رضا شهابي جهت پيگيري درمان درد كمر به بيمارستان منتقل شد

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

آبان ١٣٩٠- نوامبر ٢٠١١


  به اظهار خانواد رضا شهابي اين عضو سنديكا روز يكشنبه از زندان اوين به بيمارستان شهيد عراقي تهران منتقل و بعد از معاينات پزشكي مجددا" به زندان اوين منتقل شد رضا شهابي عضو هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه از تاريخ 22 خرداد 1388 بازداشت و با وجود برگزاري دادگاه كماكان در زندان اوين به سر مي برد روز يكشنبه  طي تماس تلفني از زندان با خا نواده اش اعلام كرده كه روز يكشنبه 29 آبان 90 از زندان به بيمارستان شهيد عراقي منتقل و بعد از معاينات، پزشكان متخصص اعلام كرده اند كه بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرد . رضا شهابي  اعلام كرده تا تعيين تكليف پرونده اجازه جراحي نخواهد داد .

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

29 آبان 90


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com