سادبری در التهاب اعتصاب هشت ماه و نیمه معدنچیان
گزارش سفر همبستگی

"كمیته حمایت از كارگران ایران ـ تورنتو"


فروردین ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠


روزدوشنبه ٢٢ مارس ٬ بیش از پنج هزار نفر از سراسر كانادا ونیز فعالان و رهبران كارگری از برخی كشور ها منجمله اندونزی٬ استرالیا٬ برزیل و ... در شهر كوچك سادبری گرد آمدند ودر حمایت از معدنچیان اعتصابی و خانواده هایشان به تظاهرات و راهپیمائی پرداختند.

كمپانی وله اینكو دومین شركت معدنی دنیاست٠ معادن نیكل سادبری (اینكو) در سال٢٠٠٦ به كمپانی برزیلی وله فروخته شد و نام آن به وله اینكو تغییر یافت ولی مفاد موافقت نامه وقرارداد فروش محرمانه باقی ماندو علیرغم درخواستهای مكرر كارگران و اتحادیه شان ٬ هنوز هم دولت كانادا از علنی نمودن آن خودداری میكند.

در ماه ژوئیه سال ٢٠٠٩ ٬ صاحبان جدید معادن سادبری٬ حمله به حقوق ومزایای كارگران را با تغییر قرارداد كار قبلی آغاز كردند. آنها پیش از پرداختن به مطالبات جدید كارگران٬ شرایط خود را برای شروع مذاكرات اعلام نمودند كه بر طبق آن٬ كارگران مزایای سود حاصل از افزایش تولید نیكل را ـ كه دستاورد یك اعتصاب هشت ماه و نیمه در سال ١٩٧٦ توسط نسل قبلی معدنچیان بود ـ برای همیشه از دست میدادند٬ حق ارشدیت (حق سنوات) منسوخ میشد و حق بازنشستگی نیز مورد حمله قرار میگرفت.واینها فقط پیش نیازشروع مذاكره برای قرارداد جدید كار بود.

این حمله ای نه تنها به سطح معیشت كارگران بود بلكه بطور غیرمستقیم اقتصاد شهر سادبری را ـ كه كاملا متكی به كاركارگران معادن این منطقه است نشانه گرفته بود.

سیزدهم ژوئیه ٢٠٠٩ ٬ "كارگران وله اینكو آنچه در قدرت داشتند كرده بودند تا كار به اعتصاب نكشد..." اما مذاكرات به بن بست انجامید واعتصاب تاریخی نزدیك به چهار هزار تن ازمعدنچیان وكارمندان لوكالهای ٦۵٠٠ ٦٢٠٠٬ ٬ ٬٦٤٨٠ ٩۵٠٨ و ٢٠٢٠در مناطق سادبری٬ پورت كالبورن و ووآسی بی آغاز شد:

"میدانیم این اعتصاب برای خانواده ها و شهرمان سخت خواهد بود اما پذیرفتن شرایط كمپانی كه متضمن تغییرات اساسی و دراز مدت در دستمزد و مزایای ماست٬ مشكل تر می بود... وله كه یك شركت چند ملیتی برزیلی است با سود های كلان٬ به بهانه شرایط اقتصادی كنونی٬ بدون توجه به وضعیت مالی خانواده هاو شهر٬ میخواهد حقوق و مزایای ما را از ریشه و اساس كاهش دهد... فقط در دو سال گذشته٬ سود وله از معادن انتاریو دو برابر سود شركت سابق اینكو در ده سال گذشته بوده است! ما میدانیم كه اوضاع اقتصادی دشوار است و اینرا در مذاكراتمان در نظرداریم . اما وله چنین نمیكند! در نظر بگیرید كه با آنكه دارائی نقدی وله به ٢٢ میلیارد دلار آمریكا میرسد اما تمام تلاششان بر این است كه مزایای مارا ـ كه در حال حاضر مطلقا صفر است قطع كنند[ ...] و مكانیسم سود ویژه نیكل برای كارگران را بر اندازند و حال آنكه شش تن از مدیران رده بالای وله ٬ در عرض دو سال گذشته ٬ افزایش حقوق ١٢٠ درصدی دریافت كرده اند!
ما معتقدیم كسی كه در سادبری٬ پورت كالبورن و ووآسی بی٬ كار و زندگی میكند باید بداند كه سلامت وامكان ادامه حیاتش مورد تهدید است.
مسئله واقعی این نیست كه آیا وله میتواند شرایط بد اقتصادی را دوام آورد٬ بلكه اینست كه آیا ما كارگران خواهیم توانست بالاخره سطح معیشت متوسط خود را٬ هنگامیكه این بحران را از سر گذراندیم ٬ حفظ نمائیم یا نه؟
این عدالت نیست كه شركتهای خارجی بیآیند منابع كانادا را استخراج نمایند ولی حتی دستمزد ها و مزایای ایمن ما كارگران سخت كوش و خانواده هایمان را ٬ تأمین ننمایند.

