همبستگی وحمایت از بیانیه مشترک تشکل های کارگری

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره ٤٧

اردیبهشت ١٣٩٠- آپریل ٢٠١١


ما کارگران سوسیالیست در راستای برگزاری هر چه با شکوهتر مراسم روز جهانی کارگر و با توجه به ضرورت اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر کارگران دراین روز ضمن تاکید بر فراخوان قبلی برای برگزاری مراسم در خیابان ها از بیانیه مشترک هفت تشکل کارگری حمایت نموده و به سهم خود سعی در برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم داریم.

 روز جهانی کارگر و مبارزه ما کارگران نه سبز است و نه اصلاح طلبانه، مبارزه ما مبارزه‌ایست برای نابودی سرمایه داری و برپایی انقلاب سرخ کارگری برای محو استثمار و کسب آزادی واقعی.

 هر سال کارگران جهان این روز را علیه سرمایه داری جهانی باشکوه تر از سال قبل بر گزار می کنند و بدین شکل تعمیق مبارزه طبقاتی در این روز متبلور می گردد و به پیش می رود

 کارگران جهان متحد شوید!

 زنده باد اول ماه می روز جهانی کارگر

 کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

آدرس های اینترنتی ما :

 http://komitekargari.co.cc

http://kommiteks.blogspot.com

http://kargaranesocialist.co.cc


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com