هشت(8) مارس روزجهانی زن را گرامی می داریم

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره 17

اسفند ١٣٨٨- مارچ ٢٠١٠


بار دیگر در آستانه فرارسیدن روز جهانی زن صدای اعتراضمان را نسبت به این رژیم ضد زن بلند می کنیم. اما امسال با سال های قبل متفاوت است، امسال جنبش مردم در مقابل این حکومت به خیابان آمده وصدای اعتراضشان را بلند نموده اند؛ مبارزه برای آزادی، برابری و رفع هر گونه ستم، استثمار، فقر و ... اما همه اینها بدون رفع تبعیض جنسی و بی حقوقی از زنان ممکن نیست. در جریان مبارزه مردمی، زنان نقش بسزایی داشتند و عملا جایگاه و شأن بالاتری یافتند؛ زنان دوش به دوش مردان در جریان پیکارهای خیابانی و مقاومت در مقابل سرکوب گران حضور داشته و نشان دادند که یک پایه اصلی مبارزات هستند. امروز مبارزه جنبش زنان، با جنبش مردمی و مهمتر از همه جنبش کارگری گره خورده و ارتباط لاینفکی بین این جنبش ها وجود دارد و هر یک جزئی از جنبش بزرگی است که مبارزه طبقاتی را پیش خواهند برد و در نهایت با ایجاد یک حکومت کارگری بساط همه تبعیض ها و از جمله نابرابری جنسی را بر خواهند چید.

باید به مناسبت این روز مطالبات اقتصادی زنان کارگر و اکثریت زنان که تحت شدیدترین فشار های اقتصادی قرار دارند را برجسته نماییم، تا همه بدانند که این حکومت سرمایه، فقر و بیکاری و استثمار مضاعف و کار بی اجر و مزد خانگی را به اکثریت زنان تحمیل نموده. و ضروری است همه اینها را افشا و علیه آن مبارزه نماییم؛ مبارزه زنان برای رهایی عمری به درازای مبارزه طبقاتی دارد و در واقع رهایی آنها جز از طریق حل تضادهای طبقاتی ممکن نیست.

در این روز واضح است که رژیم نیز با تمام امکانات به مقابله خواهد آمد، اما باز هم روشن است که تجمعات و مراسم هایی برگزار خواهد گردید و آنها قادر نیستند از برگزاری همه آنها جلوگیری نمایند.

روز زن با وجود استبداد شدید حاکم بر جامعه ما، به یک روز و مراسم تثبیت شده تبدیل گردیده و حاکمان نمی توانند با سرکوب و ارعاب مانع برگزاری مراسم و یا مراسم ها در این روز گردند. جنبش زنان روز به روز قدرتمند تر می گردد و بعنوان متحد قوی جنبش کارگری و سایر جنبش های آزادیخواهانه در راه رهایی واقعی و کامل زنان و برای نابودی سرمایه داری به پیش خواهد رفت.

زنده باد جنبش کارگری، زنده باد جنبش زنان

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

10/12/88

mdehgan@ymail.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com