به حمایت شما نیاز داریم و سپاسگذاریم٬
با احترام٬
اتحادیه كارگران فلزكار٬ لوكالهای ٦۵٠٠ ٬ ٦٢٠٠ و ٦٤٨٠ " (بیانیه اعلام شروع اعتصاب)

در هنگام نگارش این سطور(٢٩ مارچ ٢٠١٠)٬ اعتصاب اخیر ركورد طولانی ترین اعتصابات كارگری سادبری در تاریخ ٦٧ ساله بهره برداری ازاین معادن را از آن خود كرده است. در طی هشت ماه ونیم گذشته ٬ این اعتصاب٬ فرازونشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و درسهای گرانبهائی برای جنبش كارگری دنیا به جای گذاشته كه در مقاله ای دیگر بدان خواهیم پرداخت.

هفتم مارچ ٢٠١٠ ٬ وقتی مدیران وله اینكو حاضر به پذیرفتن خواسته های كارگران نشدند و اضافه بر آن٬ نمایندگان كارگران را "نژادپرست ودروغگو " خطاب كردند٬ كارگران رأی به ادامه اعتصاب دادند. علاوه بر مسائل قبلی٬ اعتصابیون خواهان بازگشت بكاربی قید و شرط كلیه كارگران منجمله ده كارگر اخراجی بودند.وقتی دو طرف ٬ میز مذاكره را ترك كردند٬ بلافاصله كمپانی اعلام كرد كه با استخدام ١٢٠٠ نفركارگر جدید ـ بخوان اعتصاب شكن ـ معادن را راه اندازی خواهد كرد. در پاسخ به این تهدید٬ كارگران اعلام كردند كه اعتصاب شكنان را به سایت های معدن راه نخواهند داد. شهرسادبری و پلیس نیز نگرانی خود را از احتمال برخورد اعلام نمودند.

متعاقب آن٬ اعتصابیون فراخوان راهپیمائی روز ٢٢ مارس رادر همبستگی و حمایت از معدنچیان سادبری اعلام كردند. با وجود آنكه سازماندهی چنین تظاهراتی بلحاظ زمانی نیاز به وقت بیشتری داشت ولی این فراخوان بلافاصله با استقبال كارگران در نقاط مختلف دنیا مواجه شد و موجی از حمایت و همبستگی كارگری با اعتصابیون را بر انگیخت.

"كمیته حمایت از كارگران ایران ـ تورنتو" نیز به سهم خود و در راستای تلاش برای حمایت از كارگران اعتصابی٬ فراخوانی برای یك سفر همبستگی به سادبری و شركت در تظاهرات و راهپیمائی ٢٢ مارس راداده و آنرا سازماندهی نمود. با وجود فرصت كوتاه فراخوان٬ بیش از بیست تن از فعالین كارگری و نیروهای مترقی و پیشرو به آن جواب مثبت دادند و در آن شركت نمودند.

صبح روز دوشنبه ٬ با اتوبوسی كه توسط او. اف. ال (فدراسیون كار انتاریو) در اختیارمان قرار داده شده بود٬ به سمت سادبری براه افتاد یم. غیر ازما٬ ده اتوبوس دیگر هم از اتحادیه های كارگری انتاریو برای شركت در تظاهرات رهسپار سادبری بودند . در طی این مدت ٬ كمیته تورنتو مبلغی كمك مالی برای معدنچیان اعتصابی جمع آوری كرده بود . به پیشنهاد یكی از دوستان ٬ آنرا در اتوبوس خود و سپس از طریق تلفن در اتوبوس حامل كارگران اتحادیه خدمات عمومی انتاریو اعلام نمودیم و از همگان تقاضا نمودیم تا حد امكان به این صندوق اضافه نمایند.

جالب اینكه دو اتوبوس درگیر مسابقه در جمع آوری كمك مالی شده بودند ٬ ولی اتوبوس اتحادیه خدمات عمومی انتاریو كمك مالی جمع آوری شده شان را در اختیار ما قراردادند ونمونه ای از اعتماد و همدلی كارگری را به نمایش گذاشتند٠ مجموعا مبلغی معادل ١٧٢٠ دلار جمع آوری شده بود كه بعدا در پایان راهپیمائی به دیوید گوردن ٬ مسئول مالی اعتصابیون تحویل گردید.

وقتی اتوبوس از میان شهر می گذشت جای پای اعتصاب و مبارزه را در جای جای شهر می شد مشاهده نمود. پرچم ها و پوستر های كوچك وبزرگ در گوشه و كنار٬ شعارهای پشتیبانی بر دیوارها ی شهر خود نمائی میكرد٬ شهری نیمه تعطیل و بحران زده .

