روز جهانی کارگر به صحنه نبرد تمام عیار کارگران خوزستان با یگان های ویژه پاسداران مبدل شد

اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان

اردیبهشت ١٣٩٠- می ٢٠١١


اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان: امروز و در 11 اردیبهشت ( اول ماه می روز جهانی کارگر ) کارگران با غیرت شهر های مختلف استان خوزستان به طور چشم گیر به همراه خانوادهایشان دست به تجمعات اعتراضی زدند.  کارگران با سر دادن شعارهایی خواستار پرداخت مطالبات و حقوق قانونی خود شدند و شعار :

کارگر کارگر اتحاد اتحاد- 11 اردیبهشت روز جهانی ماست تشکل اعتصاب حق مسلم ماست – کارگران جهان اتحاد اتحاد

کارگران جهان این اخرین پیام است                 امپریالیسم جهانی دیگر کارش تمام است

کارتهای اعتباری دانه توی دام است                 قرار داد موقت دیگر کارش تمام است

شروع به شعار دادن کردند و در میادین شهرهای اندیمشک ، دزفول ، شوشتر ، مسجد سلیمان ، ماهشهر ، بندر امام دست به تجمع گسترده زدند .

در شهر اهواز حدود بیش از 30 هزار کارگر که قصد به هم پیوستن درمنطقه مرکز شهر را داشتند با بستن خیابان های فرعی از سوی ماموران و پرتاب گاز اشک آور و پاشیدن اسپره های حاوی پودر فلفل به صورت کارگران با انان به مقابله برخواستند .گزارش های  رسیده به اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان حاکی از دستگیری عده زیادی از کارگران دارد . در شهر اندیمشک ماموران در حالی که سعی در پراکنده کردن کارگران داشتند با استفاده از باتون و پاشیدن آب فشار قوی به کارگران باعث پراکنده شدن انها گردیدند .گزارشها از شوشتر حاکیست درگیری شدید میان کارگران و عده زیادی از جوانان بیکار منطقه و مامورین یگان ویژه پاسدارن رخ داده است . بعد از ظهر امروز ساعت 5 مامورین لباس شخصی با مراجعه به منزل ریئس اتحادیه مستقل کارگری دزفول آقای فرشید محمد زاده اقدام به دستگیری وی و سه تن از اعضای هیئت رئیسه این اتحادیه به نام های رضا گرجی ، جعفر تقی نژاد ، حمید رضا سلوکی نمودند .

همچنین در شهر های رامهرمز و ایذه گزارش هایی از تجمعات کارگری گزارش شده است . در ماهشهر و بندر امام مامورین با پرتاب گاز اشک آور به صف کارگران معترض مجتمع های پترو شیمی حمله ور شدند و انان را مورد ضرب و شطم قرار دادند .

گزارشهای تکمیلی متعابقا اعلام خواهد شد .

اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com