شکست خیمه شب بازی در هفت تپه

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری


اسفند ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩


وقتی مدیریت و کارفرما و همچنین عوامل اطلاعات در جلوگیری از ادامه ی فعالیت سندیکا ی هفت تپه نا امید شدند سعی کردند کارگران را تشویق کنند شورای اسلامی کار تشکیل دهند. از مدتی قبل عوامل اطلاعات، اداره ی کار و کارفرما در نظر داشتند با ایجاد شکاف میان اعضای سندیکای و بازجویی اعضای هیئت مدیره زمینه ی متلاشی شدن سندیکای هفت تپه را فراهم کنند.اکنون نیز آقای رحیم بساک یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران، در همین رابطه در بازداشت اطلاعات شوش میباشد.

از طرفی شخصی به نام جاسم قاسم پور مسوول آموزش- روابط صنعتی به تحریک عوامل دولتی تلاش می کرد با ایجاد تفرقه میان کارگران، آن ها را ترغیب کند به جای طرفداری از سندیکا، شورای اسلامی کار تشکیل دهند و با صحبت های خود چند نفر از کارگران را تحت تأثیر قرار داده و نسبت به سندیکا بدبین کند و با این حرف که سندیکا به درد نمی خورد و شورای اسلامی مفید است کارگران را به پای انتخابات برای تشکیل شورای اسلامی بروند. 5 نفر از کارگران خود را برای شورای اسلامی کار کاندیدا کردند ولی وقتی از سوی سایر کارگران با مخالفت نسبت به این اقدام خود مواجه شدند، تصمیم به استعفاء از کاندیداتوری گرفتند و برگه ی استعفای خود را نیز تسلیم کردند. اداره ی اطلاعات آن ها را در محل آن اداره تهدید کرد و آنان را مجبور به پس گرفتن استعفای خود کرد.

اما این کاندیداها به کارگران اعلام کرده اند که ما به اجبار و تهدید مجبور به کاندیداتوری شدیم و " لطفاً به ما رأی ندهید".

بالاخره در تاریخ 5 اسفند توسط کارمند فوق الذکر بساط انتخابات فرمایشی شورای اسلامی برپا شد اما فقط 30 نفر از پرسنل در آن شرکت کردند که حدود 15 نفر از آنان را کارمندان تشکیل می دادند. کارگرانی که از برپایی چنین خیمه شب بازی خشمگین بودند، از تمام مراحل این انتخابات فرمایشی عکس و فیلم تهیه کردند تا به گفته ی خودشان" بعداً کسی نتواند ادعا کند این انتخابات با حضور پرشور کارگران برگزار شده است". هم چنین کارگران در روز انتخابات به محل کار آقای جاسم قاسم پور رفتند که او بعد از قفل کردن اتاق کارش از آن محل گریخته است.

کارگران هفت تپه که در طی مبازات اخیر ، موفقیت های خود را به واسطه ی اتحاد بین خودشان و امید نبستن به دولت و کارفرما به دست آورده بودند با تحریم این انتخابات فرمایشی، بار دیگر بر حمایت از تشکل مستقل خودشان صحه گذاشتند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

6/12/1387

www.komitteyehamahangi.com

komite.hamahangi@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com