: خبر

کارگران نساجی کردستان
مجمع عمومی پنجم ، تأکید بر ادامه اعتصاب


بیست ششم آبان ماه هشتاد و چهار


به نقل از سایت پیام :

بنا به آخرین خبری که از شهر سنندج به دستمان رسیده است، پیرو آخرین تصمیمات مجمع عمومی کارگران کارخانه نساجی کردستان اعتصاب آنان که از روز 2 مهرماه آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

روز شنبه 21 آبان ماه اطلاعیه ای از سوی نمایندگان کارگران مبنی بر برگزاری مجمع عمومی در روز یکشنبه 22 آبان در میان کارگران پخش شده و از آنان دعوت به عمل آمد که در این مجمع شرکت نمایند.

زمانیکه مسئولین مربوطه از برگزاری مجمع مطلع می شوند فورا به تکاپو افتاده و نماینده کارخانه نساجی در بنیاد با نمایندگان کارگران تماس گرفته و آنان را دعوت نمودند تا در جلسه ای که در تهران برگزار میشود شرکت نمایند.

نمایندگان کارگران ساعت 12 همان شب از بخش اداری کارخانه برگه ماموریت دریافت کرده و به تهران عزیمت نمودند. پس از مراجعه نمایندگان کارگران و گفتگوی آنان با مسئول کل صنایع نساجی بنیاد با نام "کیانی" خواستهای کارگران اعتصابی کارخانه نساجی کردستان مطرح می گردد. نامبرده بدون اینکه هیچگونه تضمین یا تعهدی در قبال احقاق حقوق کارگران به نمایندگان بدهد فقط به گفتن جمله خواستهای شما قانونی است اکتفا نموده و به نمایندگان کارگران وعده می دعد که شما بروید دستگاه ها را استارت بزنید من هم قول می دهم مشکلات را حل نمایم به صورتی که زیانی به شما نرسد.

روز دوشنبه 23 آبان ماه نمایندگان کارگران با مدیر عامل کارخانه در بنیاد جلسه ای را برگزار نموده و خواستهای کارگران را به اطلاع وی رساندند که این جلسه نیز به جز وعده و وعید هیچ نتیجه ای نداشته است.

به دنبال بی نتیجه ماندن گفتگو میان کارگران و مسئولین بنیاد و کارخانه، صبح روز سه شنبه نمایندگان کارگران به کارخانه نساجی رفته و به اطلاع کارگران رساندند که روز چهارشنبه ساعت 9 صبح مجمع عمومی در محل سالن اجتماعات اداری کارخانه برگزار میشود و شرکت تمامی کارگران الزامی است.

روز چهارشنبه 25 آبان ماه مجمع عمومی پنجم کارخانه نساجی کردستان با حضور 315 نفر از کارگران تشکیل شد. نمایندگان نتایج گفتگو و مذاکرات خود را به اطلاع مجمع عمومی رساندند و بار دیگر کارگران ضمن تاکید بر ادامه اعتصاب اعلام کردند ما به اعتصاب خود ادامه خواهیم داد حتی اگر در این راه جانمان را نیز از دست بدهیم.

پس از ارائه گزارش از سوی نمایندگان مجمع عمومی ضمن انتخاب هیئت رئیسه به بر رسی نظرات و پیشنهادات مطرح شده پرداخت.

پیشنهادات و نظرات مجمع به صورت زیر میباشد:

1_ پس از پایان مجمع پنجم در ساعت 2 بعداز ظهر کارگران با سرویس های کارخانه به مقابل صدا و سیمای کردستان بروند.

2_ روز شنبه 28 آبان ماه تمامی کارگران در محل کارخانه حاضر شده و در ساعت 9 صبح به استانداری مراجعه نمایند.

3_ پافشاری بر ادامه اعتصاب تا تحقق خواستهای قبلی که مطرح شده اند.

4_ پرداخت کامل حقوق زمان اعتصاب و بعد از آن کار و استارت دستگاه ها.

در جریان این مجمع شریفی معاون سیاسی نیروی انتظامی و محمدی مسئول روابط عمومی اداره کار حضور داشتند، ولی کارگران به آنان اجازه صحبت کردن ندادند.

پس از پایان مجمع به مسئولین رژیم از جمله نیروی انتظامی، اطلاعات استانداری و غیره خبر رسیده بود که کارگران چه تصمیمی دارند به همین دلیل در ساعت 1:30 نیروی انتظامی و اطلاعات در داخل و خارج کارخانه مستقر شدند.

دوستی رئیس حفاظت اطلاعات، شریفی معاون سیاسی نیروی انتظامی و ضامنی مسئول حراست اداره کار ضمن جلوگیری از حرکت کارگران به سوی صدا و سیما اقدام به دادن وعده و وعید به کارگران نموده و به آنان گفتند باید برای خروج از کارخانه از فرمانداری مجوز دریافت کنید.

پس از حدود یک ساعت و نیم گفتگوی کارگران و مسئولین رژِیم در ساعت 3 بعد از ظهر کارگران کارخانه را ترک کردند و این واقعیت بار دیگر برای آنان اثبات شد که مسئولین استان و کارفرمایان با هم متحد شده اند تا اعتصابی را که 54 روز به طول کشیده است به شکست بکشانند.

کارگران کارخانه نساجی کردستان تهدید کرده اند اگر تا روز شنبه 28 آبان ماه به خواستهایشان رسیدگی نشود در این روز در مقابل استانداری تجمع خواهند کرد و از تمامی کارگران و مردم زحمت کش انتظار دارند که آنها را حمایت کنند.

کارگران خطاب به هم طبقه های خود انسانهای آزادی خواه و اتحادیه های کارگری در داخل و خارج کشور اعلام کرده اند که مسئولین رژیم و کارفرمایان تصمیم دارند به هر صورت ممکن اعتصاب را به شکست بکشانند لذا حمایت شما میتواند ضامن ادامه و پیروزی اعتصاب باشد.