نبض جنبش کارگری ایران در ماهشهر می زند

رضا مقدم

مهر ١٣٩٠- اکتبر ٢٠١١


رضا مقدم – هشتم اکتبر 2011

پس از سالها جنبش کارگری ایران شاهد مبارزات هماهنگ، متحدانه و سازمان یافته فرا کارخانه ای کارگران رشته پتروشیمی بود. این مبارزات که بیش از ده هزار کارگر کارخانجات مختلف پتروشیمی در شهرهای مختلف در آن شرکت داشتند خواهان برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری بودند. در هفتم اسفند سال گذشته (1389) با اعتصاب1400 نفر از کارگران قراردادی پتروشیمی تبریز و با خواستهای "حذف پیمانکار" و "انعقاد قرارداد مستقیم و دستجمعی" این مبارزات آغاز شد و سپس کارگران پتروشیمی بندر امام، اروند، بوعلی سينا، تندگويان، خوزستان، امير کبير و شيميايی رازی را نیز در بر گرفت. در نهایت کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در سی فروردین 1390 و پس از 11 روز اعتصاب با کارفرما به توافق رسیدند:

"1- مدیریت پتروشیمی از کارگران 3 ماه مهلت گرفت تا در طول این مدت کلیه مراحل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و طی مراحل اداری آن را در پتروشیمی بندرامام و وزارت نفت را به انجام برساند. اجرای این بند را در طول سه ماه ظریفکار مدیر عامل پتروشیمی و نماینده مردم ماهشهر در مجلس ضمانت کردند.

2- قرار شد 25 نفر نماینده منتخب کارگران با مدیران عامل مجتمع های مربوطه خود وارد مذاکره شوند تا از 37 آیتم مزایایی که به پرسنل رسمی داده می شود، آن آیتم هائی که در توان مجتمع پتروشیمی بندرامام هست همزمان به پرسنل رسمی به کارگران پیمانکاری نیز پرداخت شود.

3- مدیر عامل پتروشیمی متعهد شد تا زمان اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، مسئله پرداخت مستقیم بیمه و مالیات کارگران از سوی پتروشیمی به این شرکت ها ابلاغ شود و پس از پرداخت مستقیم آن توسط پتروشیمی مبالغ آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر شود تا هیچگونه تقلبی از این لحاظ توسط شرکتهای پیمانکاری انجام نگیرد. 4- آقای ظریفکار و نماینده ماهشهر متعهد و تضمین نمودند شرکتهای پیمانکار در قبال ایام اعتصاب کارگران به هیچ وجه حق ندارند: 1- به هیچیک از کارگران فشاری وارد کنند و حق اخراج هیچ کارگری را ندارند 2- حقوق تمام روزهای ایام اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون هیچگونه کم و کسری به کارگران پرداخت شود. در صورت مشاهده تخلف از این توافق مدیریت پتروشیمی ملزم به برخورد با شرکت متخلف شده است."

بعد از سالها که اعتصابات کارگری در کارخانجات کوچک و زیان ‌ده جریان می یافت و کارگران همواره با تهدید تعطیلی کارخانه روبرو بودند، اعتصابات کارگران چندین مجتمع و کارخانه پتروشیمی که از شرکتهای سود ده هستند، نوید بخش ورود کارگران مراکز بزرگ صنعتی به عرصه اعتراضات کارگری است و از این امکان برخوردارند که عملا رهبری و نقش پیشتاز را در جنبش کارگری به عهده بگیرند.

الف – قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکتهای پیمانکاری یکی از موانع عینی و ساختاری علیه جنبش کارگری ایران است. کارگران پتروشیمی با پیشتازی در مبارزه برای از میان برداشتن این موانع در واقع کل طبقه کارگر را نمایندگی می کنند و طبعا می باید از هرگونه حمایت دیگر بخشهای جنبش کارگری برخوردار شوند.

ب – در بند چهار توافق کارگران با کارفرما و نمایندگان دولت، کارگران طرف مقابل را ناچار ساختند تا اعتصاب کارگران را مجاز بداند و تضمین دهد که کارگران اعتصابی را تحت فشار قرار ندهد. همچنین و مهمتر اینکه حقوق کارگران در ایام اعتصاب را نیز بدون هیچ کم و کسری پرداخت کند. فقط قدرت کارگری و کارگران پیروز می توانند نه تنها مجاز بودن اعتصاب را به دولت و کارفرما تحمیل کنند بلکه حقوق و مزایای خود را در هنگام اعتصاب هم دریافت کنند.

ج – کارفرما ها همواره از تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا برای کار یکسان برای دامن زدن به تفرقه و چند دستگی در میان کارگران بهره می برند. کارگران پتروشیمی کارفرما را وادار کرده اند تا حتی قبل از میان بردن شرکتهای پیمانکاری، حقوق و مزایای کارگران رسمی شامل کلیه کارگران پتروشیمی گردد و 25 نفر از نمایندگان کارگران تعیین شدند تا تحقق این خواست را پیگیری کنند.

