژی و تاکتیک خود تبدیل کرده است. آنها رمز بقای خود را در تداوم این روشها جستجو میکنند. آنها میخواهند به هر قیمتی که شده است "مطرح" باشند، اگر از طریق کار مثبت و متین نشد با آلوده کردن سرچشمه آب هم که شده است اشکالی ندارد.

تئوری آنها این است اگر به هر نرخی  در این دوران" مطرح" بمانند، در این صورت گویا جامعه در شرایط مساعد و در دوران دیگر  آنها را انتخاب خواهد کرد.

  جای تاسف است که برای جمعی که زمانی شرافت سیاسی برایشان  مفهومی  والا داشت، امروز هدف زندگی خود را گم کرده اند و دنیای سیاست آنقدر برایشان حقیر و کوچک شده است که صف انقلاب و ضد انقلاب برایشان بی معنا میشود و مبارزه با دشمن آنقدر برایشان فرعی است که فعلا مبارزه آکتیو با کومه له جای  آنرا برایشان پر میکند تا در فرصتی دیگر موضوع کار دیگری فراهم شود.  با کمال تاسف واقعیت غم انگیز این است که در اثر تداوم این روشها فساد سیاسی و انحطاط اخلاقی در رهبری این جمع آنچنان نهادینه شده است که امید به اصلاح و بازداشتن آنها از پیمودن این راه نامیمون و سرنوشت تراژیکی که پیشارو دارند  را بسیار ضعیف کرده است.

  در پایان سخنی هم داریم با اعضا و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران. آنچه که این جمع میخواهند بعنوان "کمپین تبلیغی" و مضمون فعالیت بخورد صفوف خودشان بدهند، بشدت حقیرانه است، توفان در فنجانی بیش نیست. آنرا اهمال کنید، پشت گوش بیاندازید، ملاحظه خواهید کرد که در دنیای واقعی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بعد از مدتی از این جست و خیز ها خسته خواهند شد و دنبال سوژه دیگری خواهند رفت.

     

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

2 فوریه 2009www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com