: گزارش

پیروزی کارگران نساجی کردستان


بیست نهم آبان ماه هشتاد و چهار


به نقل از سایت پیام :

اعتصاب کارگران کارخانه نساجی کردستان که از روز شنبه ٢ مهر ماه آغاز شده بود پس از ٥٧ روز با پیروزی کارگران به پایان رسیده.

ساعت ٣٠/٧ صبح روز شنبه ٢٨ آبان ماه کارخانه نساجی کردستان در محاصره نیروهای اطلاعات و ضد شورش رژیم قرار گرفت و چندین دستگاه اتوبوس و مینی بوس مملو از نیروهای سرکوبگر در مقابل کارخانه مسقر شدند. در مقابل سازمان فنی و حرفه ای و استانداری کردستان نیز صدها نفر از نیروهای اطلاعات و انتظامی مسلح حضور داشتند، تمامی راههای منتهی به کارخانه نساجی از جمله جاده سنندج-کرمانشاه مسدود شده و نیروهای رژیم در مکانهای مختلف مستقر شدند.

اعتصاب وارد ٥٧ مین روز خود شد، کارگران همانطور که در مجمع عمومی پنجم خود تصمیم گرفته و اعلام کرده بودند که اگر به خواستهای آنان رسیدگی نشود در مقابل استانداری تجمع خواهند کرد، در کارخانه حاضر شدند.

در ساعت ٣٠/٨ شورای تامین استان در کارخانه حضور یافت و تمامی کارگران کارخانه نساجی نیز در مقابل بخش کارت زنی آماده شدند.

به هنگام حضور کارگران در کارخانه سرهنگ"یدالله اسدی" از مسئولین نیروی انتظامی رو به کارگران گفت: شما حدود ٢ ماه است که اعتصاب کرده اید و تاکنون هیچ اقدام غیر قانونی انجام نداده اید، ولی به ما دستور داده اند که اگر از کارخانه خارج شوید به شدت با شما برخورد کنیم، شماری از کارگران نیز خطاب به وی گفتند: وقتی ما گرسنه هستیم، حقوق خود را می خواهیم و کسی پاسخگوی ما نیست، دیگر زنده ماندن یا مردن برای ما فرقی ندارد، ما حق خود را می خواهیم، ما باید صدایمان را به گوش مردم برسانیم، حتی اگر در این راه جانمان را از دست بدهیم.

نامبرده وقتی با اراده و عزم پایان ناپذیر کارگران روبرو شد بلافاصله محل را ترک کرده و از کارخانه خارج شد.

مسئولین رژیم که فهمیدند نمی توانند کارگران را از تصمیمشان منصرف کنند، خطاب به کارگران اعلام کردند که کمیسیون کارگری شورای تامین استان تشکیل خواهد شد و از آنان خواستند که منتظر نتیجه جلسه این کمیسیون باشند.

در همین زمان خبر رسید که کارگران کارخانه شاهو نیز قصد دارند به کارگران کارخانه نساجی ملحق شوند، ولی نیروهای سرکوبگر رژیم کارخانه شاهو را نیز محاصره کرده و از خروج کارگران جلوگیری می کنند.

ساعت ٩ صبح کمیسیون کارگری شورای تامین استان با حضور صادقی زاده مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی استان، قربانی مدیر کارخانه، دولتی رئیس حفاظت اطلاعات، شریفی معاون سیاسی استانداری، مصطفی نماینده اطلاعات و نمایندگان کارگران تشکیل شد.

ساعت ٣٠/١٢ نمایندگان کارگران در جمع آنان حاضر شده و اعلام کردند که خواستهای کارگران به صورت زیر پذیرفته شده است.

١- بازگشت بدون قید و شرط ٣٦ کارگری که کارفرما کارت آنان را پس گرفته بود.

٢- انعقاد قرارداد ١٩٣ نفر از کارگران قراردادی به صورت دستجمعی در یک برگ.

٣- اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل.

٤- پرداخت نیمی از حقوق روزهای اعتصاب.

٥- نیم دیگر از حقوق روزهای اعتصاب کارگران باید با شکایت کارگران در هیئت حل اختلاف و از مجرای مراجع مربوطه پیگیری شود.

٦- کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه زمان اعتصاب می باشد.

٧- پرداخت حقوق زمان اعتصاب کارگران باید حداکثر تا تاریخ ٢٠/٩/٨٤ صورت گیرد.

به این صورت اعتصاب کارگران کارخانه نساجی کردستان پس از ٥٧ روز و با پیروزی شکوهمند آنان پایان یافت.