سلام و درود بر مردان و زنان مبارزو آزادی خواه ؛

"هیئت موسس سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه "


مرداد ١٣٨٧- اگوست ٢٠٠٨


سلام و درود بر مردان و زنان مبارزو آزادی خواه ؛

اکنون شهر سنندج و مبارزین آن به حفظ سنتهای انقلابی از جمله برگزاری هر ساله مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر و 8 مارس روزحهانی زن ، و گلگشت های دسته جمعی آزادیخواهی به مناسبت های مختلف همچون نور امیدی بر پیشانی و جود جنبش ها ی اعتراضی می درخشد.درود بر تمامی فعالین جنبش کارگری که هر ساله به برگزاری روز جهانی کارگردر سنندج اقدام نموده اند . ما شنیدیم که برای دوستانمان به خاطر برگزاری روز حهانی کارگر احکام زندان و ضربات شلاق صادر شده که ما شدیدا این احکام را محکوم میکنیم و ابن را خشم و غضب حامیان استثمارنسبت به فعالین کارگری میدانیم. ما کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نسبت به این اقدامات غیر انسانی و ظالمانه شدیدا" اعتراض داریم و از فعالین کارگری در ایران و تمام نقاط دنیا انتظار داریم نسبت به این عمل غیر انسانی به مسئولین جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواستار لغو احکا م بوده و همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط فعال کارگری آقای افشین شمس می باشیم.

به امید اتحاد بین  تمامی کارگران در همه نقاط دنیا

"هیئت موسس سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه "

20/5/87

باز تکثیر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com