ما کارگران اخراجى شاهو شما را به حمایت فرامیخوانيم


٧ مرداد ١٣٨٤


شاید در جریان مبارزات چند ماهه ما در کارخانه شاهو در سنندج قرار داشته باشید. پس از ٢٠ تا ٢٧ سال سابقه کار در شرایط بسیار غیربهداشتی کارخانه نساجی شاهو، پس از سالها کار با دستمزد ناچیز و استثمار توسط سرمایه داران و تحمل فقر و محرومیت تعدادی از ما را اخراج کرده اند، بدون اینکه حق بازنشستگی به ما پرداخت شود. و آنها که سر کار هستند مدتی است همان دستمزد حقیرشان را پرداخت نکرده اند.

در یک سال گذشته اعتراضات بسیار گسترده ای سازمان دادیم. ابتدا نامه های زیادی نوشتیم و مذاکرات زیادی انجام دادیم اما نتیجه نگرفتیم. دست به اعتصاب و تجمعات اعتراضی در سنندج و تهران زدیم. ادارات و مقامات مختلف قول و قرارهای زیادی دادند اما همه آنها زیر قول های خود زدند و هنوز به مطالبات ما پاسخ نداده اند.

وضعیت ما گوشه ای از وضعیت کل طبقه کارگر در سراسر کشور را بیان میکند. سالها استثمار شدید توسط سرمایه داران، محرومیت و بیحقوقی و وعده وعیدهای دروغین. این سهم ما از زندگی است. محصول سالها کار و رنج طاقت فرسای ما فقر بیشتر برای ما و فرزندانمان، و ثروت بیشتر برای اقلیتی مفتخور بوده است. این زندگی شایسته ما نیست و باید با مبارزه ما دگرگون شود.

ما راههای مختلف را تجربه کردیم، مشکلاتمان را با سازمانهای کارگری در سراسر جهان در میان گذاشتیم، همسران و خانواده های ما و مردم شهر اعتراضات ما را همراهی کردند، اخبار اعتراضاتمان را به اطلاع جامعه رساندیم اما این مبارزات کافی نبوده است. ما قصد تسلیم شدن نداریم و به این نتیجه رسیدیم که باید مبارزه مان را بیشتر گسترش دهیم. ما واقعا چیزی برای از دست دادن نداریم. اعتراضات ما را سرکوب کردند، رهبران ما را بارها و بارها احضار و تهدید کردند تا دست از مبارزه برداریم و اجازه دهیم کارفرماها هرچه خواستند بر سر ما بیاورند. اما ما بیشتر و بیشتر به این نتیجه رسیدیم که تنها راه اتحاد ما، جلب حمایت سایر کارگران و مردم آزادیخواه و گسترش مبارزه است.

امروز مطلع شدیم که کارگران کاشان با مبارزات قهرمانانه شان به گوشه ای از خواستهای خود رسیدند و پس از راهپیمائی به تهران به پنج ماه از چهارده ماه حقوق عقب افتاده شان رسیدند. ما همبستگی مان را با آنها اعلام میکنیم. امروز همچنین مطلع شدیم که کارگران پشم بافی آسیا در کرمان را که برای احقاق حقوق حقه خود جاده را بسته بودند وحشیانه سرکوب کرده اند. زن کارگر حامله را روی زمین کشیده اند و به پشتش لگد زده اند و خودرو نظامی را روی پای زن کارگر دیگری عبور داده اند. ما برخورد نیروهای انتظامی را شدیدا محکوم میکنیم و با رفقای کارگرمان در پشم بافی آسیا اعلام همبستگی میکنیم. از همه کارگران و مردم در سراسر کشور میخواهیم که به سرکوب کارگران پشم بافی آسیا اعتراض کنند و با آنها اعلام همبستگی کنند.

ما خواستهایمان را بار دیگر اعلام میکنیم و از همه مردم محروم و ستمدیده، از همه کارگران و مردم آزادیخواه در سراسر کشور و از مردم شریف سنندج میخواهیم فعالانه تر از گذشته از مبارزه ما حمایت کنند، در تجمعات ما شرکت کنند، ما را به هر شکل میتوانند یاری دهند. مبارزه ما باید به پیروزی برسد. پیروزی ما پیروزی همه کارگران و همه مردم آزاده است.

۱ - ما خواهان بازگشت فوری به كار و دریافت تمام مزایای خود و حق بازنشستگی برای کارگرانی که حداقل بیست سال سابقه کار در محیط سخت و زیان آور داشته اند هستیم.

٢ - ما خواهان رسمي شدن کلیه کارگران قراردادی میباشيم.

٣ - ما از مبارزات کارگران شاغل در شاهو قاطعانه حمایت میکنیم و خواهان پرداخت فوری تمام حقوق معوقه آنها هستیم.

٤- ما احضار و تهدید نمایندگان و فعالین کارگری توسط وزارت اطلاعات را شدیدا محکوم میکنیم و خواهان پایان دادن به احضارها و تهدیدها هستیم.

٥ - ما همراه با کارگران کاشان، فیلور، کشتی سازی بهشهر، کارگران پتروشیمی و ایران خودرو، کارگران کرمانشاه و سایر کارگران، خواهان دستمزد و بیمه بیکاری حداقل ٤٥٠٠٠٠ تومان برای تمام کارگران در سراسر کشور هستیم و این را حق همه کارگران و حقوق بگیران زحمتکش میدانیم.

کارگران اخراجی کارخانه شاهو در سنندج

٥ مرداد ١٣٨٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com