نامه ای از کوروش از کارگران نیشکر هفت تپه

کوروش


مرداد ١٣٨٧- اگوست ٢٠٠٨


باسلام و ارادت خدمت دوستان در کمیته هماهنگی یرای کمک به ایحاد تشکل های کارگری و فعالان جنبش کارگری.

ما کارگران هفت تپه با شعار، "کارگرهفت تپه ایم گرسنه ایم" و "این بچه ی گرسنه وعده سرش نمیشه" اعتراضات خود را شروع کردیم. این شعار نیست بلکه حقیقت تلخی است که بر جامعه ما حاکم است و اکثریت مردم ما با آن دست به گریبانند و روز به روز رو به فزونی میباشد و لکه ننگی است بر پیشانی حاکمان بی‌لیاقت وعافیت طلب و این امر به قدرت خود باقی خواهد ماند تا زمانی که ما همگی دریک صف نبا شیم.

دوستان عزیز؛ سرمایه داران، همیشه به فکر اندوخته‌های خود میباشند و در اندیشه هر چه بیشتر استثمار کردن طبقه کارگر هستند، اما امروز ما شاهد آن هستیم که گروهی از این مردم رنج کشیده به این بی‌عدالتی‌ها و ستمگری‌ها، جوابی دندان شکن داده‌اند و در حال مبارزه با آن هستند. هر چند پراکنده ولی مداوم و مستمر و این گروه از جامعه یعنی کارگران هستند که به خود آمده‌اند که چرا از زحمتی که می کشند گنج آن در جیب گردن کلفتان برود. امروز مبارزه‌ای در حال شکل گیری است که ریشه در تاریخ دارد. این مبارزه در اتحاد ما کارگران می باشد که با تشکل‌های چند نفره و چندین نفری رو به پیشرفت است و ما شاهد این پیشرفت‌های فوق‌العاده در تمام زمینه‌های مبارزاتی هستیم و ما کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دراین راه، راه رهائی از یوغ استثمار دست در دست دیگر مبارزان در جنبش‌های کارگری گذاشته‌ایم، امیدواریم که در این اتحاد و یکپارچگی انسجام بیشتری داشته باشیم.

  به امید هر چه قوی ترشدن شدن تشکل های کارگری .

    به امید پیروزی و سربلند در تمامی مرا حل زندگی

کوروش ازکا رگران نیشکر هفت تپه

10/05/87


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com