بلاتکلیفی رضا شهابی در آستانه ی
اتمام مدت بازداشت موقت 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

مهر ١٣٨٩- سپتامبر ٢٠١٠


خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند 209 زندان اوین که در 22 خرداد 89 توسط مامورین امنیتی ربوده شده ،نگران وضعیت نا مشخص وی  هستند .

رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و عضو هیات مدیره ی این سندیکا که از افراد خوش نام و کوشا در عرصه ی دفاع از حقوق کارگران است ،پس از محبوس شدن در زندان اوین با اقدام غیر منتظره ی تمدید قرار بازداشت خود به مدت 2 ماه مواجه شده است که این دو ماه در روز های آینده و در تاریخ 19 مهرماه به پایان میرسد.با این وجود، تا این تاریخ وکیل مدافع رضا شهابی که تا کنون بارها به بازپرسی مستقر در زندان اوین مراجعه کرده موفق به قرائت پرونده و یا ملاقات با رضا شهابی نشده است.یکی از دلایل اعلام شده برای عدم پاسخگویی به وضعیت قضایی پرونده شهابی ،در مرخصی تابستانی بودن بازپرس پرونده ی وی اعلام شده است! همچنین بیماری شهابی و درد شدید در نواحی گردن، کمر ، دست و نیز ناراحتی گوارشی که در اثر حبس و فشار بر او عارض شده است به نگرانی ها درباره ی وضعیت وی افزوده است.

رضا شهابی همچنین بیش از 2 ماه است که با این وضعیت در سلول دو نفره به حال خود رها شده  ،  ضمن اینکه هیچ گونه بازجویی از وی به عمل نیامده است ،هیچ توضیحی مبنی بر زمان آزادی وی به او داده نشده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تاکید بر خواسته ی خانواده ی نامبرده  مبنی بر  لزوم آزادی بی قید و شرط رضا شهابی حداکثر تا زمان اتمام دوره ی بازداشت موقت وی در 19 مهرماه ،خواهان آزادی بی قید و شرط دیگر کارگران و فعالین کارگری دربند است.

  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

1 مهر 1389

www.khamahangi.com

www.komitteyehamahangi.blogfa.com

komite.hamahangi@gmail.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com