سادبری با صخره های سیاه وبلندش٬ سر بلند و سرشار از مبارزه جانانه ای كه ماهها٬ بردامنش به طول انجامیده ٬ زیر آفتاب سرد نیمروز بهاری بر دشت بیكرانه سرزمین سرد و یخزده شمال آرمیده بود و از هر كوچه وخیابانی ٬ جویبارهای كوچك انسانی٬ به سمت خیابان برادی٬ محل اتحادیه فلز كار و میعاد گاه معدنچیان اعتصابی روان بود. مردو زن٬ پیر و جوان٬ كوچك و بزرگ ٬ و گاه با پلاكاردی ساخته ی دست خود ‎:" اتحاد برای همیشه!" ٬ " از اعتصابیون حمایت كنید" ٬ " وله اینكو! در اشتباهی! هم درمورد این اتحادیه و هم در مورد این شهر!"

ازاتوبوس كه پیاده شدیم با استقبال گرمی مواجه شدیم : لبخند های رضایت ٬ خطوط شادی در چهره ها همراه با كمی كنجكاوی هنگامی كه پلاكارد كمیته تورنتو را گشودیم كه حاوی نام فارسی كمیته هم بود و بعد این كامنت كه " حضور شما نشان میدهد كه ما نژاد پرست نیستیم". زنی از لوكال ٦۵٠٠ كه جلیقه انتظامات بر تن داشت با درآغوش گرفتن ما به گریه افتاد و به دختر جوانش گفت : " نگاهشان كن٬ پیام مارا گرفته اند ... آمده اند از ما حمایت كنند"

در محل اتحادیه٬ كلاه و تی شرت و گرمكن های اعتصابیون راكه به منظور كمك مالی فروخته میشد خریداری و به علامت همبستگی پوشیدیم و نیزلیست نامه اعتراض به تصمیم كمپانی مبنی بر استخدام اعتصاب شكنان را امضا كردیم.

تظاهرات از محل اتحادیه در خیابان برادی شروع شد وموج جمعیت با پرچم های رنگارنگ و پلاكاردهای حمایتی به خیابان ریخت. در مسیر راهپیمائی جمعیت شعارهای " یك روز بیشتر٬ یك روز قوی تر" ٬ " ما چه میخواهیم؟ قراردادی عادلانه از همین حالا!" ٬ " كارگران٬ اتحاد" ٬ "تشكل ٬ قدرت است" سرداده بودند. جمعیت هنگامی كه به زیر پلی كه بر سر راه بود می رسید٬ لحظاتی متوقف میشد و شعار " كارگران ٬ اتحاد" را مكررا فریاد میكرد و اكوی این شعار به تظاهركنندگان نیرو و شادابی می بخشید وبغض بر گلو واشك بر چشمها میآورد...

جالب آنكه این تظاهرات تقریبا تماشاچی نداشت و در قسمت اعظم مسیر٬ همه مردم در خیابان بودند و همراه تظاهر كنندگان . اما پلیس در حالت آماده باش بود.

جمعیت سرانجام ٬ شعار گویان وارد سالن ورزشگاه شد. در اینجا٬ نمایندگان اتحادیه های مختلف پیام های همبستگی شان را خواندند. جرج كامپوس معاون اتحادیه شبكه كارگران وله ـ برزیل گفت: " ما به شما اطمینان میدهیم كه نخواهیم گذاشت وله اعتصاب شكن به كانادا بیاورد٬ ما ٬ بانكها٬ سرمایه گذاران و سرمایه داران را شكست خواهیم داد٬ پیروزی از آن ماست!"

آرتورهنریكه داسیلوا سانتوس نماینده اتحادیه مركزی كارگران برزیل نیز گفت: " مبارزه شما٬ مبارزه ما نیز هست٬ یك اتحادیه٬ یك صدا٬ متحد تا پیروزی!" نمایندگان دیگری از اندونزی٬ استرالیا ٬ شیلی و... پیام های گرمی حاكی از همبستگی و حمایت ٬ قرائت كردند و گردهمایی در ساعت٣٠:٧ بعد از ظهر در میان شعارهای "همبستگی برای همیشه" و " هی هی٬ هوهو٬ وله اینكو باید برود" به پایان رسید.

در مسیر بازگشت ٬ هر كدام از دوستان در اندیشه ی ادامه این حمایت بودند ودل نگرانی هایشان را درمورد كار و زندگی معدنچیان سادبری با همدیگر در میان میگذاشتند.

"كمیته حمایت از كارگران ایران ـ تورنتو"
مارس ٢٠١٠


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com