"بیانیه ی پايانيِ مراسم همبستگی با کارگران هفت تپه"

هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه


تیر ١٣٨٧- حولای ٢٠٠٨


50 روز از اعتصاب، تظاهرات و تجمعات اعتراضی اخیر کارگران نیشکر هفت تپه برای دریافت سه ماه دستمزد معوقه ی خود می گذرد. طی این مدت کارگران بارها برای دریافت مطالبات شان به مسئولان مراجعه کرده، اما نه تنها پاسخی دریافت نکرده اند، بلکه مورد خشونت و سرکوب نیز قرار گرفته اند. نیروی انتظامی بارها به صفوف تظاهر کنندگان حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده است، که به واسطه ی آن، به دفعات شماری از کارگران زخمی و بازداشت شده اند.

کارگران هفت تپه اکنون در بدترین وضعیت معیشتی قرار دارند و بدون هیچ امیدی به آینده، خود و خانواده های شان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.

خواست های اصلی کارگران هفت تپه، در تجمعات اعتراضی اخیر، پرداخت دستمزد و مطالبات معوقه، رفع پیگرد و دستگیری کارگران، برداشته شدن هرگونه فشار از فعالان کارگری و همچنین به رسمیت شناخته شدن سندیکا در این واحد تولیدی است.

مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، امروز مطالبات کارگران ایران است. بر ماست به طور گسترده از کارگران هفت تپه حمایت کنیم و اجازه ندهیم آن ها و خانواده های شان، آواره و گرسنه رها شوند.

ما از همه ی کارگران و همه ی وجدان های آگاه و بیدار جامعه می خواهیم، کارگران هفت تپه را در این شرایط سخت تنها نگذارند و به هر طریق ممکن به حمایت از آنان برخیزند.

ما همچنین از تشکل های کارگری جهانی می خواهیم، سرکوب کارگران هفت تپه توسط نظام سرمایه داری ایران را محکوم کرده و از هم طبقه ای های خود حمایت جدی و مؤثر به عمل آورند.

4/3/1387

هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

هيئت بازگشايي سندیکای كارگران نقاش و تزئينات ساختمان

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

انجمن فرهنگی، حمایتی کارگران(آوای کار)

کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

کمیته ی دفاع از محمود صالحی

شورای زنان

جمعی از فعالین کارگری

جمعي از كارگران شركت وزنه

کمیته ی دفاع از محمد جراحی

جمعی از کارگران چینی گیلان


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com