تکذیب نامه محمود صالحی
این توطئه ها باید کشف و خنثی شود


اول تیر ١٣٨٤ - ٢٢ ژوئن ٢٠٠٥


امروز سه شنبه 31 خرداد 1384 (21 ژوئن 2005) مطلع شدم که مطلبی با امضای من و در تاریخ 15 ژوئن درباره انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سایت روزنه درج شده است. بدینوسیله اعلام میکنم که این نوشته از من نیست و هیچ ربطی به من ندارد.

نظرات سیاسی و فعالیتهای من از کسی پنهان نیست و نظراتم درباره این انتخابات هم در سایتهای اینترنتی وجود دارد و همگی آنها برای هر فردی که بخواهد قابل دسترس است.

من انتشار چنین مطلبی را یک توطئه آشکار علیه خودم می دانم و از تمامی انسانهای شریف توقع دارم که من را درکشف جریانات و یا افرادی که در آن دست داشته اند یاری و کمک کنند.

همه باید بدانند که هر چقدر جنبش کارگری ایران پیشروی کند توطئه علیه فعالین جنبش کارگری هم گسترش می یابد و کلیه فعالین جنبش کارگری باید کاملا هوشیار باشند.

من قاطعانه از مسئولین سایت روزنه می خواهم که اولا این مطلب را سریعا از روی سایت خود بردارند و دوما با کمک متخصصان کامپیوتری که دارند من را در کشف و خنثی کردن این توطئه کثیف که علیه خود سایت روزنه هم هست کمک کنند.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com