پروین نودینیان زندانی سیاسی سابق بعد
از تحمل سال ها بیماری درگذشت

کبری بانه ایی

شهریور ١٣٩٠- آگوست ٢٠١١


دوبار به دیدارش  رفتم. آخرین بار حدود هفت سال پیش بود که با دوست مشترکمان طلعت به دیدنش رفتیم. انگشتان دستش را قطع کرده بودند اما خیلی با روحیه بود و به من که خیلی متاثر شده بودم دلداری میداد. از قبل نمی شناختمش،  فقط اسمش را شنیده بودم چهره ایی رنگ پریده اما لب خندانی داشت که همیشه در یادم خواهد ماند.

پروین عضو فعال کومله در سال های اوائل دهه 1360 در کردستان بود. پس از لو رفتن تشکیلات ها در کردستان وی به همراه همسرش سعید یزدیان به تهران رفت و در آنجا فعالیت مخفی سیاسی را از سرگرفت. در سال 1361 در تهران دستگیر و تا سال 1365 در زندان بود که به علت بیماری از زندان آزاد شد. متاسفانه بیماری پروین هرگز بهبود نیافت. او برای معالجه به آلمان آمد و ساکن شهر هانوفر شد. علی رغم بیماری کشنده، پروین، در بیشتر حرکات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در شهر هانوفر شرکت می کرد. تا اینکه متاسفانه پس تحمل درد و رنج فراوان در تاریخ 19.08.2011 برای همیشه سرپرشور و تن رنجورش به آرامش ابدی رسید.

یادش گرامی  و نبودش را به خانواده و به طلعت عزیز تسلیت می گویم .


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com