دستگیری غلامرضا غلامحسینی  فعال کارگری

یک روزنامه نگار از تهران

آبان ١٣٨٩- نوامبر ٢٠١٠


نا به خبر منتشر شده در سایت های اینترنتی دیروز چهارشنبه 12 آبانماه 89 مامورین امنیتی با یورش به یک مغازه کافی نت در کرج  ، غلامرضا غلامحسینی یکی از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد را دستگیر کردند.

نامبرده به همراه سعید ترابیان از دیگر اعضای این سندیکا در کافی نت مشغول انجام برخی امور شخصی بودند که مامورین امنیتی آن دو را دستگیر کردند. ترابیان پس از مدت کوتاهی آزاد شد اما از سرنوشت غلامحسینی و محل و شرایط بازداشت وی هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

غلامحسینی چندین بار از سوی مقامات امنیتی و قضایی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود و آخرین بار فرزند وی توسط مامورین اطلاعاتی در شهر کرج به گروگان گرفته شده بود تا  بدین وسیله نامبرده خود  را به اطلاعات معرفی نماید.

غلامحسینی برای بار چندم است که به دلیل فعالیت کارگری و پس از مدت ها آزار و اذیت ، توسط نیروهای امنیتی دستگیر می شود.

ارسال خبر به نهاد های حقوق بشری

( یک روزنامه نگار از تهران )  


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com