کمیته هماهنگی مدافع ایجاد شورای اسلامی شد

رضا مقدم

بهمن ١٣٨٩- فوریه ٢٠١١


به نقل از ستون یادداشتها و نکته ها در سایت کارگر امروز

رضا مقدم – یازدهم بهمن 1389

در فضای پر التهاب فاجعه خونین ایران خودرو "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" خواهان ایجاد شورای اسلامی در ایران خودرو شد! (1) شوراهای اسلامی در پیشگاه جنبش کارگری ایران چنان افشا شده اند که بیان چند نکته در این مورد کافی است.

1 - هنوز خانوداه ها بدنبال محل دفن عزیزان خود هستند که با فریاد مرگ بر ولایت فقیه در خیابانها کشته شده اند، اینها خواهان تشکل شورای اسلامی شده اند که مطابق قوانین آن نمایندگانش باید التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشند. و بعلاوه کاندیداهایش باید از صافی یک هیات تشخیص صلاحیت که یکی از آنها انجمن اسلامی است، عبور کنند. (2) یعنی کارگران باید به تعدادی از کسانی رای دهند که قبلا از صافی های ارگانهای وابسته به رژیم اسلامی گذشته اند. فعالین جناح چپ جنبش کارگری سالها برای افشا و انحلال شوراهای اسلامی مبارزه کرده اند. سالها علیه سیاست گرایش راست جنبش کارگری که خواهان فعالیت در شوراهای اسلامی و "تسخیر از درون" آنها بود مبارزه کرده اند و طبعا اجازه نخواهند داد شورای اسلامی جا پایی در کارخانه ایران خودرو باز کنند. هنگامی که خود رژیم اسلامی برای بقایش تلاش می کنند اینها تحت نام کمیته هماهنگی دارند جا پا برایش در ایران خودرو درست می کنند. شما باید نام خود را به "کمیته هماهنگی برای ایجاد شورای اسلامی" تغییر دهید زیرا دفاع از ایجاد شورای اسلامی تحت هیچ تفسیری متکی بر بیانیه اعلام موجودیتان نیست. البته همه فعالین جنبش کارگری می دانند که بدنه اصلی کمیته هماهنگی اکنون با نام "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری" فعالیت می کند و ربطی به اینها ندارند.

2 – اینها گفته اند "تا آنجا که به اسم این تشکل مربوط می شود مهم نیست که اسم آن شورای اسلامی کار یا چیز دیگر باشد." اینها مخالف سندیکای شرکت واحد و هفت تپه بودند و هستند به این دلیل که نامشان سندیکا است. نه نمایندگان این سندیکاها قانونا می بایست به ولی فقیه التزام می داشتند و کاندیداهایشان می بایست از صافی ارگانهای رژیم اسلامی عبور می کردند. چرا برای اینها قبلا نام مهم بود و الان مهم نیست. چرا تشکیل شورای اسلامی با اجازه کارفرما و دولت در ایران خودرو گامی به پیش است اما تشکیل سندکای واحد و هفت تپه بدون اجازه از کارفرما و دولت و علیرغم حمله چاقوکشان شوراهای اسلامی نظیر صادقی، گامی به پیش نبود.

در پایان، فعالین گرایش راست جنبش کارگری که از نظر سیاسی تحت تاثیر حزب توده و اکثریت بودند در دهه شصت سرنوشت سیاسی خود را به رژیم اسلامی و ارگانهایش در کارخانجات که شوراهای اسلامی بودند، گره زدند، آیا می توانید توضیح دهید که چرا اکنون که رژیم اسلامی در میان مردم ایران در چنین موقعیتی قرار دارد، تصمیم گرفته اید که سرنوشت خودتان را به سرنوشت شوراهای اسلامی که ارگانهای رژیم اسلامی در کارخانجات هستند، گره بزنید؟

زیر نویس:

1 – اطلاعیه کمیته هماهنگی ضمیمه همین یادداشت است.

