دستگيريهاى روز کارگر در ايران:

کنفدراسيون جهانى اتحاديه‌هاى آزاد به سازمان جهانى کار شکايت رسمى مى‌کند


بدنبال دستگيرى چهل نفر در راهپيمايى روز کارگر در اول ماه مه ٢٠٠٤ در سقز، از شهرهاى استان کردستان ايران، کنفدراسيون جهانى اتحاديه‌هاى کارگرى آزاد يک شکايت رسمى به سازمان جهانى کار روز يکشنبه ٢ مه ارائه داده است. آى‌سى‌اف‌تى‌يو همچنين از دبيرکل سازمان جهانى کار، آقاى خوان سوماويا، درخواست کرده که براى آزادى دستگيرشدگان فوراً با مقامات تهران مداخله نمايند.

طبق اطلاعات آى‌سى‌اف‌تى‌يو، ‌صدها کارگر و خانواده‌هايشان در يک تظاهرات و راهپيمايى مسالمت‌آميز در بزرگداشت روز کارگر در شهر سقز شرکت کرده بودند. مراسم توسط "شوراى اول ماه مه" که تشکلى‌ست از فعالين کارگرى سقز که مستقل از نهادهاى تحت کنترل حکومت فعاليت مى‌کنند سازمان داده شده بود.

در حدود ساعت ٥ بعد‌از‌ظهر، تظاهرات کنندگان مورد حمله نيروهاى انتظامى که شامل "لباس شخصيها" نيز مى‌شدند قرار گرفتند. طبق گزارشات موجود، بيش از ٤٠ نفر از شرکت کنندگان در اين مراسم دستگير و روانه زندان شدند. از ميان افراد دستگير شده از آقاى محمود صالحى، رهبر سرشناس کارگرى که در سال ٢٠٠١ نيز به مدت ١٠ ماه در بازداشت بودند، جلال حسينى، از رهبران محلى کارگرى و محسن حکيمى فعال سرشناس و عضو کانون نويسندگان ايران مى‌توان نام برد.

نيروهاى انتطامى، بدنبال اين دستگيريها، به منزل مسکونى محمود صالحى يورش بردند و کامپيوتر و اسناد وى را توقيف کردند. گفته ميشود که خانواده‌هاى کارگران دستگير شده و ديگر اهالى شهر در بيرون دفاتر نيروهاى امنيتى و انتظامى تجمع کرده و خواهان آزادى دستگيرشدگان هستند.

آى‌سى‌اف‌تى‌يو بطور ويژه نگران است که آقايان صالحى و حکيمى دو روز پيش از دستگيريشان با هيئت اين کنفدراسيون جهانى کارگرى که هفته گذشته به ايران رفته بود ملاقات کرده بودند. اين هيئت کاملاً از نزديک توسط نيروهاى امنيتى کنترل شده بود. آى‌سى‌اف‌تى‌يو معتقد است که تفتيش منزل محمود صالحى و ضبط کامپيوتر وى با تماسهاى ايشان با اين کنفدراسيون ارتباط مستقيم دارد.

کنفدراسيون جهانى اتحاديه‌هاى آزاد اين موضوع را به پرونده شکايت جارى خود عليه ايران در باره کشتار چهار کارگر اعتصابى در شهر بابک که در اوايل امسال به کميته آزادى تشکل تسليم کرده است اضافه مى‌کند. (شماره پرونده ٢٣٢٣)

کنفدراسيون جهانى اتحاديه‌هاى کارگرى آزاد ١٥٠ ميليون کارگر را از طريق ٢٣٣ مراکز اتحاديه‌اى در ١٥٢ کشور جهان نمايندگى ميکند.

براى کسب اطلاعات بيشتر لطفا با بخش مطبوعاتى کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد با شماره هاى زير تماس بگيريد:

32 2 2240206

32 476621018


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com