اکنون و پس از 5 ماه که کارفرما و دولت به تمامی مفاد قرارداد خود با کارگران در سی ام فروردین عمل نکرده، مبارزات کارگران پتروشیمی مجددا از سر گرفته شده است اما اینبار سازمان یافته تر از قبل.

کارگران پتروشیمی ماهشهر هم کمیته اعتصاب و هم صندوق اعتصاب ایجاد کرده اند که نشانه درجه ای بالا از سازمانیافتگی اعتراضاتشان است. تشکیل این دو کمیته که طبعا در بر گیرنده معتمدترین نمایندگان کارگران هستند نه تنها پاسخی اصولی به نیازهای کوتاه مدت رهبری یک مبارزه معین است بلکه نشان می دهد که هم اکنون کارگران نمایندگان تشکل طبقاتی خود را دارند و چنانچه اوضاع را مناسب بدانند قادرند تشکل مورد نظر خود را بسرعت ایجاد کنند. در اطلاعیه کمیته اعتصاب کارگران آمده است: "ما به این نتیجه رسیده ایم كه بدون ایجاد هماهنگی و تشكل یابی راه به جایی نخواهیم برد حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته با شد بدون ایجاد تشكل و سازمان یابی آن دستاورد هم پایدار نیست و نمیتوان آن را حفظ كرد. لذا در قدم اولین كمیته اعتصاب را برپا نموده ایم".

کارگران پتروشیمی ماهشهر همزمان در گیر مبارزه در دو عرصه مهم و حیاتی و تاثیر گذار بر کل جنبش کارگری هستند. مبارزه برای حذف شرکتهای پیمانکار و باز کردن راه انعقاد قراردادهای مستقیم و دستجمعی که عملا پایان دادن به قراردادهای موقت و سفید امضاست و دیگری ایجاد تشکل کارگری. از آنجا که اعتصابات و اعتراضات 6 ماه قبل (اسفند و فروردین) در برگیرنده چندین مجتمع پتروشیمی (کارگران پتروشیمی تبریز، بندر امام، اروند، بوعلی سينا، تندگويان، خوزستان، امير کبير و شيميايی رازی) بود، کارگران پتروشیمی ماهشهر از این امکان برخور دارند تا با اتکا به زمینه های مبارزات 6 ماه قبل کارگران پتروشیمی مبتکر و تلاشگر ایجاد تشکل توده ای و طبقاتی فراکارخانه ای و رشته ای کل کارگران پتروشیمی بشوند که طبعا در ابتدا شامل بخش مهمی از کارگران پتروشیمی و پس از مدتی شامل تمام کارگران پتروشیمی خواهد شد.

ضمائم:

اطلاعیه اعلام موجودیت صندوق اعتصاب

كارگران فعالین وجنبش عزیز كارگری ایران درود بر شما

حمایت رسانه ای همه جانبه شما عزیزان موجب قوت قلب كارگران پتروشیمی ماهشهر شده است لذا كمیته اعتصاب كارگران ماهشهر از طرف همه دست تك تك شما عزیزان را صمیمانه میفشارد و روی شما را میبوسیم. همچنین با كمال ادب و احترام شماره حساب حمایت از كارگران اعتصابی پتروشیمی ماهشهر و بندر امام را تقدیم میكنیم لطفا آنرا برای همه دوستانتان فوروارد كنید. شماره حساب ٠٢٠٩٠٢٩٨٣۵٠٠۵ بانك ملی انیمشك شعبه ی بهشتی بنام سهراب.

با تشكر

كمیته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر

یکشنبه ١٠ مهرماه ١٣٩

بیانیه اعلام موجودیت کمیته اعتصاب

سلام ما بر كارگران و جنبش مطالباتی آنها

این بیانیه آغاز به كار كمیته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر است. كارگرانی كه برای احقاق حقشان و برای لغو قرارداد موقت وایجاد قرارداد مستقیم و اجرای مصوبات دولت در این زمینه دست به اعتصاب بزرگ زده اند. ما به این نتیجه رسیده ایم كه بدون ایجاد هماهنگی و تشكل یابی راه به جایی نخواهیم برد حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته با شد بدون ایجاد تشكل و سازمان یابی آن دستاورد هم پایدار نیست و نمیتوان آن را حفظ كرد. لذا در قدم اولین كمیته اعتصاب را برپا نموده ایم و از همه چه در داخل و چه نهادهای كارگری در خارج انتظار كمك و یاری داریم.لازم به ذكر است كه این كمیته در اولین اقدام خود و همزمان صندوق كمك به اعتصاب كارگران ماهشهر را راه اندازی كرده است. دست همه را برای همكاری میفشاریم و انتظار داریم كه همه به جای اعلام حمایت فقط روی كاغذ بطور عملی مارا برای تشكیل سندیكای كارگران ماهشهر یاری كنند زیرا هدف نهایی ما تشكیل سندیكای مستقل كارگران ماهشهر است.

به امید موفقیت

كمیته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر

یکشنبه ١٠ مهرماه ١٣٩٠


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com