نامه دبیر کل کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری به خاتمی در مورد نقض حقوق کارگران در ایران

ترجمه و تکثیر از: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران


١٣ آوریل ٢٠٠٥


آقای رییس جمهور!

به نمایندگی از کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری (ICFTU ) که 145 میلیون کارگر متشکل، در 154 کشور در سراسر جهان را نمایندگی می کند، مجددا به شما نامه می نویسم تا اعتراض شدید خود را در رابطه با اتهامات نسبت داده شده به آقای محمود صالحی و یک رشته دیگر از موارد نقض حقوق اتحادیه ای که اخیرا در ایران صورت گرفته، اعلام کنم.

به ICFTU اطلاع داده شده است که همکاران ما، آقایان محمود صالحی، محسن حکیمی و برهان دیوانگر، برای بار دوم به ترتیب در روزهای چهارم و پنجم آوریل محاکمه شدند؛ ومحاکمه چهار نفر دیگر از هفت نفر سقز، یعنی جلال حسینی، محمد عبدی پور، اسماعیل خودکام و هادی تنومند به دلیل کامل نبودن پرونده به تعویق افتاده است.

ICFTU به ویژه از این امر مضطرب است که محمود صالحی به این دلیل محاکمه شده که با اعضای کمیسیون اعزامی ICFTU در 29 آوریل 2004 تماس گرفته است. طبق اطلاعا ت رسیده به ICFTU، دادستان در کیفرخواست خود، ملاقات آقای صالحی با اعضای کمیسیون را، هم در جلسه دادگاه در تاریخ اویل فوریه و هم در دومین دور این دادگاه جزو اتهامات ایشان در کیفرخواست ذکر کرده است.

بنا به اطلاعات رسیده به ICFTU نمایندگان کارگران در کارخانه نساجی کردستان، بعد از اعتصاب و رسیدن به توافق در ششم ژانویه، مورد اذیت وآذار قرار گرفته و برای بازجویی به وزارت اطلاعات برده می شوند. آقای امینی مسئول کمیته حمایت از کارگران اعتصابی و آقای هادی زراعی هر دو، مورد تهدید قرار می گیرند . در 19 ژانویه آقای امینی متهم می شود که با احزاب سیاسی ارتباط دارد ودر همان تاریخ آقای فرشید بهشتی زاده به اتهام مشابه، تهدید می شود.

بعلاوه ما اطلاع یافته ایم که در جریان یک اعتصاب در کارخانه نساجی فومنات، یکی از بزرگترین کارخانه های نساجی ایران، کارگران با خشونت سرکوب شده اند. خبرگزاری کار ایران "ایلنا" در گزارشی مبسوط، از تظاهرات 500 کارگر این کارخانه در روز 22 ژانویه به دلیل عدم دریاقت حقوق سخن می گوید.

کارگران ضمن تظاهرات، جاده اصلی بین رشت وفومن را مسدود می کنند. گسیل نیروهای انتظامی به محل موجب تنش می گردد.این نیروها بلافاصله به خشونت متوسل می شوند. آنان کارگران را مورد ضرت وشتم قرارمی دهند که در نتیجه بسیاری از کارگران زخمی و تعدای نبز در بیمارستان بستری می شوند.

به گفته اقای حکمت سلطان زاده مدیرموقت کارخانه، حدود 30 نفر پلیس ضد شورش و 10 نفر لباس شخصی به دستور فرماندهان مافوق خود، به کارگران هجوم می آورند که در نتیجه 6 کارگر زخمی می شوند که 3 نفر از آنها به دلیل شدت جراحات در بیمارستان بستری می گردند. یکی از کارگران زخمی، آقای یعغوب صالحی می گوید که اورا چنان زدند که پایش شکست. او و دیگر کارگران زخمی در آخر مجبور می شوند که هزینه بیمارستان را نیز خود بپردازند.

افزون براینها، گزارشهای پیاپی در مورد دستگیرشدن و مورد تهدید قرار گرفتن نمایندگان کانون صنفی معلمان، موجبات نگرنی ICFTU را فراهم کرده است. طبق گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی در سال گذشته، دبیر انجمن صنفی معلمان و سخن گوی این انجمن، در تاریخ 12 ژوییه 2004 دستگیر می شوند. در اوایل امسال، ما گزارشهای تاًِِیید نشده ای را مبنی بر تهدید معلمان و دستگیرهای دیگر در استان مازندران در یافت کرده ایم. بعلاوه به ما گزارش شده است که در روزهای 17 و18 ژانویه، پرستاران در تهران دست به یک رشته تجمع اعتراضی می زنند ودر بیمارستانهای دولتی و وابسته به دانشگاه با خواست افزایش حقوق وبهبود شرایط کار، اعتصاب می کنند. پرستاران در آغاز کوشش می کنند که برای اعتراض خود مجوز دریافت کنند. اما مقامات در عوض، ضمن تهدید سازمان دهندگان این حرکت، تلاش می کنند که با مرعوب کردن آنان، از این اقدام اعتراضی جلوگیری کنند. مقامات دانشگاه نیز پرستاران را تهدید می کنند که در صورت اعتصاب، اخراج خواهند شد. بعلاوه ICFTU از خبر حکم احضار شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال200، کسی که ما با او در تماس هستیم، در تاریخ 12 ژانویه 2004 نگران است. تحت پیگرد قرار دادن فعالین حقوق بشر وفعالین اتحادیه ای مانند شیزین عبادی و هفت نفر از همکاران ما در سقز به ناگزیر چهره ایران را در خارج، لکه دار خواهد کرد.

بعلاوه دولت ایران به دلیل عضویت اش در سازمان جهانی کار ( ILO) ملزم به رعایت استانداردهای جهانی کار است. بنابراین دولت شما باید به حق مشروع کارگران برای اعتصاب و بستن قراردادهای دستجمعی احترام بگذارد.

بنابراین ICFTU از شما می خواهد که تضمین کنید که نیروهای امنیتی به کارگران اعتصابی و نمایندگان کارگران حمله نکنند و آنان را مورد تهدید و ارعاب قرار ندهند.

ICFTU از این پس نیر همچون گذشته شرایط کارگران در ایران را بطور دقیق تحت نظز قرار خواهد داد و در صورت تکرار نقض حقوق اتحادیه ای، از رساندن گزارش آن به "کمیته آزادی تشکل" سازمان جهانی کار( ILO) درنگ نخواهد کرد. ICFTU نقض حقوق اتحادیه ای توسط دولت شما را به نهادهای اتحادیه اروپا گزارش کرده است و در آینده نیز چنین خواهد کرد.

ما منتظر اقدام فوری و موثر شما در باره همه این مسایل هستیم.

با احترام

دبیر کل کنفدراسیدن جهانی اتحادیه های آزاد کارگری.

ارسال همزمان به:
نیل کیرنی: دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران نساجی ، پوشاک و چرم
فرد وان لیوون: دبیر کل اموزش و پرورش


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com