شدت وخامت وضعیت جسمانی محمود صالحی

کمیته دفاع از محمود صالحی


٢٢ بهمن ١٣٨٦


اطلاعیه؛

به اطلاع میرسانیم که شماره حساب بانکی نجیبه صالحزاده تغییر کرده است.
شماره حساب جدید بانکی نجیبه صالح زاده به صورت زیر است:
سقز - بانک تجارت - بلوار کشاورز -
شماره حساب: 55091/49255
به نام نجیبه صالح زاده .
جهت اطلاع بیشتر، لطفا با نجیبه صالحزاده و یا با کمیته دفاع از محمود صالحی تماس بگیرید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شدت وخامت وضعیت جسمانی محمود صالحی

طبق گزارش رسیده، وخامت وضعیت جسمانی محمود صالحی شدت گرفته است. به گفته نجیبه صالحزاده که اخیرا به ملاقات محمود صالحی رفته بود، یکی از رگهای حساس در سمت چپ گردن وی دچار گرفتگی شده و همین مانع رسیدن خون کافی به مغز شده است. نجیبه صالحزاده می‌افزاید که "محمود مرتبا بیهوش میشود، نمیتواند با صدای بلند حرف بزند و حتی توان و انرژی حرف زدن را ندارد".

لازم به ذکر است که کار به دستان زندان مرکزی شهر سنندج، "دکتر ویسانی‌فر" پزشک متخصص مغز و اعصاب را جهت مداوای جزئی محمود صالحی به زندان راه داده‌اند. "دکتر ویسانی‌فر" ضمن اشاره به وخامت وضعیت جسمی محمود صالحی تعدادی دارو را تجویز کرده است. طبق اظهارات پزشکان متخصص مغز و اعصاب، نرسیدن خون کافی به مغز کاملا خطرناک است و میتواند سکته مغزی را به دنبال داشته باشد.

قابل ذکر است که بارها پزشکان متخصص در بیمارستان توحید، اسرار کرده‌اند که محمود صالحی باید مرتبا تحت مداوا باشد، اما کار به دستان و ماموران زندان به توصیه پزشکان هیچ توجهی نکرده‌اند. محمود صالحی هم اکنون با وضعیتی اسفار در زندان مرکزی شهر سنندج به سر میبرد.

کمیته دفاع از محمود صالحی
22 بهمن 1386
kdms50@yahoo.com
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com