2 - رجوع کنید به کتاب "نقد و بررسی شوراهای اسلامی"، رضا مقدم، مرداد 1369

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

در روز پنج شنبه 7/11/89 در تجمع چند هزار نفری کارگران ایران خودرو در محل حادثه مرگباری که منجر به جان باختن و مصدومیت بیش از 20 تن از کارگران شد،

کارگران 27 مورد از خواست های خود را به مدیرعامل شرکت   - نجم الدین -  دادند و از او خواستند به آن ها جواب دهد. اگرچه نجم الدین برای پاسخ تا 15 اسفند مهلت خواست، اما در همان جا با بسیاری از این خواست ها موافقت کرد. یکی از این خواست ها، ایجاد تشکل بود. کارگران این خواست را به صورت شورای کارگری مطرح کردند و نجم الدین نیز خواست ایجاد شورای کارگری را پذیرفت. بی تردید، منظور نجم الدین از شورا همان شورای اسلامی کار است. افزون بر این، نجم الدین حتی همین شورای اسلامی کار و وعده تحقق آن در شش ماه آینده را نیز تحت فشار کنونی کارگران و برای فرونشاندن خشم آن ها پذیرفته است. اما در شرایط کنونی نفس قبولاندن تشکل کارگری به این مزدور سرمایه حتی به صورت وعده شورای اسلامی کار نیز یک قدم به پیش است.  اکنون یک برگ برنده در دست کارگران ایران خودرو است و آنان باید بتوانند با این برگ برنده خوب بازی کنند. تا آنجا که به اسم این تشکل مربوط می شود مهم نیست که اسم آن شورای اسلامی کار یا چیز دیگر باشد. اسم تشکل کارگران نساجی کردستان در سنندج، شورای اسلامی کار بود. اما همان شورای اسلامی کار نقش مهمی در مبارزات کارگران آن کارخانه داشت، به طوری که به عنوان مثال یک اعتصاب پرقدرت دوماهه را با موفقیت رهبری کرد. مهم این است که اولا کارگران این خواست خود را با جدیت تمام پیگیری کنند و از نجم الدین بخواهند که به وعده خود عمل کند. ثانیا از هم اکنون بحث در مورد چگونگی ایجاد این تشکل و تدارک شرکت تک تک کارگران در مجمع عمومی چندین هزار نفری  و بالاخره انتخاب نمایندگان واقعی خود را مطرح کنند و پیش ببرند. کارگران می توانند و باید تمام توطئه ها و ترفندهای ضدکارگری نهادهای گوناگون سرمایه برای جلوگیری از ایجاد تشکل را نقش بر آب کنند، به شرط آن که واقعا بخواهند متحد و متشکل شوند. اگر چنین فرایندی از هم اکنون از سوی کارگران به ویژه کارگران فعال و پیشرو سالن ها و شیفت های مختلف با جدیت و پشتکار لازم پیگیری شود، به رغم تمام مخالفت ها و کارشکنی های مدیریت و حراست و وزارت کار و دیگر نهادهای سرمایه، تشکل شورایی توده کارگران ایران خودرو- حتی تحت نام شورای اسلامی کار – می تواند به سنگر مهمی برای مبارزه کارگران با نظام سرمایه داری تبدیل شود. از یاد نبریم که چند سال پیش در همین ایران خودرو یک شورای اسلامی کار وجود داشت که مدیریت وقت آن را برنتابید و منحل کرد، به این دلیل که از منافع کارگران در مقابل مدیریت سرمایه سالار کارخانه دفاع می کرد. اکنون که مدیریت تحت فشار کارگران و در واقع برای زایل کردن نقش بی چون و چرای خود در کشتار کارگران با ایجاد مجدد شورای اسلامی کار موافقت کرده است، کارگران باید از این فرصت استفاده کنند و آنچه را که از شورای واقعی کارگری مورد نظر دارند در عمل پیاده کنند. ما به سهم خود برای کارگران ایران خودرو در استفاده از این فرصت - که به بهای خون همکارانشان به دست آمده است - آرزوی موفقیت می کنیم

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

نهم بهمن 1389


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com