بازهم سود جوئی بیشترکارفرمایان فاجعه آفرید
و باعث مرگ دهها کارگر شد

کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری


خرداد ١٣٨٧- جون ٢٠٠٨


در اثر آتش سوزی روز یکشنبه 5 خرداد 1387 دردو کارخانه تولید مواد شیمیایی به نامهای کیمیا گستران سپهر و کیمیاگران امروزدراطراف شازند اراک طی همان ساعات اولیه 21 کارگر جانشان را از دست دادند و دهها نفرنیزمجروح شدند که میزان سوختگی اکثر آنها بین 70 تا100 درصد اعلام گردید. در مصاحبه با روزنامه سرمایه حبیبی مسئول واحد کارشناسی و ایمنی سازمان آتش نشانی اراک عدم ایمنی محیط کاررا علت آتش سوزی دانست. طبق گفته وی با وجود آنکه تولید دو کارخانه نامبرده مواد اشتعال زا از جمله ضد یخ ، الکل ،مواد پاک کننده وشوینده است و این مراکز در عین حال در دست تعمیر بوده است نمی بایست کارگران در آن موقع حضور می داشتند.

روزی نیست که سوانح ناشی از کاردر چهار گوشه جهان از کارگران قربانی نگیرد و این نه امری اتفاقی بلکه مستقیما محصول سود آوری بیشترکارفرما و دولت سیاسی شان است . اگر چه در جاهایی که اقتصاد سرمایه داری قدمت طولانی تری دارد و کارگران با مبارزه خود توانسته اند تا حدودی شرایط بهتری را که در قوانین مربوط به کارمستتر است به کارفرماها و دولت ها تحمیل کنند ولی در کشورهایی اززمره ایران این تناسب فاجعه بار است و آماربالایی از سوانح کارکه به مرگ کارگران منجر میشود را نشان می دهد.

تاریخ سرمایه داری و تجارب روزمره کارگران از آن به عینه نشان داده است که در چهارچوب قوانین جامعه موجود که بر پایه افزایش سودآوری به نفع طبقه سرمایه دار قرار دارد هیچ گونه تغییری در جهت منافع اکثزیت جامعه حاصل نمی شود مگر با مبارزه متشکل و اعلام خواست روشن از جانب بخشهای مختلف طبقه کارگر، عاملی که رژیمهای ضد کارگر و ارتجاعی امثال خمهوری اسلامی را مرعوب خویش کند .

در گرماگرم مبارزات کارگری و ازجمله مبارزات جاری کارگران نیشکر هفت تپه که با نیروی همبستگی در اعتصاب بر حق خویش بسر میبرند میتوان از کارگران جان باخته کارخانه های شازند اراک یاد کرد و بهبود شرایط ایمنی کار را در کارخانه ها ومحیط کارخواستار شد.کارگران و خانواده های حادثه دیده با تجمع و پی گیری ماجرای انفجار و علل آن، خواست فوری خود را دال برتامین زندگی خانواده های جان باختگان و مجروحین ، تامین خسارت و هزینه های معالجه و در اختیار گذاشتن امکانات لازم برای خانواده های آسیب دیده گان اعلام و تحقق آن را به دولت و کارفرما تحمیل کنند.

ما ضمن تسلیت این فاجعه به خانوادههای کارگران جانباخته و اعلام همدردی با آنها، ازطبقه کارگر وفعالین جنبش های اجتماعی همچون زنان، دانشجویان و بویژه وکلای انسان دوست خواستاریم که به یاری خانوادههای جان باختگان و مصدومین بشتابند و کارفرمایان حریص و سودجو را بدلیل آفریدن این فاجعه که انرا باید یک قتل عام عمدی نامید، دادگاهی، محکوم و واداربه پرداخت غرامت مالی نمایند.همچنین مقامات مسئول دولتی را مورد بازخواست جدی قرار دهند.

کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری

خرداد 1387


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com