فراخوان

کميته پناهندگان اعتصابى در ترکيه


ژوئيه ٢٠٠٥


با گذشت یک ماه از آغاز اعتصاب غذای گروه متحصن و معترضمان چهره واقعیتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و همکاری های آشکار و پنهان آنها با دولت ترکیه در اعمال سیاستهای خود بر سرنوشت 1200 پناهنده آواره کرد ایرانی اثبات و غیر قابل انکار می شود!!

از آغاز حرکت اعتراضیمان که همانا در اثر سیاست در تعلیق نگداشتن و بی توجهی نسبت به سرنوشت گروه بزرگی از پناهندگان شکل گرفته است وتا امروز که آن سازمان بین المللی مسئول حفظ جان انسانهای آواره جهت به شکست کشاندن حرکتهای اعتراضی ناشی از آن سیاستها از پلیس ترکیه جهت سرکوب متحصنین دعوت می کند هر دو طرف همواره از بودن مشکلات فنی در مسئله ما حرف زده اند که با گذشت 4 سال از معرفی خودمان به UNHCR و دریافت قبولی از یکسال و نیم پیش هنوز در حل آن کوشا هستند!!؟؟ و معلوم نیست که چه وقت به نتیجه خواهد رسید!

به هر حال همکاری دولت ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد راجع به مسئله ما تا به حدی رسیده که در نشستهای ما با مسئولین UNHCR آنها سعی در تهدیتمان به دخالت و حتی دیپورت شدنمان توسط پلیس ترکیه با موافقت آنها دارند و از طرف دیگر یورشهای پلیس به ما در جلو درب دفتر کمیساریا و سکوت آنها در برابر این تعرضات و حاضر نشدن در پاسخ دهی به رسانه های نیمه آزاد تزکیه در این مورد همگی نشانگر در پیشگیری سیاستی خواص در قبال سرنوشت 1200 نفره پناهندگان کرد ایرانی موسوم به شمال عراقی می باشد.

کار به جایی رسیده که پلیس به بیمارستانها دستور داده از سرویس دهی به اورژانسیهای اعتصابی که در اثر نخوردن غذا در مدت یکماه گذشته به انواع بیماریها گرفتار آمده و حتی در مرز مرگ هم قرارگرفته اند خودداری کنند و در سه روز گذشته بخشهای اورژانس بیمارستانهای دولتی ترکیه در شهر وان حاضر به ارسال آمبولانس و قبول اعتصابیون بیمار نشده و با صراحت دلیل را سیاسی بودن مسئله و دستور پلیس اعلام کرده اند!؟

اصرار پلیس وUNHCR و اقدام پیشگیرنده آنها برای جلو گیری از پخش خبرهای اعتصاب در رادیو تلویزیونها و مطبوعات ترکیه نشانگر بارز دیگری در اثبات سیاستهای مشترک آنها می باشد!

به هر حال هدف آنها هر چه باشد نیاز به پایان یافتن دارد و باید سدی و قدرتی در برابر آن ایجاد کرد و چنین کاری همکاری همه جانبه ای را طلب میکند و گروه پناهندگان اعتصابی که هر روز بر شمارشان افزوده می شود برای ایجاد جنین نیرویی پا پیش گذاشته و با به خطر انداختن جانمان جهت پایان دادن به این وضعیت پا پیش نهاده ایم .

این گروه اعتصابیون که همگی از فعالین سیاسی و عضوی از بدنه مخالفین حکومت اسلامی ایران بوده و می باشیم به بازی گرفته شدن سرنوشت 1200 انسان و فعال سیاسی را توهین به کل مخالفین کل نظام اسلامی در ایران دانسته و در این مورد ادامه سکوت گروههای اپوزیسیون خارج کشور را در زیان منافع هر ایرانی می دانیم و بار دیگر و در پایان به انتها رسیدن قدرت فریادمان همگی را به حمایت و انجام کار عملی جهت نجاتمان از این سرنوشت "شوم " و ایجاد کمیته ای بیطرف با حضور کلیه سازمانها و گروهها ی خارج از کشور دعوت می کنیم و سکوت در این وضعیت را سکوت در برابر سیاستهای ضد مردمی دشمنان ملت ایران می دانیم !

02/06/2005

کمیته پناهندگان اعتصابی

اسامی امضا کنندگان:
امید رستم گرجی
حسن اندرزا
ناصر عنایتی
پرویز نعمتی
جلیل کریمی
گلاویژ فتاحی
قادر فیشال خطایی
ارسلان مصطفایی
فریده محمدی
فرزاد حقپرست
خبات قریشی
ظاهر جامعی
کارو روشنی
منصور خالدی
ژیلا شهسواری
وریا تکان تپه
کمال جانعلی پور
ابوبکر عزیزی
فیض الله زندی
آزاد صلواتی
علی ترابی
فرهاد فتاحی
ایوب امینی
ابوبکر قادری
نادر عنایتی
سام فیضی
حسین فقیه
یحیا صوفی
ارسلان مریخی
جمیل فتحی
خدامراد رستمی
عمر محمودی
کامل نوری
جهانگیر نصرتی
شورش رحمانی


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com